Posts tagged "studiecirkel"
Studiecirkel i Karl Marx "Kapitalet" 2012-2013

Studiecirkel i Karl Marx ”Kapitalet” 2012-2013

Förbundet Allt åt alla Umeå bjuder in till en studiecirkel på Karl Marx Kapitalet – band 1. Planen är att träffas en gång i månaden under ett års tid och tillsammans ta oss igenom denna mytomspunna bok som så många försökt läsa men inte klarat sig igenom. Är du intresserad av att vara med? Då...
Studiecirkel: Harry Cleavers  "Att läsa Kapitalet politiskt"

Studiecirkel: Harry Cleavers
”Att läsa Kapitalet politiskt”

”Karl Marx skrev Kapitalet för att sätta ett vapen i händerna på arbetarklassen. I en grundlig genomgång av Kapitalets första kapitel visar Harry Cleaver hur man genom att läsa Marx idag både kan förstå hur kapitalismen fungerar och möjligheterna till motstånd.” Onsdag den 1 februari 2012 påbörjar vi i Allt åt Alla Umeå en öppen...
Studieträff: Vad händer när miljonprogrammet renoveras?

Studieträff: Vad händer när miljonprogrammet renoveras?

Stora delar av miljonprogrammets områden står i akut behov av renoveringar. Men vad händer när miljonprogrammet väl börjar renoveras, och vem får betala kalaset? Kulturgeografen Sara Westin vid Uppsala Universitet har undersökt vad som händer när miljonprogrammet renoveras i rapporten ”Men vart ska ni då ta vägen? – Ombyggnationer ur hyresgästernas perspektiv”. Rapporten har nyligen...

Gentrifiering—Exemplet Karlskronaplan

Texten som PDF. Texten är ett exempel på nyliberaliseringen av boende och bostadspolitiken. Boende är underordnad en ekonomisk politik med fastighetsspekulation och avkastning. Idag handlar det inte om en social politik med mål om ett bra boende på de boendes villkor. Rätt till bostad eller en investeringsmöjlighet? Jag fick höra om en ombildning av hyresrätter...

Allmänningskapande & Studieträff

Sommaren har övergått till höst och i Umeå planeras en rad aktiviteter under september och oktober, såväl praktiska som teoretiska. Studieträff: Kvinnorna & Samhällsomstörtningen Kvinnorna & Samhällsomstörtningen [The Power of Women and the Subversion of Community] är en essä skriven av Mariarosa Dalla Costa och Selma James 1972. Dalla Costa var under 1960- & 70-talet...

Introduktion till Kvinnorna och samhällsomstörtningen

Det är nitton år och ettusen etthundra mil som skiljer de båda artiklarna (»Kvinnorna och samhällsom­ störtningen« och »A Woman’s Place«) åt. Den första, »Kvinnorna och samhällsomstörtningen«, är en produkt av den nya kvinnorörelsen i Italien. Den är ett viktigt bidrag till de frågor som uppkom på grund av den växande internationella kvinnorörelsen: vilken är relationen...

Kvinnorna och samhällsomstörtningen

Av: Mariarosa Dalla Costa och Selma James Texten som PDF Dessa iakttagelser är ett försök att definiera och analysera »kvinnofrågan« och att placera den inom ramen för den »kvinnoroll« som har skapats genom den kapitalistiska arbetsdelningen. På följande sidor har vi främst låtit hemmafrun representera denna kvinnoroll. Vi förutsätter att alla kvinnor är husmödrar och att...