Kategorier
Evenemang

Allmänning: ”Gemensam cykelverkstad” 10/7

Nu är det dags för ännu en gratis cykelverkstad på Ålidhem! Onsdag den 10 juli möts vi upp i parken vid Klossen och Ålidhem centrum för att tillsammans hjälpas åt att fixa cyklar. Som vanligt är allmänningsprincipen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Oavsett om du kan hjälpa andra eller behöver hjälp själv så är det bara att dyka upp. Vi fixar verktyg men ta gärna med också! Frågor? Skriv på facebookeventets vägg, i kommentarerna här på hemsidan eller maila oss!

  • Onsdag 10 juli
  • 14.00 – 19.00
  • Parken vid Ålidhem centrum
Kategorier
Evenemang

Umeå: Program för Stadskampsveckan 2013

För fjärde året i rad arrangeras i flera svenska städer en stadskampsvecka. I Umeå är vi med för tredje gången. Tanken är att lyfta upp och belysa konflikter som sker i staden, sammanlänka dessa och peka på vägar framåt. En annan stad är möjlig! En stad av verklig demokrati, med en gemensam välfärd. Stadskampsveckan är en öppen identitet- vem som helst får delta genom programpunkter, aktioner, manifestationer, insändare i tidningarna och vad som känns relevant. Hör av er så lägger vi till info om det ni vill göra i vårt program!

Här följer info om våra egna programpunkter:

Måndag 6 maj:
Föreläsning – ”Varför skapa allmänningar?”. Medlemmar i Allt åt Alla Umeå berättar om det vi kallar ”allmänningar” som vi sysslar med inom ramarna för vår kvartersorganisering på Ålidhem. 18.00 i Kloungen på Kulturhuset Klossen, Ålidhem.
http://www.facebook.com/events/242871239189531/

Tisdag 7 maj:
Föreläsning: ”Korvkriget”. Johannes Samuelsson kommer och berättar om konflikten kring arbetsmiljön för en korvgubbe som blev till en fråga om stadens gestaltning. 18.00 i Kloungen på Kulturhuset Klossen, Ålidhem.
https://www.facebook.com/events/381866961929562/

Onsdag 8 maj:
Föreläsning – ”Striden om Pajalas allmännytta”. Markus Forsberg från Nätverk för allmännyttan i Pajala kommer och berättar en solskenshistoria om en strid som vanns! 18.00 i Kloungen på Kulturhuset Klossen, Ålidhem.
http://www.facebook.com/events/553420554698127/

Torsdag 9 maj:
Bio om staden – info kommer! 12.00 – 22.00 i Stormen, Kulturhuset Klossen på Ålidhem.

Fredag 10 maj:
info kommer

Lördag 11 maj:
Allmänning: ”Klädbytardag”. Återigen slår vi upp dörrarna till en klädbytardag på Ålidhem där allt är gratis, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov! 12.00 (inlämning kläder från 09.00) på torget, Kulturhuset Klossen på Ålidhem
http://www.facebook.com/events/323559737770942/

Söndag 12 maj:
Allmänning: ”Gemensam cykelverkstad” – återigen öppnar vi vår gemensamma cykelverkstad för säsongen på Ålidhem. Kom och meka med din cykel eller hjälp andra! Från 11.00 i parken utanför Ålidhem centrum
http://www.facebook.com/events/362037733915304/

Kategorier
Evenemang

Allmänning: ”Bokbytardag”

Vi återupprepar vår fantastiskt lyckade klädbytardag med en liten twist: bokbytardag! Har du böcker som ligger hemma och samlar damm? Kanske har du varit student och har kvar kurslitteratur som någon med små medel skulle ha stor lycka i? Eller tvärtom är du kanske den som behöver just detta? I en tid då allt fler läser allt mindre, då stadsbiblioteket tvingas skära ner sitt utbud för att rymmas i nya lokaler, slår vi ett slag för att öka tillgången.

Vi, Allt åt Alla Umeå, kommer fixa ett grundutbud – resten löser vi som vanligt tillsammans. Med de böcker som blir över kommer vi inleda ett litet experiment för att sprida mängder av mikrobibliotek i vår stadsdel som självständigt komplement till vårt fantastiska (kommunala) stadsdelsbibliotek.

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” – det är vad vi vill göra i praktiken. Tillsammans med er – våra grannar, vänner och arbetskamrater. En allmänning, som vi kallar det, är just denna devis praktiserad. Tillsammans skapar vi något, lär oss av varandra och fyller behov i vår direkta vardag.

Vi tänker vitt och brett: Skönlitteratur, facklitteratur, kurslitteratur, kulturtidskrifter och kanske viktigast av allt; barn- & bilderböcker! Precis som alltid får man – självklart – komma och ta utan att ge och tvärtom. Även denna gång kör vi ett mindre kvartersfik enligt samma tanke: de som kan får baka och ta med sig. Såväl fika som böcker är hundra procent gratis.

  • Lördag 19 januari 2013
  • Bokinlämning: 09.00 – 12.00
  • Öppet: 12.00 – 17.00
  • Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum
Kategorier
Material

Cirkelunderlag: ”Skapandet av de urbana allmänningarna”

Onsdag den 19 september håller Allt åt Alla Umeå en studieträff (mer information här) på en essä av David Harvey med titeln ”The Creation of the Urban Commons” vilken återfinns som kapitel i boken ”Rebel Cities” (som redan finns som PDF här). Denna text har – i sann allmänningsanda – befriats av anonyma piratöversättare från sin kunskapsinhägnad  komplett med färdiga frågeställningar. Håll till godo!

Den svenska översättningen finns som PDF här.

Här är översättarnas frågeställningar (som även återfinns i slutet av PDF-dokumentet):

1. Vad är skillnaden mellan det gemensamma, det privata och det offentliga?
2. Vilka (urbana) allmänningar kan vi se exempel på i vår egen stad och Sverige idag? Finns det andra som funnits tidigare men försvunnit över tid?
3. David Harvey kritiserar Garett Hardins klassiska text om ”Allmänningens Tragedi” och menar att problemet snarare är en ”kapitalets tragedi”. Hur tänker han? Håller du med?
4. Harvey är även kritisk mot en vänster som sätter allt sitt hopp till lokal autonomi och decentralisering. Han menar att detta tvärtom är en tydlig tendens för hur nyliberalismen tar sig praktiska uttryck och pekar på behovet av centraliserade strukturer. Har han rätt eller fel?
5. I ett av textens exempel visar Harvey hur upprustningen av en park leder till ökade fastighetsvärden och på så sätt tränger bort människor från den specifika platsen. Han är kritisk till skapandet av stadsparker i allmänhet och menar att möjligheterna till allmänningsskapande snarare minskar än ökar. Stämmer det?
6. Hur kan vi skapa nya urbana allmänningar på den plats vi bor? Vad kan vi lära oss av exempel från landsbygden och andra platser på jorden?
7. Harvey menar att vi ibland måste hägna in allmänningar för att skydda dom mot en rovgirig kapitalism. Han skiljer därmed på allmänningar som inhägnas av de delaktiga gentemot en yttre kraft. Håller du med? Är verkligen en allmänning fortfarande gemensam om den är avgränsad, inte tillgänglig för alla?
8. Mot textens slut hävdar Harvey att det är nödvändigt att alla sociala rörelser låter idén om allmänningarna integreras i sin verksamhet, om än på rätt sätt. Hur kan det gå till i praktiken? Hur kan vi göra det i våra egna sammanhang?
Kategorier
Klipp

Stadskampsveckan 2012: Cykelverkstad på Ålidhem

Helgen vecka 19 genomförde vi två cykelverkstadsallmänningar där vi tillsammans med boende i bostadsområdet Ålidhem fixade cyklar. Utöver cykelfixandet så