Kategorier
Allmänt Malmö

Intervju med arrangörer av Eurovision gatufest

Under Eurovision song contest i Malmö arrangerades en gatufest med många hundra deltagare. Under parollen ”they are one % – we are everyone” och med slagord om solidaritet med Europas kämpande arbetarklass rörde sig festen genom stadens centrala delar. AÅAs webredaktion intervjuade tre personer som deltagit i festfixandet.

AÅAs webredaktion: Ni arrangerade en gatufest under Eurovision song contest i Malmö. Vem var det som gjorde det, och varför? 

Kajsa:
Vi är en tillfällig grupp autonoma aktivister från olika organisationer i Malmö och Lund. Planeringsgruppen startades på initiativ av Allt åt alla-Malmö, men kamrater från SUF och Malmös utomparlamentariska feministiska miljö var en ovärderlig del av arbetet. Vi gjorde en Eurovision-fest när nu olika länder i Europa samlas kring schlagermusik, men vi tycker att vi har mer gemensamt än så med människorna som kollar på ESC runt om i Europa. Idag kan vi knappast prata om sammanhållning och enande i Europa, utan att samtidigt prata om den konflikt och de kamper som utspelar sig och om VILKA det egentligen är som håller ihop.

Vi vill enas med varandra som Malmöbor och med människorna runt om i Europa som kämpar mot den krispolitik som idag förs. Vi vill skapa enighet mot nedskärningar, privatiseringar, sänkta löner och det pågående kriget mot arbetarklassens områden och livsvillkor. Istället för en abstrakt europeisk ”enighet” vill vi lyfta fram de konkreta angreppen på arbetarklassen i de länder där den ekonomiska krisen slagit hårdast. Vi ville visa på att överklassen håller ihop, med regeringar och kapitalister som gör allt de kan för att rädda dagens orättvisa ekonomiska systemet, eftersom det gynnar denna lilla maktelit. Det visar också att i deras system kommer det alltid vara vi som får betala, det kommer alltid vara vi som offras för marknadens och budgetens och vinstens skull. Därför ville vi visa vår solidaritet med de många kamper som pågår i Europa och i Sverige på vårt eget schlagervis.

Juan: Vi ville också göra gatufesten till ett Malmöbidrag till Eurovisionspektaklet. Festen var vår kommentar till Eurovision-firandet den senaste veckan, och vi ville visa upp vårt Malmö. Vi ville lyfta fram en stad där allting inte är lugnt och bra bara för att det är Eurovision, där vi också är i konflikt och där vi sitter i samma båt som som våra bröder och systrar i Grekland, Spanien, Irland, USA, Nordafrika osv. Krisen tar sig olika former i Europa, men den påverkar oss direkt även här hemma eftersom vi alla är en del av samma orättvisa kapitalistiska samhälle, ett samhälle vars grund är utsugning.

AÅAs webredaktion: Vad är det då som pågår Europa och världen nu med krisen? Och vad händer med motståndet mot nedskärningarna?

Martin:
Kampen mot EU:s nedskärnings-trojka (Centralbanken,Valutafonden och EU-kommissionen) förs på många olika sätt. Där krisen har slagit till är kampen som intensivast och där ser vi en hård kamp mellan de rika och alla andra. Ofta dikteras politiken av banker och överstatliga organ, vilket gör att inte ens det lilla inflytande över sina intressen som folket har i parlamentariska val blir meningsfulla. EU tillsatte i princip en egen regering av ekonomiska specialister i Grekland när folket ”röstade fel” och vägrade stödja nedskärningspartierna.
Vi har varit i kontakt med kamrater i Grekland som just nu kämpar hårt mot företaget Metropolis, som sponsrar det grekiska Eurovision-uppträdandet och som vägrar betala ut innestående löner. I lördags hjälpte vi dom att protestera utan för Eurovision i Hyllie. Vi som revolutionärer har en viktig uppgift inför den anstormande krisen. Vi måste förbereda oss på att ta fajten när bödlarna kommer hit. Den typ av kamper ser vi ske redan idag. Den skånska sjukvården är under hårt angrepp och vi ser en tydlig koppling mellan nedskärningarna i Sverige och de som sker i Europa.

Juan: Vi i Allt åt alla har varit djupt inblandade i flera av de nedskärningskamper som pågår sedan nedskärningarna började komma smygande runt 2009. Men vi måste också lyfta kampen från det enskilda. Vi är som starkast på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden. Det är ställen där vår makt som arbetarklass är svårast att besegra när vi kommer igång och kämpar. När vi vägrar jobba som de vill eller tar makten över hur våra områden fungerar blir kapitalisterna skiträdda. Men vi måste också besegra kapitalisterna på en större skala. Krisen är ett globalt fenomen där olika arbetsplatser, områden och länder spelas ut mot varandra. Ett möte som ändrar ett kommatecken i en avtalstext i Bryssel, Frankfurt eller London får verkliga konsekvenser för oss på golvet och gatan. Därför måste vi angripa och sabotera nedskärningsprocessen även på deras hemmaplan. Vi har tidigare arrangerat resor till protesterna mot krispolitiken, till exempel Blockupy i Frankfurt 2012 som fixade resor till tillsammans med våra vänner i Avanti och Interventionische Linke. Många av oss har ju skolats politiskt kring toppmötesprotesterna som skett under 90- och 00-talet. När Europa kom till Malmö ville vi försöka binda samman de antikapitalistiska vardagskamper som vi och så många andra för med en större kritik av kapitalismen och bidra till att mobilisera till protesterna mot de möten som nedskärningsslakten av Europas välfärd styrs ifrån. Vi måste börja i vardagen, men våga angripa hela systemet när vi har möjligheten.

AÅAs webredaktion: Vilka kamper pågår i Malmö och Sverige?

Juan: Så mycket händer just nu! Vi i Förbundet Allt åt alla har engagerat oss i kampen om vården. Vi har försökt samordna de protester som vårdarbetare själva driver, och sprida information. Till exempel har Lundagruppen gett ut ett infoblad om pågående vårdkamper i Skåne och världen, outat de privata intressens som tjänar på vårdsituationen med affischer och väggtidningar. Vi har såklart hjälp arbetarinitiativen med att sprida deras affischer, deltagit i deras manifestationer och hjälpt våra medlemmar som själva jobbar i vården. Vi var med och fixade vi en protest mot Vårdslaktsbossen Pia Kinhult när hon skulle tala på en konferens och vi gjorde en informationsvideo om Regiondirektören som fick en del spinn.

Sen har vi ju även varit inblandade i ett antal andra kamper. Vi hjälper till i kampen om Borgarparken i Lund, har varit en drivande del av Skåne mot rasism och deras med att stänga ner fascistgruppers möten i Malmö som t.ex. anti-SDL-protesten nu senast. Och så försöker vi bidra till kampen för papperslösas rätt att vistas i staden utan skrämmas av polisinsatser som till exempel Aktion mot Deportation varit drivande i. Kampen mot ”upprustning” – alltså hyreshöjningar – och ”förtätningar” är ett globalt fenomen som vi kan se i hela världen, men just nu i Sveriges miljonprogram pågår försök att pressa arbetarklassen på ännu mer pengar som möter en hel serie av motstånd från organiserad stadsdelsgrupper som Megafonen och Pantrarna eller enskilda initiativ som Rör inte Borgarparken eller Rädda Folkparken. Just nu kan vi se hur den allt mer pressade situationen och de allt färre demokratiska medel som finns att kontrollera och få tillgång till ekonomiska resurser leder till en ny våg av förortsuppror med brinnande bilar. Detta är inte enskilda opolitiska händelser utan en liten del av en större kamp som förs på många olika fronter och utifrån många olika perspektiv och behov, och något vi känner igen från såväl Malmös, och Lunds ytterområden, som Europas storstäder som Paris, Aten och London.

AÅAs webredaktion: Vilka är era Europavisioner?

Martin: Vi vill ha kommunism. Ett samhälle där ekonomin inte går före oss människor, ett samhälle där vi får möjligheten att vara hela människor och inte behöver spendera hela våra liv med att göra någon annan rik. För oss är det ganska enkelt. Vi borde ha ett Europa och värld där alla får tillgång till allt det som finns och att alla gemensamt hjälps åt att få det att fungera. Inte detta vansinnessystem som är baserat på pengar och pengars makt genom stat och företag.

Kajsa:
Vi vill ha makten att styra över våra egna liv. Makten över att arbeta och skapa det samhälle vi vill utan chefer, vinstmarginaler, pampar och aktieägare. Vi tillsammans bestämma hur samhället ser ut och styra över det demokratiskt, inte bara välja vem som ska föra vår talan från olika partier inom vissa begränsade områden. Hur den ekonomiska makten används måste göras om från grunden så att den blir demokratiskt tillgänglig för alla, så att alla kan bestämma vad som ska produceras, hur det ska göras, och hur vi får tillträde till det vi tillsammans skapat.

Juan: Vi vill bygga ett solidariska Europa från grunden. Vi vill skapa ett nytt Europa i en värld där all makt vilar hos folket, och vi har möjligheten att systematiskt förstöra grunden för de förtryckande beteende som kapitalismen skapat i oss alla.

AÅA webredaktion: Tack för att ni ville ställa upp på intervjun, och tack för att ni fixade en fet fest!

 

Kategorier
Allmänt

Adbusting mot Uppsalas varumärke

”Välkommen hit, välkommen hem!” är Uppsala kommuns officiella slogan. En del av en marknadsföringssatsning som i kombination med en omfattande ombyggnad av staden är till för att ”höja attraktiviteten” (nyspråk för ”locka hit rika människor”). För oss som bor i Uppsala ter sig sloganen mest som ett dåligt skämt – vår verklighet präglas av allt längre kötider till allt dyrare hyresrätter eller allt osäkrare lån till allt dyrare bostadsrätter och villor. Vilket hem är det som menas?

Samtidigt som kommunpamparna gör noll och intet åt bostadsbristen höjs hyrorna i Gränby med 34 procent. Häromåret höjdes de i Kvarngärdet med 60 procent. Vilket område står på tur? Sävja? Eriksberg? Under stadskampsveckan gav vi i Allt åt Alla Uppsala oss ut för att ge staden mer passande förslag på slogans.
Kategorier
Allmänt

Stadsblad: Stad i ljus nr 1

Detta är det första numret av vad vi hoppas blir en lång utgivning av stadsbladet Stad i ljus. I det här numret riktar vi fokus mot bostadssituationen för oss Uppsalabor – hur är det tänkt att vi ska kunna bo någonstans egentligen? Allt längre kötid till allt dyrare hyresrätter eller allt osäkrare lån till allt dyrare bostadsrätter och villor möter oss alla.

Stad i ljus är ett blad av och för Uppsalabor, utgivet av förbundet Allt åt Allas Uppsalagrupp. Vi skriver om
saker som händer i vår stad och som berör oss alla. Vad vi framför allt vill göra är att skriva om de konflikter som vi alla är en del av, vare sig vi vill eller inte. Vilka är det egentligen som tjänar på de förändringar som pågår? Vilka är det som får betala för dem? Vad finns det för alternativ? Vi tycker oss ha sett en utveckling där vi får allt mindre gemensamma resurser, allt större klassklyftor och allt mindre inflytande över våra egna liv.

Med detta och framtida nummer hoppas vi bidra till en diskussion om hur vi Uppsalabor kan ta makten över de områden vi bor i. Har du en fråga eller åsikt om det här bladet? Kontakta oss på uppsala@alltatalla.se.

Ladda ned första numret här: Stad i ljus nr 1

Kategorier
Evenemang Göteborg Malmö Stockholm

Stadskampsveckan 2013: Vad händer i din stad?

MALMÖ OCH LUND

Hur ser kamperna om staden ut? Än en gång undersöker Allt åt alla Malmö hur kamper om rätten till staden har uppkommit och vidareutvecklats. Genom både praktisk aktion och teoretisk diskussion fortsätter vi kämpa för ett Malmö för alla, inte bara de rika.

Tisdag 7 maj: Vart är ditt barn när du jobbar?
Lokal: Kulturcentret Glassfabriken, Kristianstadsg. 16
Tid: 18.30
Ett föredrag om bristen på förskoleplatser i Malmö. Under våren har det kommit upp flera exempel på föräldrar som inte fått förskoleplatser inom den garanterade tiden. Hur drabbar det ensamstående, de med låg inkomst eller ojämna arbetstider? Kom och prata om konsekvenserna av platsbristen och hur vi kan organisera oss för att ge varje unge förskoleplats i tid.

Onsdag 8 maj: Från öppna torg till inglasade monster – köpcentrumens övertagande av staden.
Lokal: Triangelns köpcenter
Tid: 18.30
Köpcentrumen breder ut sig i Malmö, både galleriorna inne i olika delar av stadens centrum samt i form av externa köpcenter som är uppbyggda kring att du måste ha bil för att besöka. Vi pratar om tillgängligheten till staden, konsumtionssamhället och vilka det egentligen är som bestämmer vad och för vilkas pengar.

Torsdag 9 maj: Rätt att bo- filmvisning, dina rättigheter som hyresgäst och paneldiskussion.
Lokal: Kontrapunkt, Västanforsg. 21
Tid: 17.00-20.00

17.00 Film: Vet ni!? Gentrifiering!
RåFILM, 15 min.
Filmkollektivet SUB TV gjorde 2002 ett reportage om människors upplevelse av förändringarna på Möllevången. RåFILM följer tio år senare upp tråden och kollar vad som har hänt.

17.30 Vänsterjuristerna berättar om dina rättigheter som hyresgäst.
Kom och lyssna på information om dina rättigheter som hyresgäst, ställ frågor och dela erfarenheter.

18.30 Panelsamtal: Rätt att bo – våra områden, vår stad.
Nu börjar renoveringarna av miljonprogrammen, något nödvändigt i lägenheter som på många ställen varit undermåliga en längre tid. I kölvatvanligt tnet kommer höjda hyror som i en del områden tvingar bort de boenden. Men var ska du flytta om du redan bor i en förort? Nätverket Penngygångens framtid pratar om sin kamp mot höjda hyror mot bostadsbolaget Stena Fastighter.

Staden vi bor i handlar inte bara om husen, utan även de allmänna ytor vi delar tillsammans. I många städer förtätas det just nu, med resultat att nödvändiga grönområden försvinner. En medlem i Allt åt alla Lund pratar om kampen för bevarandet av Borgarparken i Lund.

Stora företag kan köpa reklamplats att sälja sina budskap med och anställa lobbyister. När vanligt folk protesterar finns inte dem resurserna. Stad Solidar växte fram som ett projekt under 2010 som en civil olydnadsprotest mot att de nya hus som skulle byggas på Möllevången skulle bli bostadsrätter istället för välbehövda hyresrätter. En deltagare från Stad Solidar pratar om att använda kultur i kampen.

Söndag 12 maj – The Wire, klass och popcorn.
Lokal: Amalthea bokkafé, Kristianstadg. 41C
Tid: 19.00
Avslutning på stadskampsveckan med visning av The Wire och diskussion om konflikter i staden. Inför kvällen kommer det finnas frivillig läsning i form av olika texter länkat på vår hemsida, alltatalla.se

Facebook-event för veckan

stadskampsveckan 2013

GÖTEBORG

Under årets stadskampsvecka kommer vi ha stort fokus på kampen mot bemanningsföretag. Vi har tidigare anordnat föredragsdagar, skrivit debattartiklar och på annat sätt mobiliserat. Nu höjer vi intensiteten med lite direktaktioner!
Under veckan kommer vi göra följande:

Måndag 6:e maj klockan 18 ses vi på Syndikalistiskt Forum (Övre Husargatan 27) för skyltverkstad av varningsskyltar inför veckans senare aktioner.

Tisdag 7:e maj klockan 16 möts vi upp i Brunnsparken för att spärra av olika bemanningskontor med vår alldeles egen producerade avspärrningstejp special designad för bemanningsföretag.

Onsdag 8:e maj klockan 16 möts vi upp på Järntorget för ytterligare en avspärrningsaktion mot bemanningsföretag

Torsdag 9:e maj klockan 18 kommer en av grundarna av Lernia-nätverket till Syndikalistiskt forum och berättar om hur man kan kämpa fackligt på ett bemanningsföretag.

Välkommna!

/ Allt åt alla Göteborg

Facebookevent för veckan.

STOCKHOLM

ONS 1 MAJ – MAYDAYPARAD – RÄTTEN TILL STADEN
Mariatorget kl 15:00.
Facebookevent

LÖR 4 MAJ: CYKLOPEN: MÖBELSNICKRARWORKSHOP
Cyklopen, T-Högdalen, kl 10:00
Facebookevent.

MÅN 6 MAJ: BRÄNDERNA GÅR ALDRIG UR – HOTET FRÅN FÖRORTEN

Svartmålningen och repressionen går hand i hand. Rasprofilering, nolltolerans, ”utanförskapsområden” och demonisering av förorten. REVA-razzior gjordes i Rinkeby åratal innan de nådde Hornstull.

Förorten – den plats som majoriteten av storstadsborna bor i – har demoniserats och skildras som en riskzon, en plats där en fruktad radikalisering kan ske, där det påstås att ”mångkultur och fattigdom” skapat en explosiv coctail. Svaret blir polistrakasserier, övervakning och förortsomvandlingar.

Journalisten Johanna Langhorst, författaren till boken ”Förortshat”, berättar om hur den negativa synen på förorten reproduceras av etablisemanget och media. Ett perspektiv som alltid sker utifrån, där förortsborna aldrig själva får beskriva sina områden.

Krimnologen Magnus Hörnqvist ger en bakgrund till hur det säkerhetspolitiska begreppet ”radikalisering” vuxit fram och hur antiterrorismstrategierna tagits över och anpassats för våra förorter.

Biograf Tellus, Vattenledningsvägen 46, T-Midsommarkransen
Måndag 6 maj. Kl 18.00.

Arr: Allt åt alla

Bakgrund:
Se Irene Molinas föredrag på Harakat i Husby om ”Militariseringen av förorten”.

Facebookevent

TIS 7 MAJ: SÄLJA EN STADSDEL – BYTA UT EN BEFOLKNING

Utförsäljningarna av Stockholms allmännytta har nått en ny nivå. Nu har ombildningarna till bostadsrätter mattats av. Istället säljer allmännyttans bostadsbolag ut hela kvarter till privata företag – utan att lyssna på de boendes önskemål. I Alby, Hagsätra, Kärrtorp, Blackeberg och Bredäng har hyresgäster kämpat för att stoppa försäljningarna.

Samtidigt renoveras miljonprogrammen upp, renoveringar som följs av drastiska hyreshöjningar – så höga att hyresgästerna inte har råd att flytta in igen. Begreppet har fått ett eget namn, ”renovräkningar”. Stadsdelarna ska konkurrera med varandra om att höja sitt marknadsvärde. Processer av gentrifiering och segregering skenar iväg. Steg för steg byts befolkningen i förorten ut.

I ett panelsamtal mellan olika lokala motståndsgrupper mot utförsäljningarna och renovräkningarna tänker vi pussla ihop en samlad bild av vad som sker i Stockholm och lyfta fram motståndsstrategier.

Plats: TUR-Teatern, T-Kärrtorp.
Tisdagen 7 maj kl 18.00.
Fika finns att köpa.

Bakgrund:
Rätt att bo: Rövarna i Stockholms Stad (ur tidningen Brand 2/2013).

ONS8: GENTRIFIERING I HÖKARÄNGEN
Tidningssläpp på torget i Hökarängen
Onsdag 8 maj kl.17–19
Söderorts Institut för Andra Visioner har gjort en tidning som handlar om visuella tecken på stadsförnyelse och privatiseringar, med fokus på Hökarängen, Högdalen och Hagsätra.
Tidningen delas ut gratis, och kommer även läsas högt på torget.
Mer info på sifav.wordpress.com

ONS 8 MAJ. FILMVISNING: MY BROOKLYN
Filmklubben SURR-SURR tillsammans med Konsthall C visar filmen My Brooklyn av regissören Kelly Anderson i Hyresgästföreningen Vävstolens lokal (Pepparvägen 9A, Hökarängen) kl 19.00.
My Brooklyn (Mitt Brooklyn) är en dokumentär om och av regissören Kelly Anderson och den personliga resa som hon gör som ’gentrifierare’ av Brooklyn (en stadsdel i New York City).
Längd: 80 min, Språk engelska Förutom film, bjuder vi på popcorn och serverar fika till självkostnadspris. Alla är välkomna!
/ SURR-SURR och Konsthall C

FRE10: KAFE44: KVÄLLSKAFE + FILMVISNING: BLANK CITY
Kafe44, T-Medborgarplatsen. 20.00-24.00
Kvällshäng, fika, mingel och aktionsplanering på Kafe44, som en del av Stadskampsveckan.
Dessutom visar vi filmen Blank City om Manhattan, New York, på 70-talet och kopplingen mellan en konkursfärdig innerstad och vågen av no wave-punk och film som föddes i stadens ruiner.
Arr: Allt åt alla Stockholm

Läs om filmen på IMDB

LÖR 11 MAJ: TORGMÖTE
Kl 14.00 i Högdalen

SÖN 12 MAJ: STORMÖTE FÖR STADSDELSGRUPPER
RÄTTEN TILL STADEN – RÄTTEN TILL FÖRORTEN
ABF-Huset, T-Rådmansgatan, Kl 13.00.

Stockholm organiserar sig. I förorterna börjar olika nätverk och stadsdelsgrupper växa fram som arbetar för att flytta ut makten över förortslivet och staden till de boende. En brokig rörelse som kämpar för allas rätt att bo, mot gentrifiering och segregation, för lokal demokrat och rätten till stadsrummet. Självorganiserad underifrån, utanför partipolitiken, formas en ny social rörelse.

I den nya stadsrörelsen, i alla sina former, ser vi framväxten av en motmakt mot ett Stockholm som nyliberalt laboratorium, där allmännyttan plundras, gröna kilarna offras, marknadshyrorna driver bort låginkomsttagarna, rasprofilerad nolltolerans belägrar förorterna.

På mötet Rätten till staden har de olika stadsdels- och förortsinitiativen bjudits in för att tillsammans diskutera en alternativ Stockholmsvision – en vision baserad på förorternas perspektiv och rätten till sin stad.

Arr: CMS Stockholm och Allt åt alla Stockholm tillsammans med ABF Stockholm

Facebookevent

RADIO ÅT ALLA – SUMMERING AV STADSKAMPSVECKAN
Streamas från 19.00 på Planka.fm

Facebookevent för hela veckan.

flyer_babel

UMEÅ

För fjärde året i rad arrangeras i flera svenska städer en stadskampsvecka. I Umeå är vi med för tredje gången. Tanken är att lyfta upp och belysa konflikter som sker i staden, sammanlänka dessa och peka på vägar framåt. En annan stad är möjlig! En stad av verklig demokrati, med en gemensam välfärd. Stadskampsveckan är en öppen identitet- vem som helst får delta genom programpunkter, aktioner, manifestationer, insändare i tidningarna och vad som känns relevant. Hör av er så lägger vi till info om det ni vill göra i vårt program!

Här följer info om våra egna programpunkter:

Måndag 6 maj: Föreläsning – ”Varför skapa allmänningar?”.
Medlemmar i Allt åt Alla Umeå berättar om det vi kallar ”allmänningar” som vi sysslar med inom ramarna för vår kvartersorganisering på Ålidhem.
Facebookevent

Tisdag 7 maj: Föreläsning: ”Korvkriget”.
Johannes Samuelsson kommer och berättar om konflikten kring arbetsmiljön för en korvgubbe som blev till en fråga om stadens gestaltning.
Facebookevent

Onsdag 8 maj: Föreläsning – ”Striden om Pajalas allmännytta”.
Markus Forsberg från Nätverk för allmännyttan i Pajala kommer och berättar en solskenshistoria om en strid som vanns!
Facebookevent.

Torsdag 9 maj: Bio om staden
Info kommer!

Fredag 10 maj: info kommer

Lördag 11 maj: Allmänning: ”Klädbytardag”.
Återigen slår vi upp dörrarna till en klädbytardag på Ålidhem där allt är gratis, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov!
Facebookevent

Söndag 12 maj: Allmänning: ”Gemensam cykelverkstad”
Återigen öppnar vi vår gemensamma cykelverkstad för säsongen på Ålidhem. Kom och meka med din cykel eller hjälp andra!
Facebookevent.

stadskampsveckan 2013 II

UPPSALA

Onsdag 8 maj: Release av Stad i ljus #1

I samband med stadskampsveckan 2013 ger Allt åt Alla Uppsala ut första numret av stadsbladet ”Stad i ljus”, ett blad av och för Uppsalabor. Syftet med bladet är att skriva om de konflikter som berör alla oss Uppsalabor vare sig vi vill eller inte, att bidra till en diskussion om hur vi kan ta makten över de områden vi bor i. Första numret handlar om bostadssituationen i Uppsala – hur är det tänkt att vi ska kunna bo någonstans egentligen? Allt längre kötid till allt dyrare hyresrätter eller allt osäkrare lån till allt dyrare bostadsrätter och villor möter oss alla.

Onsdag 8/5 bjuder vi in till release av bladet på bokcafé Projektil. Kom och drick bubbel, ät salta pinnar, läs bladet, diskutera innehållet och träffa oss i Allt åt Alla under avslappnade former. Klockan 18 slår vi upp dörrarna, klockan 19 visar vi klassiska filmen ”Riff-Raff” av Ken Loach som handlar om arbets- och bostadssituationen i Storbritannien runt 1990.

Facebookevent

 

Kategorier
Evenemang Malmö

Malmö: Program för Stadskampsveckan 2013

Hur ser kamperna om staden ut? Än en gång undersöker Allt åt alla Malmö hur kamper om rätten till staden har uppkommit och vidareutvecklats. Genom både praktisk aktion och teoretisk diskussion fortsätter vi kämpa för ett Malmö för alla, inte bara de rika.

Tisdag 7 maj
Lokal: Kulturcentret Glassfabriken, Kristianstadsg. 16
Tid: 18.30
Vart är ditt barn när du jobbar?
Ett föredrag om bristen på förskoleplatser i Malmö. Under våren har det kommit upp flera exempel på föräldrar som inte fått förskoleplatser inom den garanterade tiden. Hur drabbar det ensamstående, de med låg inkomst eller ojämna arbetstider? Kom och prata om konsekvenserna av platsbristen och hur vi kan organisera oss för att ge varje unge förskoleplats i tid.

Onsdag 8 maj
Lokal: Triangelns köpcenter
Tid: 18.30
Från öppna torg till inglasade monster-köpcentrumens övertagande av staden.
Köpcentrumen breder ut sig i Malmö, både galleriorna inne i olika delar av stadens centrum samt i form av externa köpcenter som är uppbyggda kring att du måste ha bil för att besöka. Vi pratar om tillgängligheten till staden, konsumtionssamhället och vilka det egentligen är som bestämmer vad och för vilkas pengar.

Torsdag 9 maj
Lokal: Kontrapunkt, Västanforsg. 21
Tid: 17.00-20.00
Rätt att bo- filmvisning, dina rättigheter som hyresgäst och paneldiskussion.

17.00 Film: Vet ni!? Gentrifiering!
RåFILM, 15 min.
Filmkollektivet SUB TV gjorde 2002 ett reportage om människors upplevelse av förändringarna på Möllevången. RåFILM följer tio år senare upp tråden och kollar vad som har hänt.

17.30 Vänsterjuristerna berättar om dina rättigheter som hyresgäst.
Kom och lyssna på information om dina rättigheter som hyresgäst, ställ frågor och dela erfarenheter.

18.30 Panelsamtal: Rätt att bo- våra områden, vår stad.
Nu börjar renoveringarna av miljonprogrammen, något nödvändigt i lägenheter som på många ställen varit undermåliga en längre tid. I kölvattnet kommer höjda hyror som i en del områden tvingar bort de boende. Men var ska du flytta om du redan bor i en förort? Nätverket Penngygångens framtid pratar om sin kamp mot höjda hyror mot bostadsbolaget Stena Fastighter.

Staden vi bor i handlar inte bara om husen, utan även de allmänna ytor vi delar tillsammans. I många städer förtätas det just nu, med resultat att nödvändiga grönområden försvinner. En medlem i Allt åt alla Lund pratar om kampen för bevarandet av Borgarparken i Lund.

Stora företag kan köpa reklamplats att sälja sina budskap med och anställa lobbyister. När vanligt folk protesterar finns inte dem resurserna. Stad Solidar växte fram som ett projekt under 2010 som en civil olydnadsprotest mot att de nya hus som skulle byggas på Möllevången skulle bli bostadsrätter istället för välbehövda hyresrätter. En deltagare från Stad Solidar pratar om att använda kultur i kampen.

Söndag 12 maj
Lokal: Amalthea bokkafé, Kristianstadg. 41C
Tid: 19.00
The Wire, klass och popcorn.
Avslutning på stadskampsveckan med visning av The Wire och diskussion om konflikter i staden. Inför kvällen kommer det finnas frivillig läsning i form av olika texter länkat här på vår hemsida, alltatalla.se

Välkomna!