Kategorier
Evenemang

Allmänning: Gratis kvartersfik

På lördag är det dags igen! Vårt gemensamma fik slår upp portarna 12.00 och håller igång till 16.00. Har du möjlighet kan du ta med något att bjuda då, annars blir du bjuden av andra.

Så kom förbi, ta en fika och prata lite, eller varför inte ta en bok från vår bokallmänning att kika i medan du sörplar ditt te, kaffe eller saft?

Obs! Tänk gärna på våra allergiker, en innehållsförteckning kan vara bra. Och på så sätt kan du ju även sprida det där alldeles underbara receptet till alla andra!

  • Lördag 28 september
  • 12.00 – 16.00
  • Kulturhuset Klossen, Ålidhem 
Kategorier
Evenemang

Intresserad av Allt åt Alla Umeå?

Allt åt Alla Umeå har funnits i cirka 3 år, som en del av det Förbundet Allt åt Alla med lokalgrupper även i Lund, Uppsala, Malmö, Göteborg, Nyköping och Stockholm. Med bas på Ålidhem tar vi konflikter utifrån vår egen vardag. Vi skapar och sprider allmänningar, för att bygga motmakt i våra kvarter. Vi kämpar för ett samhälle efter devisen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.

Är du intresserad av att bli medlem? Har du frågor du velat ställa oss? Har du en konflikt med din hyresvärd eller information om saker som händer i Umeå som du vill snacka med oss om?

Nu på lördag – den 21 september – mellan 12.00 – 15.00 kan du komma och ta ett snack med oss och fika samtidigt som vi håller öppen cykelverkstad vid vår lokal på Klossen, Ålidhem. Möt oss i parken mellan Klossen och Ålidhem centrum.

Kategorier
Evenemang

Cykelallmänning på Ålidhem

Hösten är på ingång, och det är dags att rusta upp cyklarna inför vintertrafiken eller några månaders vila i förrådet. Vi hjälps åt att spänna ekrar, dra åt skruvar och bultar, byta däck och slang och annat spännande.

Har du material eller verktyg så får du gärna ta med det, vill du ta med fika är det välkommet. Har du inte möjlighet att ta med något, du kanske inte ens har någon cykel, kommer du för sällskapet!

  • Lördag 21 september
  • 12.00 – 16.00
  • Mellan Klossen / Ålidhems centrum  
Kategorier
Klipp

Stockholm välkomnar führer Jacobsson med vattenballonger #Splashfascism

Svenskarnas parti hann gå fem meter ut ur Humlegården innan de möttes av ett regn av vattenballonger.

Kategorier
Allmänt

Därför ska inga stenar flyttas

Så, vad är grejen med det där Apberget egentligen? Varför är det så viktigt att stoppa rivningen av en gammal stentrappa med glassfläckar och måsskit?

I måndags, den 8 september, läcktes nyheten att Apberget ska rivas redan kommande vecka. Tjänstemännen hade då vetat om detta i två veckor, politikerna i en, men valt att inte informera umeborna. Detta trots att den offentliga mötesplatsen är kanske Umeås lokalt mest kända landmärke – för de flesta stadens absoluta mittpunkt. Det borde inte råda något tvivel om saken, när namnet till och med användas för att representera en ”mötesplats” när Umeå under 00-talet fick ett eget internetcommunity på webbadressen apberget.se.

Så vad är anledningen till all denna hast, och till undanhållandet av information? Precis bredvid Apberget, längs med Rådhusesplanadens översta del, bygger just nu fastighetsbolaget Balticgruppen en gigantisk shoppinggalleria med tillhörande hotell och takradhus i vad som kan betraktas som Umeås första ”gated community”. Gallerian – ”Utopia” som den har kommit att döpas till – invigs i en första etapp i slutet av oktober. För att detta ska vara möjligt behöver nya rör läggas under gatan (Rådhusesplanaden) utanför, så att sprinklersystemet kan sättas i bruk. Planen från kommunens sida var enligt dom själva först att göra en provisorisk dragning runt Apberget, men detta visade sig både dyrt och tekniskt svårt. I detta läge ställs tjänstemän och politiker inför ett val: göra en ordentlig dragning runt Apberget vilket därmed innebär att gallerian får invigas senare, eller panikriva en av Umeås mest klassiska sociala mötesplatser i det offentliga. Låt oss vara tydliga med att det första alternativet aldrig funnits på kartan.

Så kan vi ännu en gång berätta historien om hur kommunen sålde ut umebornas intressen och sidosatte den demokratiska processen för att tjäna näringslivet och i förlängningen den så kallade tillväxten. Istället för att gå ut med information, hålla dialog och förankra planerna i politiskt fattade beslut tillåts tjänstemän genomföra först och fråga sen – med politikernas goda minne ska tilläggas.

Fråntagande och entreprenörskap
Vi har många gånger tidigare påtalat hur vi globalt, men även lokalt i Umeå, genomgått ett skifte från att tidigare planera utifrån medborgarnas behov, till att nu planera för understödja företag, locka nya investerare.  Det märks väl i Kulturvävenprojektet där beslut om bygge inklusive flytt av ett älskat stadsbibliotek togs utan i princip någon offentlig debatt, och där resultatet är ett massivt överförande av resurser från umeborna till privat vinst i och med att huset gemensamt ägs av Umeå Kommun och Balticgruppen.  I den planerade rivningen av Apberget märks det, som synes, minst lika väl.  Denna utveckling innebär inte bara att ”nya” resurser investeras i en sådan riktning; det innebär likväl att det vi redan har,  fråntas oss, för att skapa värde åt privata intressen.

Demokrati?
Såväl i fallet med Kulturväven, som nu med Apberget är bristen på transparens och offentlig debatt påtaglig. Den vanliga demokratiska processen där förslag läggs fram, förankras i dialog och debatt för att i slutändan beslutas i de politiska församlingarna, sätts fullständigt ur spel. Det kan tyckas bero på ansvarslösa individer, arroganta politiker – men tendensen är likadan i andra städer, ja över hela världen. När politikens främsta uppgift blir att marknadsföra staden, understödja företagande och locka nya investerare blir verkligt medborgarinflytande ett hinder – smuts på fasaden. Vi ser, inte minst med kulturhuvudstadsåret, hur behovet av en fasad av samtycke blir allt viktigare. Det är den enhetliga bilden av ett Umeå som vill mer, där alla drar åt samma håll, som ska locka kapital just till denna plats. Skiljelinjerna mellan partierna blir inte bara allt mer otydliga i och med detta; de framhäver faktiskt själva aktivt att de tar långsiktigt ansvar för den ekonomiska politiken. De kallar detta ”umeandan” – garanten för att vi, oavsett kommunstyre, får samma övergripande ekonomiska politik. Så kan även Moderater och Socialdemokrater i ansvarstagandets och tillväxtens namn sitta i Tekniska Nämnden och gemensamt blockera en öppen politisk process som inkluderar medborgarna före förändringarna genomförs.

Att rädda ett apberg
För många av oss är Apberget en social mötesplats i det offentliga rummet, kanske till och med en allmänning som gemensamt formas av de som använder den för sina behov och begär. En plats att hänga med vänner, käka mat och kolla in folk på stan. En plats att utöva demokrati, i dess verkliga bemärkelse, genom protester, minnesstunder och manifestationer. För andra är det en ful stentrappa med måsskit och intorkad mjukglass. En funktionalistisk stenkoloss. Det spelar mindre roll. Apberget, som gemensamt motstånd, är en plats som representerar en vägran mot en politik där medborgarnas intressen och behov ständigt står tillbaka, ofta fråntas, för att skapa värde åt privata företag. En plats som kan representera en verklig demokrati, i skarp kontrast till allt vanligt förekommande bristfälliga och dolda politiska processer.
En utpost som säger; det här är vår stad, det är vi som bestämmer, det är dags att ni lyssnar på oss.
Därför ska inga stenar flyttas.

Kategorier
Allmänt

Detta kan DU göra för att stoppa bygget i Borgarparken

Just nu är planen för att bygga på Svenhösskolans gård och Borgarparken ute på ”samråd”. Det betyder att du just nu kan protestera mot detaljplanen genom att skriva en ”samrådsinlaga”. Du måste skicka in den till stadsbyggnadskontoret innan den 30/9. En samrådsinlaga är en kommentar och ett svar på förslaget att bygga i Borgarparken. En samrådsinlaga kan vara hur kort eller hur lång som helst – den behöver inte vara vare sig avancerad eller byråkratisk utan huvudsaken är att vi säger vad vi tycker – skriv varför du som bor på Norr tycker att det är fel att förstöra vår park och barnens skolgård. Inlagan ska undertecknas, ha namnförtydligande och postadress.

Skicka dina åsikter till: Stadsbyggnadskontoret Lund Box 41 221 00 Lund

Du kan även direkt höra av dig till politikerna i byggnadsnämnden. Deras kontaktuppgifter finner du här.

Bakgrund till bygget

De borgerliga politikerna vill bygga bostadsrätter på Svenshögsskolans skolgård! De vill ta mark som är allas och göra den till någons privata. Som det ser ut i dagsläget så vill Seniorgården (JM-koncernen) bygga 2 bostadsrättshus. 1 i hundrastgården, som är en del av parken och 1 hus på Svenshögsskolans skolgård. De tar ingen som helst hänsyn till skolbarnens behov av skolgård och vi boendes behov av att ha en fin park där vi lever. Varje gång de skär av en del av parken eller skolgården vet vi att det är något vi inte kommer få tillbaka – trots deras snack om att de ”i framtiden” ska kompensera för vad de säljer ut nu. Vad politikers löften är värda vet vi sedan tidigare…

Alla som själva har barn (eller själva gått i skolan) vet att skolgårdar är viktiga, att barn behöver stora skolgårdar med plats för många olika typer av aktiviteter. Och det här gör man alltså samtidigt som man beräknar att Norra Fäladen kommer att växa med flera tusen invånare de närmsta åren, till följd av förtätningen, vilket kommer att skapa ett ökat tryck på både skola och grönområden. Vi behöver mer parker och större skolgårdar – inte tvärtom.

Dock verkar det som att de borgerliga politikerna och Seniorgården stött på patrull igen under våren, sommar och hösten – mängder med arga insändare har skrivits i tidningarna. Många människor protesterade och samlade in namn till flera stora namninsamlingar vilka kommunen försökt underkänna. När samrådsmötet för planprogrammet 2012 hölls dök det upp ett 60-tal arga Fäladsbor för att avbryta de borgerliga politikerna och ställa dem till svars. Och man läser dom ”samrådsinlagor” som föreningar och boende skrev till samrådsmötet februari 2012 så står det klart att många är engagerade för Borgareparken och motståndare till bostadsrätterna och fäladsborna tvingade de borgerliga politikerna att backa från 3 hus till 2 hus.

Dom försökte stjäla vår park redan 2008 Frågan om bostadsrätterna och förtätningen av Borgareparken är inte ny. Redan 2008 försökte den borgerliga majoriteten och Seniorgården genomdriva en liknande affär. Då lyckades Byalaget Norrs gräsrötter och S-föreningen på Norr stoppa byggplanerna bland annat genom kalla till öppna möten på Fäladen. Den gången stupade Seniorgårdens bostadsrätter på att på grund av att man inte tänkt igenom hur man skulle lösa parkeringar till boende och anhöriga, man hade inte heller någon uppfattning om hur man skulle lösa trafiksäkerheten intill skolan.

Kategorier
Klipp

Vapenamnesti – Vattenkrig mot raskrig den 14 september!

Vattenkrig mot Raskrig! Nu.

Kategorier
Klipp

Rädda Haninge Kulturpark

Manifestation för bevarandet av Kulturparken den 9 september 2013.

Kategorier
Allmänt

Apberget rivs när ny Galleria byggs!

Detta är ett pressmeddelande från Allt åt Alla Umeå, måndag 9 september 2013.

Ikväll kommer tusentals personer samlas till en politisk manifestation vid Apberget, en älskad social mötesplats i det offentliga rummet och en scen för demokratiskt utövande. Det kommer med stor sannolikhet vara sista gången. I tystnad har nämligen Umeå kommun och Tekniska nämnden låtit Balticgruppen planera en rivning av scenen, i samband med markarbete i anslutning till den nya shoppinggallerian ”Utopia”.
Förslag som kunnat undvika en rivning av Apberget har konsekvent stötts åt sidan vilket innebär att den inom cirka en vecka kommer jämnas med marken. Denna process är ett smärtsamt tydligt exempel på privata aktörers växande inflytande över planeringen av stadsrummet, på bekostnad av umebornas möjlighet att gemensamt och demokratiskt gestalta de platser där de har sin vardag, lever sina liv. Apberget är för många en viktig social mötesplats i det offentliga rummet i en tid då dessa blir allt färre. Det är därtill en plats byggd för att ge plats åt protester och demokratiskt utövande i stadsrummet, med ett starkt värde. Bristen på offentlig debatt och försöken att dölja rivningen innan den är ett faktum är en tydlig signal till oss umebor att enskilda privata företags ekonomiska intressen väger betydligt tyngre än demokrati och umebornas behov. Det är oacceptabelt, och bör omedelbart stoppas.Kontakt: umea@alltatalla.se

 

Kategorier
Klipp

Drönarpresidenten besöker Stockholm

Obamas Sthlmbesök 4 sept 2013.

Kategorier
Evenemang

Gruvboom: Motståndet växer!

Fler och fler upptäcker de stora orättvisorna som pågår då gruvboomen drar fram över hela Sverige.
Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck och Förbundet Allt åt alla anordnar träff då alla som är intresserad av eller vill engagera sig i motståndet är hjärligt välkomna!

Vi kommer bla att prata motståndsstrategier och förhoppningsvis även planera en gruvdemonstration som ska gå av stapeln under kulturhuvudstadsåret 2014 här i Umeå.

Mer info kommer.

  • Plats: Klossen, Ålidhem centrum (Umeå)
  • Tid: Tisdagen 8/10 kl 18.00
Kategorier
Evenemang Stockholm

Vattenkrig mot Raskrig

De torra uniformsgossarna i Svenskarnas parti organiserar ett spektakel i Stockholm den 14 september. De ska lajvrollspela nazitysk marsch från 30-talet. Vi tänkte hänga på deras verklighetslajv.

Så här blir scenariot:

Team Brun. Deras uppgift är att ta sig torrskodda från Humlegården via Stureplan och Kungsgatan ner till Norra Bantorget. Lyckas de ta sig fram torra vinner de stora Goebbelspriset. Team brun känns lätt igen på sina blågula jackor, bleka hudar och döda blickar.

Team Röd. Det röda teamets uppgift är att med vattenpistoler och vattenballonger pricka Team Brun och ge dem en kalldusch. Team Röd vinner Rosa Parkspriset om de lyckas blöta ner motståndarteamet. Team Röd samlas på Hötorget och känns igen på sina varma hjärtan och solidariska gemenskap.

Team Blå. Blågänget kommer åka runt i sina vita vans och har som uppgift att stoppa de andra teamen från att blöta ner Team Brun. Farbröderna blå känns igen på sina bistra miner och humorlöshet.

VATTENKRIG MOT RASKRIG går av stapeln klockan 12.00 den 14 september i Stockholms innerstad. Alla är välkomna att delta i ett kul och fredligt krig, där kreativ humor och medmänsklighet utmanar rasbiologi och medborgargarden.

LET THE BATTLE BEGIN!

/ Nätverket mot rasism