Posts tagged "gentrifiering"
Rapport: Umeå under omdaning

Rapport: Umeå under omdaning

Umeå under omdaning Få Umebor kan undgå att Umeå står i startgroparna för ett av de hittills största epokskiftena i stadens historia. Men hur hänger hotellbyggen, kulturhus, undanträngda offentliga verksamheter och nya epitet samman? I denna rapport granskar vi Umeås pågående stadsomvandling på djupet genom en ordentlig analys av översiktsplaner, artiklar, marknadsföring och uttalanden från...
Stadskampsveckan 2012 i Malmö

Stadskampsveckan 2012 i Malmö

Detta händer i Malmö under STADSKAMPSVECKAN 2012 Lördag 5 maj: Folkets parks framtid På Möllevångsgruppens lokaler bjuder vi in till ett samtal om Folkets parks framtid. Vilka aktörer finns det i parken? Vad kostar parken att sköta? Vad vill vi att parken ska vara? Datum: Den 5 maj 2012, 16:30 Plats: Möllevångsgruppen, Södra Parkgatan 27a...
Ett nytt meddelande angående renoveringarna på Språkgränd

Ett nytt meddelande angående renoveringarna på Språkgränd

Enligt boende på Språkgränd, där vi även har medlemmar, säger nu ansvarig för projektet Inger Tunell vid boendemötena att renoveringarna inte är standardhöjande. I detta sammanhang är Bostaden alltså tydliga med att de insatser man gör i badrummen, i samband med stambytet, inte kommer orsaka några hyreshöjningar. Vi är förstås såväl glada som förvirrade över...
Kampen om Umeå: Stadsomvandling till kreativ stad - men för vem?

Kampen om Umeå: Stadsomvandling till kreativ stad – men för vem?

Kulturväv, konstnärlig campus, hållbara bostadsområden, förtätning med blandad bebyggelse, kulturentreprenörsutbildningar, gallerior, äventyrsbad, multiarenor och höghushotell. Eller; ett stadsbibliotek som flyttar från sitt idealläge, höjda bostadshyror, bortträngda människor, byggnader och verksamheter. Få umebor har kunnat undgå att Umeå står i startgroparna för ett av de stora epokskiftena i stadens historia. Ett epokskifte som centreras allt mer...
Info: Miljonprogrammet renoveras -  vad kan hyresgästerna göra? (uppdateras)

Info: Miljonprogrammet renoveras –
vad kan hyresgästerna göra? (uppdateras)

Via google och andra sökmotorer kommer många till alltatalla.com genom söktermer som ”miljonprogrammet renoveringar”, ”hyresrätt stambyte” och ”renoveringar hyreshöjningar”. Detta beror i första hand på att lokalgruppen i Umeå engagerat sig i vad som händer just i samband med renoveringar och stambyten i specifika miljonprogramskvarter där medlemmar är bosatta. Frågan om renoveringar av miljonprogramsområden är...
Omvandlingen av stadsdelen Ålidhem

Omvandlingen av stadsdelen Ålidhem

Stadsdelen Ålidhem, ett av de områden i Umeå som byggdes under miljonprogrammet, genomgår just nu vad som inte kan beskrivas på något annat sätt än med termen omvandlingsprocess. Vad innebär detta för oss som bor i området och vilka är de bakomliggande drivkrafterna för den omfattande förändring vi står i startgroparna av? Ålidhem byggdes till...
Angående förtätningsplanerna för Norra Fäladen 4:1

Angående förtätningsplanerna för Norra Fäladen 4:1

Förbundet Allt åt Alla Lund (Virvelvinden) har tagit del av det aktuella planprogrammet för Norra Fäladen 4:1 och del av Kvarteret Bullerbyn. Vi framför i egenskap av intresseförening med säte i Lund, och kontinuerlig verksamhet på det område planerna berör, följande yttrande. Vi anser att det finns tre grundläggande problem med planprogrammet för Norra Fäladen...

Diskussion om stadskamp på Vår Makt

Sedan 2003 har gruppen Motarbetaren arrangerat en klasskampskonferens som kallas Vår makt i Malmö. Nu på lördag den 10:e december så arrangeras den återigen, nu på Kvarnby Röda Huset, Industrigatan 4 (se karta). Konferensen syftar till att  främja arbetsplatskamp och erfarenhetsutbyte arbetare emellan och som andra punkt på heldagsprogramet kommer vi i Faåa att hålla i en diskussion på...
Stoppa vansinneshyrorna!—Vår Hamburgsresa

Stoppa vansinneshyrorna!
—Vår Hamburgsresa

Sedan ett par år tillbaka har Förbundet allt åt alla Malmö tillsammans med Virvelvinden i Lund, även de en del av förbundet, anordnat resor till Hamburg. Där har de träffat gruppen som med tiden kommit att bli deras vänner, organisationen Avanti. Förbundet allt åt alla Malmö (FAÅA) och Virvelvinden Lund (FAÅA) besökte den 29 oktober,...

Gentrifiering—Exemplet Karlskronaplan

Texten som PDF. Texten är ett exempel på nyliberaliseringen av boende och bostadspolitiken. Boende är underordnad en ekonomisk politik med fastighetsspekulation och avkastning. Idag handlar det inte om en social politik med mål om ett bra boende på de boendes villkor. Rätt till bostad eller en investeringsmöjlighet? Jag fick höra om en ombildning av hyresrätter...