Granne till Granne Malmö är en självorganiserad grupp som startades av Allt åt Alla Malmö i mars 2020 med anledning av den rådande Coronakrisen.
Vi tror att svaret på den rådande krisen måste ha sin grund i lokalsamhället och ett kolletivt omhändertagande i ett solidariskt samhälle.

Vi vill dra vårt strå till stacken för att hjälpa de som på olika sätt är självisolerade. Oavsett om de har konstaterad smitta, tillhör riskgrupperna eller uppvisar förkylningssymptom och på så sätt bidra till att skydda riskgrupper och minska smittspridningen.
Vi, tillsammans med alla frivilliga i gruppen, kommer därför att efter förmåga erbjuda hjälp med att t.ex. få hem förnödenheter, gå ut med hunden och annat som de drabbade inte kan göra själva.

Vi är måna om att detta ska ske på ett säkert sätt och därför sker det i samråd med sjukvårdspersonal och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga. I vår Facebook-grupp har vi sedan gruppens start samlat över 1600 frivilliga. Hjälpförfrågningarna administreras av en samordningsgrupp ur Allt Åt Alla.

Personer som behöver hjälp med inköp eller liknande kan nå oss genom vårt journummer 073-755 95 90 eller via PM till Allt Åt All på Facebook. Information om detta sprider vi på platser där framförallt riskgruppen rör sig men även allmänna platser som mataffärer etc. De som vill hjälpa till kan gå med i gruppen Granne till Granne Malmö på Facebook.

Förutom den konkreta hjälpen mellan indiviuella Malmöbor vill vi också stötta lokalsamhället, t.ex. sjukvården där det uppstår brister. Ett exempel är att vi samlat in över 6000 Over Head-papper som sjukvårdpersonal behövde för att göra stänksskydd/visir för provtagning av.

Tillsammans tar vi oss igenom det här