Här kommer en liten sammanfattning över 2014 för Allt åt alla Malmö.

2014 har varit ett mycket händelserikt år med högt och lågt, där Allt åt Alla Malmö har varit en aktiv del i den vänsterpolitiska rörelsen i Malmö med omnejd. Vår grupp har inte bara växt till antalet utan även som politisk aktör i större sammanhang där vi inte bara är en styrka och tillgång, utan även en drivande och agendasättande kraft med stor potential att förändra och påverka. Vår verksamhet har varit bred och varierande, vi har under året verkat i diverse samarbeten och på såväl egna som andras arrangemang.

Verksamhet

Stadsdelskamp
häfte
Den 13-17 maj anordnade vi Stadskampsveckan.
Vi började veckan på tisdagen med ett föredrag i samband med folkkök på Kontrapunkt. En kamrat som tidigare varit aktiv i gruppen Autonomt Motstånd, som verkade innan Förbundet Allt åt Alla fanns berättade om de erfarenheter och strategier de hade. På torsdagen hölls ett föredrag av en professor från Umeå på ämnet anarkistisk arkitektur. På lördagen avslutades stadskampsveckan med en aktion mot köpcentret Entré på värnhem under parollen Vi öppnar upp staden. Vi ville visa på alternativ till vad det skulle kunna vara istället för köpcenter.

Vi har även hjälpt kamraterna i Allt åt Alla lund med deras kamp om Borgarparken som har pågått en tid. Vi var bland annat på skrammeldemonstration utanför kommunhuset i samband med ett kommunfullmäktigemöte, vi har även deltagit i andra arrangemang kring kampen om Borgarparken.
Roliga nyheter är också att två nybildade stadsdelsgrupper har växt fram i Malmö, en på Sofielund och en på Kirseberg.

Välfärd
Året började med en fortsättning på kampen om att rädda vården i Skåne. Vi deltog i en demonstration mot nedläggningen av ett antal psykvårdsplatser, vi har även varit med och finansierat de pins som trycktes upp för att stödja sjuksystrarna i Region Skåne. Den 7e mars höll Pia Kinhult, Regionråd i Region Skåne, en föreläsning Lund och runt denna anordnades en så kallad Die-in.

Ett annat upprop som vi medverkade i var ”Ockupera universitetet”.

tågstrejk

I somras slogs även en tågstrejk upp efter strandade förhandlingar. Vi gjorde så klart allt vi kunde för att stödja de strejkande, bland annat gjorde vi roliga skyltar, peppade dem, affischerade och uppmanade till stöd via våra olika informationskanaler.

En arbetsgrupp för solidaritet med EU-medborgarna i Malmö bildades i oktober 2014. 

Tidigt under hösten deltog några ur arbetsgruppen i en bygghelg i Sorgenfrilägret, (ödetomten korsningen Nobelvägen/Industrigatan). Idéer har lyfts om dokumentation med syfte att synliggöra den diskriminering som fortgår som ett svar på statens utredning ”Den mörka och okända historien, – vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet”. Även innehållande information om rättigheter, juridisk fakta och nödvändig samhällelig info m.m.

Under hösten har vi uppvaktat sociala resursnämnden vid deras månatliga sammanträden med syfte att kräva att humana förhållanden ska gälla alla oavsett medborgarskap. Inför dessa tillfällen har vi skapat event på sociala medier, försökt mobilisera allmänheten, folk från nätverket och EU-medborgarna. Trots den tidiga mötestiden har vi lyckats samla en grupp som delat ut flygblad, läst upp text ur megafon, pratat med politiker på väg in på mötet, bett om uttalanden i frågan m.m. 

En annan linje har varit den manifestation och demonstration som förbundet arrangerat i samarbete med Skåne Mot Rasism. Manifestationen den 12:e november anordnades efter en misstänkt anlagd brand i ett av lägren, den arrangerades på ett dygn och mobiliserade en stor grupp Malmöbor när den hölls på Möllevångstorget. En medlem från Allt åt Alla höll tal liksom representanter från nätverket i solidaritet med Eu-migranter, en från lägret, ung vänster m.fl. Det var ett stort medialt fokus.

13 december 2014 arrangerade förbundet i samarbete med Skåne Mot Rasism den demonstration som gick under parollen ”Ett Malmö för alla” I solidaritet med Eu-migranter. Ett par hundra samlades, dock färre än vi hoppats på. Vi höll tal liksom två hemlösa EU-medborgare, en från faktum samt en från Solidaritetsnätverket. Ingen media dök upp vid det här tillfället.

Stort fokus har ägnats åt att formulera och starta självundersökningar tillsammans med hemlösa EU-medborgare. Vi har diskuterat inom arbetsgruppen samt under en studiecirkel hur militanta undersökningar som metod kan vara intressant att inspireras av och hur vi i kan använda oss av metoden i vårt arbete. Vi har letat efter en lokal för mötesplatsen som ska hålla öppet en kväll i veckan. Under december har vi varit i två läger tillsammans med en tolk med syfte att samla in underlag så verksamheten ska utformas efter ett önskemål och faktiska behov. Vi kommer att tillhandahålla datorer, internet, fika, ev. enklare svensk- och engelskundervisning. Idéer finns om att juridisk rådgivning kan erbjudas vid något tillfälle eller annat relevant stöd som efterfrågas. Då situationen efter julen har förändrats och det i nuläget finns tre kvällsöppna lokaler (Stadsmissionen, Kontrapunkt och Sofielunds folketshus) har vi skickat ut förfrågningar till dem om att inleda undersökningarna i de här befintliga lokalerna.

Internationellt
I april var vi representerade på två europeiska antifascistiska konferenser samtidigt; en i Berlin och en i Aten. Vi har även varit på flera demonstrationer i Danmark och en demonstration till stöd för aktivitetshuset Rote Flora i Hamburg. Vi besökte våra vänner i Avanti Hamburg i slutet av september, som specialinbjudna gäster på deras 25-års fest.

Untitled-2

I mitten av oktober inledde Allt åt alla Malmö och Lund en pengainsamling till Rojavas och Kobanes försvarsstyrkor YPG/YPJ.  Våra kontakter med PYD, den politiska grenen av rörelsen inleddes i och med en rad demonstrationer som anordnades under hösten, till stöd för de som kämpar mot ISIS i Rojava. 
Vi deltog i demonstrationerna, höll tal vid två tillfällen och gjorde även en banderoll med texten ”Kämpa Kobane”, som en association till Kämpa Malmö-parollen, banderollen användes sen på demonstrationerna.

Förutom att samla in pengar med skrammelbössor så var målet med solidaritetsarbetet också att få kontakt med kurdiska kommunister i Malmö och Skåne. Vi ville skapa kontaktytor och på så sätt sätta solidaritetsarbetet med Rovaja i ett sammanhang där vi såg våra gemensamma konflikter också här, lokalt. Vi har knutit kontakter med individer som är aktiva inom den rörelsen och det har varit en väldigt positiv erfarenhet, vi har lyckats kommunicera till dem och deras organisationer vilka vi är och vad vi vill, målet är att fortsätta med den här kontakten även i framtiden. 

För att ge insamlingen en extra skjuts så tryckte vi också upp stödtröjor, som såldes slut på en vecka.

Vi anordnade en stödfest tillsammans med kulturcentret Kontrapunkt där vi bjöd in till fest för alla de som kämpar och slåss för en bättre värld, för en framtid värd att tro på. 
Kvällen inleddes med filmvisning, föredrag och mat. Livemusiken med sångerskan Cemile var väldigt uppskattad och kvällens inledande timmar lockade mer folk än vad vi hade vågat hoppas. Festen övergick senare till klubb med fler liveframträdanden. Vi lyckades göra en trevlig tillställning där vi fick träffa många kurdiska kamrater. 

Drygt 26000 överlämnades till PYD, för att vidarebefordras till YPG/YPJ i samband med en kurdisk stödfest i Göteborg den 20 december, där vi också höll ett kortare tal om vikten av solidaritet och att koppla ihop våra kamper.

I samband med insamlingens avslutande publicerade vi en text på förbundets hemsida med titeln ”Klassorganisering från Rojava till Skåne” som syftade till att förklara vår syn på solidaritetsarbetet och varför vi valt att aktivt stödja kampen i Rojava. De mål vi satt upp innan arbetet påbörjades, dels de monetära och dels de kring kontakter ansågs, med små revisioner vara uppfyllda när vi avslutade. Vi anser att projektet på det stora hela var väldigt lyckat.

Agitation
Under sommaren påbörjade vi en turné runt om på mindre orter i Skåne och som sedan fortsatt inom Malmö. Målet är att träffa människor och prata med dem om vad de vill förändra i samhället, men också öva oss själva på att möta folk på gatan i diskussion, att kunna peka på vad som kan göras för att förändra med vår analys.  Det har varit väldigt lyckat.

Vi har deltagit i flera externa arrangemang under året. Några av dessa är: en paneldebatt på universitetet om organisering, föreläsning på Vänsterns Studentförbunds sommarkurs, informationsföredrag under öppet hus på Kontrapunkt, deltagande i ett evenemang på Moderna Museet i Malmö på frågan ”Vad är den mest akuta frågan just nu?”. Vi talade där om vändningen till vardagen och hur alla frågor hänger ihop med sättet vi organiserar vårt samhälle på.

Som vanligt firades 1a maj med sedvanlig demo, häng i Jesusparken innan och fest på kvällen efter.

Vid halvårsmöte hösten 2014 var det tydligt att vi ville bli bättre på att kommunicera vad vi gör. För att kunskapsutjämna våra kommunikationskunskaper bestämde vi oss för att hålla ett par workshops för att lära oss skriva i olika slags forum: insändare, tal, på hemsida och i sociala medier. 
I början av december hade vi den första workshopen som fokuserade på att komma igång, på grundläggande retorik och på mottagaranalys. Det var inspirerande att öva tillsammans och lära sig något nytt av varandra.

Feminism
Vi deltog i en manifestation och en demonstration i somras då våldtäktsmål i olika rättsinstanser tydligt visat att mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett stort samhällsproblem.

Helgen för internationella kvinnodagen, 7-8 mars, arrangerade vi två dagars samtal på Amalthea bokcafé. Den 7 mars bjöd vi in till ett föredrag med Diana Mulinari som talde om sin undersökning av kvinnor engagerade i Sverigedemokraterna.

Den 8 mars bjöd vi in till föreläsning med Irene Andersson, som skrivit boken ”För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö” där hon berör hur kvinnor är närvarande i historieskrivningen om Malmö. Vi modererade också ett panelsamtal där Tjejjouren, som då strejkade, och 24-tusenupproret deltog.

Helgen var mycket intressant och vi lyckades lyfta och diskutera aktuella feministiska frågor.

Den 6 december arrangerade vi en feministisk demonstration med aktioner, under parollen ”VÅR TID, VÅR KROPP, VÅR RÖST”. Parollen syftade på makten över arbetet (tid), över kropp och sexualitet och rätten till adekvat vård (kropp), och makten över att forma våra liv (röst).

vtvkvr-affisch-web

Vi samlade ca 250 personer, sjöng tillsammans med en kör, gick till Kvinnokliniken under talkören ”det gäller våra liv, det gäller våra barn, mera plats och mer personal” och stack ner skyltar med krav i rabatten utanför entrén. Vi dränktes i konfetti och glitter vid Stadshuset där vi pratade om arbetstidsförkortning, makten över arbetet och en fritid värd att tro på. Avslutningsvis gick vi till Tingsrätten och protesterade mot ett rättsväsende som legitimerar sexuellt våld. Där utfördes en aktion med röda handavtryck i målarfärg på mark och väggar med symboliken ”ni har blod på era händer”.

Tankarna bakom arret var flera; på halvårsmötet våren 2014 lyftes viljan att köra uttalat feministiska arr andra gånger på året än vid 8e mars. Vi ville göra anspråk på det nu väldigt populära begreppet feminism och visa vad vi menar är feministiska frågor. Vi ville flytta fram våra positioner och sätta agendan istället för att vara reaktiva. Vi ville testa att använda en ny estetik och nytt tilltal för att prata med fler än dom redan invigda, detta syntes på en lekfull affisch, epitetet ”storslagen demonstration” som ville ingjuta en känsla av massa och festlighet, och lite nya inslag i demonstrationståget som syftade till att aktivera deltagarna. Kort sammanfattat lyckades vi med vissa av våra aspirationer, missade andra och gjorde lärdomar att ta med oss.

Antifascism
Detta år har till stor del präglats av Antifascism i hela Sverige och framförallt i Malmö. Vi hade sedan december förra året attacken i Kärrtorp bakom oss och året fortsatte med flera stöddemonstrationer och en pågående diskussion om fascismen i Sverige.

På kvällen den 8e mars knivhöggs flera kamrater, varav två är medlemmar i Allt åt Alla, på Möllan av nazister från Svenskarnas Parti. De fick betydande skador och många av oss drabbades hårt av detta. Redan dagen efter drogs en manifestation ihop som samlade runt 2000 människor. Det bestämdes att vi veckan därpå skulle ha en större demonstration under parollen KÄMPA MALMÖ- Antifascism är självförsvar. Denna paroll har sedan hängt med under året och har varit en samlande kraft för flertalet organisationer. Demonstrationen samlade drygt 10,000 personer och är ett av de största tågen i Malmö i modern historia. Många organisationer och föreningar ställde sig bakom parollen.

kämpa-malmö

Demonstrationen avslutades med en konsert där flera kända artister uppträdde och visade sitt stöd, det här arrangerades av Skåne mot Rasism som vi också är en del av. Efter Kämpa Malmö-demonstrationen pågick ett flöde av olika stödaktioner, stödfester, stöduttalande och solidaritetsarbete och detta arbete pågår än idag.

Tryckfrihetssällskapet har varit mindre aktiva i år. Vid ett tillfälle höll de en manifestation utanför konsthallen i Malmö mot en nyligen fälld fängelsedom för en rasistisk utställning som satts upp där. Vi närvarade vid manifestationen och delade ut roliga foliehattar för att på ett avväpnande sätt bemöta deras inskränkthet.

I slutet av augusti höll Stefan Jacobsson från Svenskarnas Parti valtal på Limhamstorget. Skåne mot Rasism samlade till en demo vars syfte var att försöka blockera nazisterna och deras åhörare. Inga av deras åhörare dök upp och nazisterna var förutom Jacobsson tre stycken, men detta till trots hade polisen under dagen samlat en massiv styrka som med grovt våld från kravallpolis och beriden polis försökte stoppa motprotesterna. Flera demonstranter slogs blodiga och fick köras till sjukhus.

Vi arbetade mycket inför denna demonstration med kollektiva planeringar och diskussioner om syfte och mål. Detta förarbete visade sig, trots den kaotiska situationen som uppstod på plats, vara mycket bra. Vi arbete med inkludering, att alla skulle kunna delta och bidra på olika sätt, vi satte upp mål och delmål och försökte sprida dessa till alla.

Vi har under året dragit igång ett intressant projekt som heter ”Riv Rasisterna”. Det är en Facebooksida som samlar information om nazistisk och rasistisk propaganda, var den sitter uppsatt och samordnar nedrivandet av den samma, detta över hela Sverige. Projektet har varit mycket lyckat och fått stor spriding.

I och med valåret har aktiviteten från Sverigedemokraterna varit stor i Malmö. Vi har på egen hand eller inom samarbetet Skåne mot Rasism organiserat diverse motaktioner. Redan i våras hade Sverigedemoraterna en lokal turné på olika torg i Malmö och dessa möten möttes av motstånd. I april kom Jimmy Åkesson till Malmö för att besöka sjukhuset och brandförsvaret. Detta mötte stort motstånd såväl inne som utanför de olika arbetsplatserna. Jimmy Åkesson återkom även senare på ett valmöte på Gustav Adolf torg där han möttes av en improviserad konsert. Staden hade även besök av SDU och SD i september, vilket också bemöttes av motaktioner.

Den 15 november arrangerade vi föredrag och samtal på temat antifascism på Garaget i Malmö. Föredraget handlade om den antifascistiska kamp SSU bedrev i Skåne under 1930-talet och som på flera plan bär likheter med dagens antifascism, utan att det för den sakens skull går att dra alltför långtgående paralleller. Föreläsningen följdes av en öppen diskussion där flera av de grupper som varit aktiva i den utomparlamentariska antifascistiska kampen i Malmö under det senaste året deltog. Samtalet handlade både om vad som fungerat bra men också om hur det går att tänka framåt.

Publikationer
Vi har upparbetat ett så kallat ”Tjafsakort” som tar upp rättigheter och tips i kontakten med poliser under aktioner och demonstrationer.

Vi har under året skrivit och publicerat flertalet texter, flygblad, artiklar och debattartiklar. Oftast i sambad med saker vi har arrangerat men även allmänpolitiskt.

Ett nytryck av klistermärken har även kommit vår organisation till del.

Vi har deltagit i forskning kring vår syn på media.

Socialt
Vi har hållit två interna studiecirklar i Upploppsfaran Brand och ett kompendium om staten.
I somras var vi och besökte nystartade Allt åt Alla Hässleholm som också bjöd in till grillning i en av stadens parker.
Organisationen deltog även i Malmös Pride-tåg.

Organisationsutveckling
Under året har vi genomgått en del organisatoriska förändringar. Vi har på grund av vår possitiva medlemsutveckling, vi har växt till nästan det tredubbla under året, och med efterföljande platsbrist bytt möteslokal från Amalthea Bokkafé till Kulturföreningen Kontrapunkt. Vår medlemstillväxt är såklart jättekul men det ställer också nya krav på organisationen, vi har bland annant börjat arbeta mer i uppgiftsspecifika arbetsgrupper under mötestid, omorganiserat våra ansvarsposter och utvecklat vår mötesstruktur med bl.a. dubbla presidieposter under möten för att avlasta och kunskapsutjämna. Under den senaste tiden har vi även börjat kolla på möjligheter till stödmedlemskap.

Samarbeten
Vi har haft samarbete med många olika grupper som varit fruktbara och vilka vi är tacksamma för. Vi vill tacka Amalthea Bokkafé för den tiden de har upplåtit sin lokal till oss och vi ser fram emot ett fortsatt bra framtida samarbete med Kontrapunkt där vi numera huserar under våra möten och även har flera workshops och arrangemang. Systergruppen i Lund, som vi har ett mycket starkt samarbete med, vill vi fortsätta att arbeta och utvecklas tillsammans med. Övriga lokaler vi använt oss av är Revolt och Kvarnby Folkhögskola som vi hade vårt halvårsmöte på 2014.

Under året har samarbetet inom Skåne mot Rasism varit väldigt viktigt och utan kamraterna där hade aldrig Malmö varit den Antifascistiska stad det är, med en bred och stark rörelse som rör sig mot nya utmaningar tillsammans. Vi ser fram emot framtida arbeten ihop med bland annat Syndikalistiska Ungdomsförbundet, Support your local feminist, Mangla och IMET.

Vi vill även välkomna två nya grupper in i Förbundet; Allt åt Alla Hässleholm och Allt åt Alla Landskrona, vilka vi ser fram emot att ha många givande framtida samarbeten med här i Skåne.

Avslutning
Avslutningsvis ser vi fram emot ett aktivt nästkommande år där vi tar till vara på dels det tillskott som vår grupp har fått och det moment som finns i den vänsterpolitiska rörelsen i Skåne just nu. 
Vi hoppas att vårt arbete med stadskamp, välfärd och agitation får fortsätta att växa. Vi ser fram emot att träffa förbundskamraterna på kongressen i slutet av oktober och hoppas att vi tillsammans med dem kan skapa ett samhälle och en framtid värd att tro på.

Halvårsmötena 4 oktober 2014, Kvarnby Folkhögskola, Malmö och 18 januari 2015, Underverket, Malmö för Förbundet Allt Åt Alla Malmö