Posts tagged "Ålidhem"
Umeå: Program för Stadskampsveckan 2013

Umeå: Program för Stadskampsveckan 2013

För fjärde året i rad arrangeras i flera svenska städer en stadskampsvecka. I Umeå är vi med för tredje gången. Tanken är att lyfta upp och belysa konflikter som sker i staden, sammanlänka dessa och peka på vägar framåt. En annan stad är möjlig! En stad av verklig demokrati, med en gemensam välfärd. Stadskampsveckan är...
Allmänning: Datorverkstad

Allmänning: Datorverkstad

Som en del i allmänningsvintern och -våren håller vi den 23 mars en öppen, gemensam datorverkstad på Klossen. Har du något problem med din dator? Eller andra datorrelaterade saker du funderar på?
Mikroallmänningar: bokbytarlådor i kvarteren på Ålidhem

Mikroallmänningar: bokbytarlådor i kvarteren på Ålidhem

I slutet av januari hölls en bokbytardag på Kulturhuset Klossen i Umeå med cirka 200 besökare och allt från deckare till barnböcker och kurslitteratur. En temporär mötesplats i våra kvarter, förvaltad av oss tillsammans ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Vid dagens slut kunde vi konstatera att elva banankartonger...
Allmänning: Gemensamt kvartersfik

Allmänning: Gemensamt kvartersfik

Det är dags för ännu en av våra endagsallmänningar. Denna gång öppnar vi, tillsammans med er - våra vänner & grannar - ett gemensamt kafé på Ålidhem. Där deltagande såväl som tillgång är frivilligt och tillgängligt för alla. En plats att träffas och diskutera hur vi vill forma ett gemensamt liv i våra kvarter. ...
Studieträff: "Inte i vårt namn!"

Studieträff: ”Inte i vårt namn!”

Vi undersöker staden! Denna gång med hjälp av ett manifest från kämpande stadsbor i Hamburg - "Inte i vårt namn". Varför är politiker så angelägna att Umeå ska växa? Varför börjar bostadsområden nischas med egna identiteter? Vem är den framtida umebo som staden planeras för?
Allmänningsvinter- & vår 2013 i Umeå

Allmänningsvinter- & vår 2013 i Umeå

Vi fyller Ålidhem med mikroallmänningar under vintern och våren och skapar nya sociala gemenskaper med er – våra vänner, grannar och arbetskamrater! Exakta datum kommer skrivas ut här och i våra andra kanaler eftersom. Håll även utkik efter en affisch i din trappuppgång, på biblioteket, i tvättstugan eller i busskuren. 19 Januari: Bokbytardag & kvartersfik...
Allmänning: "Bokbytardag"

Allmänning: ”Bokbytardag”

Vi återupprepar vår fantastiskt lyckade klädbytardag med en liten twist: bokbytardag! Har du böcker som ligger hemma och samlar damm? Kanske har du varit student och har kvar kurslitteratur som någon med små medel skulle ha stor lycka i? Eller tvärtom är du kanske den som behöver just detta? I en tid då allt fler...
Studiecirkel: Den globala kapitalismens rum (Umeå)

Studiecirkel: Den globala kapitalismens rum (Umeå)

Är inte du också less på att ingenting längre verkar gå att förändra? Ständigt får vi höra hur vi måste anpassa oss till den internationella konkurrensen, som vore det en naturlag. Det behövs tillväxt och det måste attraheras kapital – först då kommer allt bli bra. Men hur ska allt kunna bli bra i en...
Gemensamt! nummer 7 har sett dagens ljus!

Gemensamt! nummer 7 har sett dagens ljus!

Det sjunde numret av Allt åt alla Umeås kvartersblad Gemensamt! släpptes i samband med en klädbytarallmänning som vi arrangerade i bostadsområdet Ålidhem 10/11. Du laddar ner bladet här Detta nummer handlar om Umeå kommuns syn på stadsdelen Ålidhem och vilka konsekvenser det kan få. Vi förklarar även kortfattat vår syn på organisering. Även en kortare förklaring...
Allmänning: ”Klädbytardag & kvartersfik” 10/11

Allmänning: ”Klädbytardag & kvartersfik” 10/11

Har du kläder som du av någon anledning inte använder? Kanske har du gamla barnkläder som dina egna barn växt ut? Förra årets vinterjacka som bara hänger och är i vägen i garderoben? Eller så behöver du just något av detta! Vi gör gemensam sak och löser det här – med en klädbytardag, där allt såklart...
Studieträff: Allmänningar 3.0 – ”Skapandet av de urbana allmänningarna" (19/9)

Studieträff: Allmänningar 3.0 – ”Skapandet av de urbana allmänningarna” (19/9)

En del av Allt åt Alla Umeås praktiska verksamhet syftar till att skapa något vi kallar ”allmänningar” i de bostadsområden vi bor och verkar. De senaste två åren har vi, tillsammans med våra grannar, fixat gratis kvartersfik, datorverkstad, gratisloppis och en populär och återkommande cykelverkstad. Parallellt med denna praktiska verksamhet eftersträvar vi även att genom...
Cykelverkstadsallmänning på Ålidhem

Cykelverkstadsallmänning på Ålidhem

Har du en punktering som behöver lagas? Eller en kedja som behöver smörjas? Helt enkelt något problem med din cykel som du behöver hjälp att fixa? Lördagen 8 september så bjuder vi in till ännu en av de tidigare så populära cykelverkstadsallmänningarna vi haft på Ålidhem. Mellan 12.00 – 18.00 hänger vi i parken vid Klossen/Ålidhem...