Posts tagged "stadsplanering"
Insändare i Sydsvenskan 16/5

Insändare i Sydsvenskan 16/5

Stoppa utförsäljningen av parken! Borgareparken på Norra Fäladen är ett av Lunds mest använda grönområden. Det ligger inklämt mellan det stora studentområdet Delphi, hyresrätterna på Magistratsvägen och Sankt Hans Gränd, de stora bostadsrättsområdena på Skarpskyttevägen och Fredslyckan och ett fint, men tätbebyggt radhusområde från Miljonprograms-epoken. Borgareparken är alltså inte bara en viktig oas i ett...
Podcast från Eric Clark's föreläsning under stadskampsveckan

Podcast från Eric Clark’s föreläsning under stadskampsveckan

Eric Clark, professor i kulturgeografi vid Lunds Universitet, höll en föreläsning om den ojämlika utvecklingen i svenska städer. Föreläsningen gick igenom hur nyliberalismen de senast 20-30 åren tillåtits att gå bärsärkagång genom våra gemensamma institutioner och med våra gemensamma tillgångar. Vidare diskuterades hur aspekter av våra städer som helt tillåtits stå utanför penning-relationer, så som...
Rapport: Umeå under omdaning

Rapport: Umeå under omdaning

Umeå under omdaning Få Umebor kan undgå att Umeå står i startgroparna för ett av de hittills största epokskiftena i stadens historia. Men hur hänger hotellbyggen, kulturhus, undanträngda offentliga verksamheter och nya epitet samman? I denna rapport granskar vi Umeås pågående stadsomvandling på djupet genom en ordentlig analys av översiktsplaner, artiklar, marknadsföring och uttalanden från...
Stadskampsveckan 2012 i Malmö

Stadskampsveckan 2012 i Malmö

Detta händer i Malmö under STADSKAMPSVECKAN 2012 Lördag 5 maj: Folkets parks framtid På Möllevångsgruppens lokaler bjuder vi in till ett samtal om Folkets parks framtid. Vilka aktörer finns det i parken? Vad kostar parken att sköta? Vad vill vi att parken ska vara? Datum: Den 5 maj 2012, 16:30 Plats: Möllevångsgruppen, Södra Parkgatan 27a...
Omvandlingen av stadsdelen Ålidhem

Omvandlingen av stadsdelen Ålidhem

Stadsdelen Ålidhem, ett av de områden i Umeå som byggdes under miljonprogrammet, genomgår just nu vad som inte kan beskrivas på något annat sätt än med termen omvandlingsprocess. Vad innebär detta för oss som bor i området och vilka är de bakomliggande drivkrafterna för den omfattande förändring vi står i startgroparna av? Ålidhem byggdes till...
Angående förtätningsplanerna för Norra Fäladen 4:1

Angående förtätningsplanerna för Norra Fäladen 4:1

Förbundet Allt åt Alla Lund (Virvelvinden) har tagit del av det aktuella planprogrammet för Norra Fäladen 4:1 och del av Kvarteret Bullerbyn. Vi framför i egenskap av intresseförening med säte i Lund, och kontinuerlig verksamhet på det område planerna berör, följande yttrande. Vi anser att det finns tre grundläggande problem med planprogrammet för Norra Fäladen...
Kvartersbladet Gemensamt!  (nr 3/jan 2012)

Kvartersbladet Gemensamt!
(nr 3/jan 2012)

Kvartersbladet Gemensamt! är Allt åt Alla Umeås blad som delas ut till boende, främst i vanliga hyresrätter, på Ålidhem. I dagarna trycktes nr 3/januari 2012 med tema; Umeås stadsomvandling & översiktsplaner. Om du vill dela bladet i ditt eget kvarter är det bara att skriva ut PDF-filen. Utdrag ur texten ”Umeå förändras – men för...

Diskussion om stadskamp på Vår Makt

Sedan 2003 har gruppen Motarbetaren arrangerat en klasskampskonferens som kallas Vår makt i Malmö. Nu på lördag den 10:e december så arrangeras den återigen, nu på Kvarnby Röda Huset, Industrigatan 4 (se karta). Konferensen syftar till att  främja arbetsplatskamp och erfarenhetsutbyte arbetare emellan och som andra punkt på heldagsprogramet kommer vi i Faåa att hålla i en diskussion på...
Video & Rapport: En granskning av biblioteksflytten

Video & Rapport: En granskning av biblioteksflytten

De senaste åren har Umeå gått in i en fas av radikal stadsomvandling. Det är en omfattande process av nya översiktsplaner, metoder för citybranding, rivningar och nybyggen samt förändringar i ägandesammansättningen. Vid flera tillfällen har missnöje blossat upp mot beståndsdelar i denna process – men – det är framförallt en fråga som under 2011 kommit att...
Yttrande över planstrategi för Malmö stad—samrådshandling

Yttrande över planstrategi för Malmö stad—samrådshandling

Förbundet Allt åt Alla Malmö har läst Malmö stads förslag till planstrategi och har följande synpunkter att framföra: Vi ser att Malmö stad gjort en ansats att i samrådsskedet inte gå ut med ett alltför färdigt samrådsförslag, säkert i syfte att inte låsa detaljer för tidigt utan möjliggöra för synpunkter som fortfarande kan påverka slutresultatet....