Kulturväv, konstnärlig campus, hållbara bostadsområden, förtätning med blandad bebyggelse, kulturentreprenörsutbildningar, gallerior, äventyrsbad, multiarenor och höghushotell. Eller; ett stadsbibliotek som flyttar från sitt idealläge, höjda bostadshyror, bortträngda människor, byggnader och verksamheter. Få umebor har kunnat undgå att Umeå står i startgroparna för ett av de stora epokskiftena i stadens historia. Ett epokskifte som centreras allt mer...