Posts tagged "marxism"
Studiecirkel: Den globala kapitalismens rum (Umeå)

Studiecirkel: Den globala kapitalismens rum (Umeå)

Är inte du också less på att ingenting längre verkar gå att förändra? Ständigt får vi höra hur vi måste anpassa oss till den internationella konkurrensen, som vore det en naturlag. Det behövs tillväxt och det måste attraheras kapital – först då kommer allt bli bra. Men hur ska allt kunna bli bra i en...
Studiecirkel: Harry Cleavers  "Att läsa Kapitalet politiskt"

Studiecirkel: Harry Cleavers
”Att läsa Kapitalet politiskt”

”Karl Marx skrev Kapitalet för att sätta ett vapen i händerna på arbetarklassen. I en grundlig genomgång av Kapitalets första kapitel visar Harry Cleaver hur man genom att läsa Marx idag både kan förstå hur kapitalismen fungerar och möjligheterna till motstånd.” Onsdag den 1 februari 2012 påbörjar vi i Allt åt Alla Umeå en öppen...

Studieträff: Öppen diskussion om ekonomi

I en tid av en ekonomiska kriser som aldrig tycks ta slut så börjar behovet av en annan ekonomisk analys än den marknadsliberala vi vanligen möts av, bli allt mer alarmerande. Därför vill vi träffas under avslappnade former för att diskutera allt som hör ekonomi och finanskris till. Tanken är att vi tillsammans samlar intressant...

Introduktion till Kvinnorna och samhällsomstörtningen

Det är nitton år och ettusen etthundra mil som skiljer de båda artiklarna (»Kvinnorna och samhällsom­ störtningen« och »A Woman’s Place«) åt. Den första, »Kvinnorna och samhällsomstörtningen«, är en produkt av den nya kvinnorörelsen i Italien. Den är ett viktigt bidrag till de frågor som uppkom på grund av den växande internationella kvinnorörelsen: vilken är relationen...

Kvinnorna och samhällsomstörtningen

Av: Mariarosa Dalla Costa och Selma James Texten som PDF Dessa iakttagelser är ett försök att definiera och analysera »kvinnofrågan« och att placera den inom ramen för den »kvinnoroll« som har skapats genom den kapitalistiska arbetsdelningen. På följande sidor har vi främst låtit hemmafrun representera denna kvinnoroll. Vi förutsätter att alla kvinnor är husmödrar och att...

Föredrag: Marxismen idag och igår

Syndikalistiskt Forum och Förbundet Allt åt Alla Göteborg bjuder in till ett grundläggande föredrag om marxismen med en utav de främsta marx-experterna i Sverige. Måndagen den 27 Oktober kommer Per Månson att prata om grunderna i Marxism. Per Månson är verksam på sociologiska institutionen och har skrivit bland annat två böcker om marxism, ”Från Marx...