Detta händer i Malmö under STADSKAMPSVECKAN 2012

Lördag 5 maj: Folkets parks framtid

På Möllevångsgruppens lokaler bjuder vi in till ett samtal om Folkets parks framtid. Vilka aktörer finns det i parken? Vad kostar parken att sköta? Vad vill vi att parken ska vara?

Datum: Den 5 maj 2012, 16:30
Plats: Möllevångsgruppen, Södra Parkgatan 27a

Arr: Möllevångsgruppen

Måndag 7 maj: Älska kollektivtrafiken

Planka.nu Skåne och förbundet Allt åt Alla Malmö uppmärksammar Skånetrafikens försämringar för oss resenärer. Sedan årsskiftet är kollektivtrafiken i hela Sverige dessutom öppen för privata företag som kan köpa upp de lönsamma linjerna och göra vinst på vår rätt att röra oss i samhället. Vi lyfter ett alternativavgiftsfri kollektivtrafik- där alla betalar efter förmåga genom skatt. För att vi älskar att äga tillsammans!

Datum: Den 7 maj 2012, 16:00
Plats: Skeppsbron 1 B, Malmö

Arr: Planka.nu Skåne och Förbundet Allt åt alla Malmö

Tisdag 8 maj: Stadsvandring Möllevången

Vi gör en kort historisk genomgång av de folkförflyttningar som området har präglats av,från början av 1900 till 2012. Efteråt tar vi oss runt olika platser som speglar den sista tidens förändring i stadsdelen. Vi stannar på platser som har påverkats av invånarnas sociala engagemang under alla dessa åren. Själva upplägget av rundvandringen är tänkt som en ”vandrande samtal” där alla deltagare är välkomna med sina frågor,kommentarer och kunskaper. Kl.18.00 den 8 maj. Vandringen utgår från hörnet på Kristianstadgatan/Ängelholmsgatan med Marcelo Olivares.

Onsdag 9 maj: Aktionsdag

Valfri tid och plats i Malmö.
Vilka konflikter upplever du i din vardag i staden? När styr kapitalet över ditt liv och du blir förbannad? Var händer det? Ta ett foto på platsen och skriv ner eller spela in din berättelse så publicerar vi den på vår hemsida.

Maila: malmo@alltatalla.se

Undersök med RåFILM!
Är gentrifiering en viktig fråga för folk i malmö och runt möllan?
Hur påverkar gentrifiering folks liv och vilken del är folk själva av gentrifiering?
På vilka sätt går det att jobba med frågan?
Med mikrofon, målarbok och färgpennor undersöker filmkollektivet RåFILM
ett begrepp som på samma sätt är laddat, okänt och slitet beroende på vem man frågar.
Svaren som RåFILM samlar in under dagen kommer att bli scener i en kortfilm på temat.

Platser; Under dagen går frågan från torget till glassfabriken, genom leonard till metro, via square-side till parken…
Uppsamlingsprat med pysselbord kl 16-18 på innergården till Bergsgatan 41 (korsningen smedjegatan / bergsgatan)

Torsdag 10 maj: Hyresrätten!

Bostadsköer, andrahandsuthyrning, svartkontrakt eller trasiga plastmattor. Med största säkerhet har du egna erfarenheter av bostadssituationen i stan. Varför ser det ut som det gör? Hur kan vi få större inflytande över sina bostäder? Pål Brunnström berättar om
läget. Plats för frågor och gemensamt samtal.

Datum: Den 10 maj, 19:00
Plats: Bokkafe Amalthea, Kristianstadgatan 41

Lördag 12 maj: Tribunal 12

Den 12 maj samlas internationellt kända författare, forskare, folkrättsjurister och aktivister i Stockholm till en tribunal för att belysa flyktingars möte med Europa. Behandlas människor inhumant? Är det fråga om systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter? Vem bär ansvaret? Tribunal 12/Malmö livesänder hela tribunalen i ett tält i Folkets Park i Malmö. Kom och se livesändningen på storbildsduk och ta del av vårt Malmöprogram som bl.a. rymmer talare, DJ, en manifestation och musik! Under hela dagen och kvällen finns café, informationsbord och utställningar i tältet. Fri entré!

Arr: ABF Malmö, Aktion mot deportation, ARF (Film & kultur för mänskliga rättigheter), Asylgruppen, Banditteatern, Folkets Bio Malmö, Inkonst, Irakiska asylkommittén, Kontrakultur, Malmö Folkets Park, Mix Musik, SAMI, Teater Foratt, Teatr Weimar.

Datum: Den 12 maj 2012, 10-22:30
Plats: Folkets Park

Söndag 13 maj: Staden för asyl

Vår stad är fylld av platser där människor satt sin sista fot i frihet. Stadens myndigheter ser till att malmöbor skickas tillbaka till krig, oroshärdar och inte sällan en säker död. Platser som dessa malmöbor har flytt till Sverige för att undkomma. Aktion Mot Deportation tar dig med på en rundvandring som ger inblick i den vardagliga hotbild som kanske du, din vän, din kollega eller granne lever under. Låt oss kämpa för en stad för ALLA. Tillsammans kan vi göra våra gator tryggare.

Datum: Den 13 maj 2012, 14:00
Plats: Möllevångstorget