Posts tagged "stadsdel"
Allmänning: Datorverkstad!

Allmänning: Datorverkstad!

Har du problem med din dator eller några funderingar på hur du utför specifika uppgifter med den? Kanske upplever du att datorn har börjat gå långsammare eller saknar du t.ex. ett program på datorn för att visa filmer? Vare sig det rör sig om ett litet problem eller om att din dator kanske inte ens...

Gentrifiering—Exemplet Karlskronaplan

Texten som PDF. Texten är ett exempel på nyliberaliseringen av boende och bostadspolitiken. Boende är underordnad en ekonomisk politik med fastighetsspekulation och avkastning. Idag handlar det inte om en social politik med mål om ett bra boende på de boendes villkor. Rätt till bostad eller en investeringsmöjlighet? Jag fick höra om en ombildning av hyresrätter...

Hur ser dina erfarenheter av stadskamp ut?

Snart kommer uppföljaren till textsamlingen Staden är vår – erfarenheter av stadsdelskamp. Det kommer att bli en bok där vi samlar berättelser om kamp; kampen om utrymmet i staden och kampen om resurserna. Vi bjuder in alla att vara med och fylla den med sina erfarenheter. Berätta om de konflikter ni möter; om hyresrätten som...
Lyckad stadskampsvecka i Umeå

Lyckad stadskampsvecka i Umeå

Mellan den 2-8 maj arrangerades stadskampsveckan i en rad svenska städer. I Umeå var målsättningen att sammanlänka existerande kamper, koppla samtid till historia samt skapa embryon till nya kamper i, och om stadsrummet. Under veckan skedde en rad möten, flygbladsutdelningar, föreläsningar, diskussioner, fester och mycket mer inom ramen för veckan i Umeå. Under måndagen mötte...