Lund
Seger för Borgarparken! Intervju med Allt åt alla Lund

Seger för Borgarparken! Intervju med Allt åt alla Lund

Fredagen den 6/11 2015 kom Miljö- och Markdomstolen i Växjös dom: Det blir inga bostadsrätter i Borgarparken eller på Fäladsskolans skolgård (fd. Svenshögsskolan). Förbundet Allt åt Allas lokalavdelning i Lund började arbeta med frågan i februari 2012 som nu alltså lett en viktig seger för dom boende på Norra Fäladen. Här följer en intervju med...
Studiecirkel om stadsdelskamp

Studiecirkel om stadsdelskamp

Tre fristående studieträffar om stadsdelskamp! Vi läser om hur fyra olika organisationer sett på stadsdelskamp sedan slutet av 1960-talet och framåt. Del 1, 19/2: FOLKMAKT Organisationen Folkmakt startade i början av 1990-talet i Sverige, delvis som en kritik och brytning med den dåvarande anarkistiska rörelsen i Sverige. Den anarkistiska rörelsen i Sverige, menade Folkmakt, hängav...

Uttalande om #KämpaMalmö-demonstrationen den 23 augusti

Vi har haft en tuff dag idag. Polisen fick som ni redan vet frispel ute på Limhamn. Vi höll trots detta så gott vi kunde fast vid vår icke-våldslinje som vi på förhand hade bestämt och annonserat ut. Det i sammanhanget minimala våld som riktades mot polisen måste förstås som ett omedelbart självförsvar mot ett...
Sommarstudier med Aåa Lund: "Poor People's Movements: Why They Succeed, How They Fail"

Sommarstudier med Aåa Lund: ”Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail”

Vad är bättre än att tillsammans läsa och diskutera klasskamp i sommarsolen? Inte speciellt mycket. Vi kör igång en studiecirkel här i Lund på den klassiska boken ”Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail”. Boken försöker förklara hur arbetarklassens olika grupper kan organisera sig på bästa sätt utan att bli fast i lobbyism...
Borgarparken: när politikerna fruktar folket (opublicerad insändare skickad till Sydsvenskan)

Borgarparken: när politikerna fruktar folket (opublicerad insändare skickad till Sydsvenskan)

Vi kommer inte att ge oss angående Borgarparken! Efter två och ett halvt år av folkligt förankrade protester tvingades kommunfullmäktige skicka detaljplanen för Borgarparken på återremiss. En dag senare hade redan ärendet behandlats och var på väg tillbaka till politikerna. Inga förändringar kunde föreslås. Inga alternativa platser hade utretts. Skämtar ni med oss? Det är...

Uttalande med anledning av Brytfest Lund och Sydsvenskans ledare tisdagen 15/3

Sydsvenskan formulerar sig idag 13/5 på ledarplats på ett sätt som framställer Förbundet Allt åt alla som en möjlig arrangör till den fest som 9 maj ägde rum på kulturhuset Stenkrossen här i Lund. Detta stämmer inte. Vi har inte arrangerat Brytfest Lund. Varför SDS sprider falska uppgifter kan vi bara spekulera i. FAÅA-Lund
Stadskampsveckan 2014 - Vi öppnar upp staden!

Stadskampsveckan 2014 – Vi öppnar upp staden!

Program för Stadskampsveckan 2014 (12-18 maj). LUND Staden som arena för klasskonflikter Torsdag 15 maj 17.30-19.00 Smålands nation, Kastranje g 7 Föreläsning med Allt åt alla Lund om hur vi kan förstå hur de stora klasskonflikterna i staden hänger samman. Hur stadsdelskamperna om grönytorna i miljonprogrammen, kampen om resurser i vården och studentkampen mot stiftelsereformen...
Stoppa övervakningen av Fäladstorget

Stoppa övervakningen av Fäladstorget

Vi är aldrig mer trygga än i ett kämpande område! LKF basunerar ut att de vill kameraövervaka Fäladstorget. Dagens rasande snabba utveckling mot ett storebrorssamhälle, där allt fler privata och offentliga aktörer samlar in allt mer information om människors levnadsmönster, borde vara nog för att avstyra ett sådant projekt. Men det finns mer att säga...
Öppen studieträff Selma James: ”Sex, Race and Class”

Öppen studieträff Selma James: ”Sex, Race and Class”

Med stora kamper på t.ex. sjukhuset i Lund/Malmö där kön och klass som materiella kollektiviteter skär varandra är det hög tid att börja prata om en feministisk kritik av arbete, reproduktivt arbete, hemarbete och hur dessa saker inordnas i kapitalismen och leder till konflikter på olika sätt. Vi börjar med en förutsättningslös diskussion utifrån två...
Tal från "Solidaritet med Kärrtorp"-manifestationen 20/12, Lund

Tal från ”Solidaritet med Kärrtorp”-manifestationen 20/12, Lund

I fredags höll jag tal för första gången. Vi hjälptes åt att skriva och kamrater kom med bra synpunkter när jag läste upp det för dem. Att lära sig att tala inför en grupp människor är del av en demokratisk process, där vi tillsammans lär oss allt det här med att organisera demonstrationer, sätta ihop...
Filmvisningar på Smålands

Filmvisningar på Smålands

Film + miniföredrag på Smålands under hösten  Vi försöker inspireras och tillsammans tänka kring hur lokal motmakt kan skapas genom stadsdelsmotstånd. Välkommen! Film + miniföredrag: ”No-go – The Free Derry story”  Sön 3 november 17,00: “ 1969 barrikaderade sig Bogside i Derry, tvingade ut polis och  armé och en lokal kommitté tog tillfälligt kontroll över...
Detta kan DU göra för att stoppa bygget i Borgarparken

Detta kan DU göra för att stoppa bygget i Borgarparken

Just nu är planen för att bygga på Svenhösskolans gård och Borgarparken ute på ”samråd”. Det betyder att du just nu kan protestera mot detaljplanen genom att skriva en ”samrådsinlaga”. Du måste skicka in den till stadsbyggnadskontoret innan den 30/9. En samrådsinlaga är en kommentar och ett svar på förslaget att bygga i Borgarparken. En...