Kategorier
Malmö

Tal på demo för Giftfri stad 13/3

Vi står på Möllevångstorget – en stolt plats i Malmö stad.
Malmö en stad lik så många andra städer – En plats för produktion, bostäder och handel.
Ändå känner vi Malmö som en alldeles speciell stad, en stad med bred kultur, mångfald av människor och aktivt föreningsliv. Den röda färgen gör att vi inte alls blir överraskade när det är här folk tar strid för sitt närområde.

Malmö är också en stad uppdelad efter klass och ekonomiska tillgångar, där några kan bo i ett lugnt område med stor trädgård, handla i en annan stadsdel och ha sina fabriker i en tredje.
Det är inget nytt i Malmös historia som vi ser med STADEX-konflikten. Alltid har det varit de boende i utsatta stadsdelar som tagit kampen för att uppvärderas, för att bo bättre och för att politiker gjort som de ansett effektivast. Fabriker har flyttats längre ut från centurm liksom låga priser på bostäder och lokaler flyttats med dem.

De moderata politiker och borgerlig media som pratar om fastighetsspekulation i STADEX-konflikten har delvis rätt – i ett dyrt område, där rika människor bor och inga sociala funktioner finns som föreningslokaler, dagis, vårdcentraler m.m. – dit flyttar politiker inga fabriker. Det vet ni också. De som kan betala behöver inte kompromissa om sin eller sina barns säkerhet.

Att dessa politiker och tidningen Sydsvenskan däremot har mage påstå vi går spekulanternas ärenden! Rena hånet!
Vi vet vad det är som händer här och vad fastighetsspekulanterna vill.
Vi är lika stora motståndare till spridningen av gift i folks kvarter som till de giftiga spekulanterna.

Att den kulturverksamhet som bedrivs på Sofielund inte skulle ha råd att finnas någon annanstans har vi förstått. Vad betyder det? Att föreningslokalen måste ligga bredvid en dödsfabrik för att ha råd bedriva kulturverksamhet? Malmö stad skryter gärna med sitt blomstrande kulturliv. Kanske kan de beställa ett kärnkraftverk till södra innerstaden?

Vi får inte glömma de som arbetar i produktionen på fabriken och alla städerskor och all kontorspersonal. Liksom arbetsplatser måste vara säkra ska ingen behöva bo på en osäker plats för att de inte har råd med annat.

Vi går inte med på att man flyttar problemen, såsom politikerna brukar lösa det i Malmö, flytta problemen och höjt hyrorna. Politikernas metod har alltid varit att flytta nedskärningar, sociala problem och skitiga fabriker. Vad den här stadens historia lärt oss är att de som inte bråkar, de som inte går med oss i tåget idag, de är antingen de med makten eller de som får ta skiten.

Vi är här för att bråka idag. Vi vill inte sitta med i någon folkets referensgrupp och tycka när det är någon annan, politiker, som faktiskt bestämmer.
Allt åt Alla har ingen dold agenda.
Vi tycker att alla ska ha rätt att bestämma över där de bor och verkar. Därför ställer vi upp för nätverket Giftfri stad. Hejja er som tar kampen. Hejja er!

Kategorier
Malmö

Stadskampsveckan i Malmö

TISDAG 2 MARS 

Filmvisning- ”Far till staden”
Magnus Gertten, Stefan Berg 57 min.
kl.18.00 Kafé Glassfabriken Kristianstadsgatan 16

Filmen handlar om Malmö och de stora förändringar staden genomgick under främst 1950- och 1960-talet. Eric Svenning föds i en arbetarfamilj i Malmö i början av 1900-talet och ska senare bli en av stadens mäktiga politiker som förvandlar de gamla arbetarkvarteren. Med avstamp där filmen slutar kan vi titta på Malmö idag; vad hände med de nya kvarteren och med miljonprogrammen, som bland annat Herrgården ingår i? Vilka har råd att bo i Malmö idag och hur ser villkoren ut?
Innan ”Far till staden” visas en kortfilm över ”Safari till överklassdjungeln”, en bussresa som Allt åt alla Malmö gjorde till Malmös problemområden hösten 2009.
Ebba Nilsson inleder kort med mer historia över samhällsbyggandet under 1960- och 70-talet.
Arr: Förbundet Allt åt alla, Glassfabriken
http://www.glassfabriken.net
Tack till autoimages för filmen.

TORSDAG 4 MARS
Föredrag och diskussion om bostadsrättsomvandlingar
kl. 19.00 Möllevångsgruppen, Södra Parkgatan 27a

Bostadsrätters utbredning är ett hot mot oss. Både ifråga om vårat boende men också vår möjlighet att använda staden. Johan L kommer berätta hur dessa omvandlingar går till och hur utvecklingen har sett ut under de senaste åren. Vi kommer få insyn i hur omvandlingarna går till och vilka aktörerna är bakom det. Kom och diskutera hur vi kan påverka utvecklingen.
Arr: Förbundet Allt åt alla

FREDAG 5 MARS
I spår av underifrånperspektiv och folkligt engagemang – rundvandring genom Möllevången
kl. 17.00 vid statyn på Möllevångstorget

Möllevången är en välkänd och omtalad stadsdel mitt i Malmö. Stadsdelen, som är ett gammal arbetarkvarter, bär olika exempel på hur boende kan påverka sin närmiljö. Rundvandringen kommer att gå genom Möllevångens gator och parker där vi ser byggnader och människor som präglar området.
Vandringen tar ungefär 45 minuter. Marcelo guidar oss genom stadsdelen.
Arr: Förbundet Allt åt alla, Möllevångsgruppen
http://www.mollevangsgruppen.se

Och en liten blänkare för en händelse längre fram i mars:

LÖRDAG 13 MARS
Demonstration för en giftfri stadsmiljö
Kl 13.00. Samling på Möllevångstorget och Rosengård Centrum (utanför Tegelhuset).

Sedan november har tusentals grannar och malmöbor skrivit under uppropet om att få giftfabriken Stadex att sluta använda propylenoxid eller flytta till bättre lämpad plats. Men medan vi får leva i oro varje dag pekar företaget, politiker och myndigheter fram och tillbaka på varandra. Om fabriken inte kan använda ofarliga ämnen i sin produktion så är det fabriken som måste flytta – inte vi! Två demonstrationer går från varsin stadsdel och möts i en stor flyttfest utanför Stadex med tal, teater, mat och musik!
Arr: Giftfri stad – nätverket för en giftfri stadsmiljö
Mer information:
http://www.giftfristad.nu

Flygblad för stadskampsveckan + 8 mars-helgen

 

Kategorier
Evenemang Malmö

Utomparlamentarisk 8 mars i Malmö

8 Mars i MalmöLÖRDAG 6 MARS

Systerskapsfestival
Utkanten kl 12-21
Industrigatan 20

Workshops, fittfakta, Dotterbolaget, Lisa Gålmark, middag, Feministiska kören, Royal cunt med mera. För mer information om Systerskapsfestivalen se systerskap040.wordpress.com
Kvinnoseparatistiskt

Arr: Tjejjouren i Malmö
tjejjourenimalmo.se
utkanten.net

Ta natten tillbaka
Möllevångstorget kl 22
Kvinnoseparatistisk demonstration

Vi är städare, barnskötare, hantverkare, lagerarbetare, vårdarbetare. Vi finns överallt. Överallt gör vi motstånd. Nu gör vi det på gatorna.
Arr: Mangla, IMET Crew
mangla.nu

SÖNDAG 7 MARS
Systerskapsfestival
Amalthea kl 12-21
Kristianstadsgatan 41c

Filmvisningar, diskussioner, quiz, föreläsning med mera.
Kvinnoseparatistiskt

Arr: IMET Crew
amaltheabokkafe.blogspot.com

MÅNDAG 8 MARS
Utomparlamentarisk 8 mars-demonstration
100 år av kvinnokamp – klasskamp
Samling Möllevångstorget kl 17.30

Kategorier
Evenemang Malmö

Studiecirkel: Det osynliga arbetets konflikter

Tillsammans med Virvelvinden i Lund har vi hållt en studiecirkel på Amalthea i Malmö. Nu på onsdag är cirkelns sista möte.  

De texter vi tänkte köra (fria att ladda ner här) är:

träff 1: ”Klassammansättning” av Kolinko/Riff-Raff”
träff 2: ”Utan arbetslust: en studie av kvinnors strategier” av Kvinnopolitiskt Forum och ”Att undersöka vår vardag” av Kolla!/Direkt Aktion
träff 3: ”Kvinnorna och samhällsomstörtningen” (utdrag) av Mariarosa Dalla Costa

Och texten för nästa möte är alltså:
träff 4: ”Klasskamp i krisens Sverige” av Kim Müller (Kämpa tillsammans!) och ”Uppror i den sociala fabriken” av Vår Makts arrangörsgrupp 2004

Observera att i vissa av filerna står det fel lokal. Allting utspelar sig på Amalthea (korsningen Kristianstadgatan/Nobelvägen i Malmö).

Alla är välkomna, man behöver inte ha varit med på de tidigare träffarna och det är också ok om man inte har hunnit läsa hela texten. Det är den fria diskussionen vi är ute efter.