Kategorier
Malmö

Hur ser dina erfarenheter av stadskamp ut?

Snart kommer uppföljaren till textsamlingen Staden är vår – erfarenheter av stadsdelskamp. Det kommer att bli en bok där vi samlar berättelser om kamp; kampen om utrymmet i staden och kampen om resurserna.

Vi bjuder in alla att vara med och fylla den med sina erfarenheter. Berätta om de konflikter ni möter; om hyresrätten som blev bostadsrätt eller om parken som blev en uteservering och om vad som hände sen.

Maila oss!

malmo@alltatalla.se

 

Kategorier
Allmänt

Lyckad stadskampsvecka i Umeå

Stadsdelskampsveckan i Umeå

Mellan den 2-8 maj arrangerades stadskampsveckan i en rad svenska städer. I Umeå var målsättningen att sammanlänka existerande kamper, koppla samtid till historia samt skapa embryon till nya kamper i, och om stadsrummet. Under veckan skedde en rad möten, flygbladsutdelningar, föreläsningar, diskussioner, fester och mycket mer inom ramen för veckan i Umeå.

Under måndagen mötte ett 80-tal personer upp på Hamrinsberget för att umgås och lyssna på musik. Hamrinsberget är ett populärt utsiktsberg i närheten av sjukhuset som hotas av exploatering. Berget används ofta för spontana fester, gratisarrangemang och ses i allmänhet som en allmänning. Liksom vid tidigare tillfällen arrangerades fest och spelning under namnet ”bevara hamrinsberget”. En trevlig måndagskväll trots bara några få plusgrader och hotande regnmoln.

På tisdagens program låg ”boendemöte för hyresgäster på Ålidhem”. Ålidhem är en stadsdel i sydöstra Umeå som byggdes under miljonprogramsåren 1965 – 1975 och är ungefär till hälften bestående av vanliga hyreslägenheter, till hälften studentlägenheter även om två kvarter med bostadsrätter även finns i området. Ålidhem har varit plats för en rad historiska stadskamper som ”Dungenkravallerna” och Hyresstrejken 1973. I området bor många av Förbundet allt åt alla Umeås medlemmar idag. Boendemötet hade som målsättning att skapa diskussioner om problem som följer med positionen som hyresgäst samt möjligheterna att skapa gemenskap i området samt möjligheten att gå i konflikt när problem uppstår. Ett tiotal personer mötte upp på Kulturhuset Klossen som är beläget i områdets centrum och två lokala projekt startades upp innan mötets slut.

 

Stadsdelskampsveckan i Umeå

Under onsdagen skedde ett allmänt möte kring erfarenheter om stadskamp på bokcafé Pilgatan. Cirka 20 personer närvarade på kvällen som började med en föreläsning med historieperspektiv på stadskamp lokalt i Umeå. Kvällen kretsade sedan kring personliga erfarenheter, gentrifieringsproblem, diskussioner om möjligheter att skapa förutsättningar för en fungerande stadskamp mm.

 

Vid lunchtid på torsdagen skedde en lite annorlunda protest utanför stadsbiblioteket i Umeå. Stadsbiblioteket väntas flyttas till ett nytt kulturhus i samband med att Umeå blir EU:s kulturhuvudstad 2014, en flytt och ett projekt som skapat stort motstånd bland Umeåborna vilket därmed också gjorde frågan central i programmet för stadskampsveckan vid flera tillfällen. På torsdagen hade ett tiotal personer maskerat sig till företrädare för det lokala näringslivet. Man hängde upp en banderoll utanför biblioteket med texten ”Balticgallerian”, en anspelning på faktumet att de idag centrala bibliotekslokalerna väntas bli en shoppinggalleria vid flytten. Flygblad delades sedan ut signerade Baltic C och Umeågruppen, en omskrivning av Balticgruppen (Det stora fastighetsbolag som äger stora delar av Umeås innerstad) och Umeå C (Centrumnäringslivets intresseorganisation som varit drivande i exploateringen av centrum i kommersiell riktning). Många mottagare av flygbladen reagerade starkt innan de insåg ironin. Här finns en länk till P4 Västerbottens reportage om protesten där även flygbladets innehåll finns i sin helhet. Även Västerbottens Kuriren hade en notis under rubriken ”Ögonblicket”.

På fredagen lanserades ett bostadsprojekt som medlemmar i Förbundet allt åt alla Umeå arbetat med under våren. Projektet heter ”Hem jävla Hem” och har ambitionen att vara en interaktiv vittnesbok, en kanal, för hyresgäster i Umeå att kommunicera kring problem och konflikter med koppling till situationen som hyresgäst. Lanseringen skedde dels via internet, dels via flygbladsutdelningar i bostadsområdena Mariehem och Ålidhem.

Umeås stadskampsvecka avslutades på det självstyrda musikhuset Verket under lördagen. Dagen började med bokbygge inför det bokblock som planeras till den demonstration som hålls mot flytten av stadsbiblioteket i Umeå den 14/5. Bokblocket har tidigare förekommit främst vid student- & antinedskärningsprotester i Storbritannien och på kontinenten. När vi nu protesterar mot en flytt av en omtyckt biblioteksverksamhet känns tillfället ypperligt för detta koncept att synas i Sverige. Efter bygget av de stora kartongböckerna bjöds mat samtidigt som en medlem i Förbundet allt åt alla Umeå höll en längre föreläsning om bakgrunden till flyttplanerna av biblioteket samt den proteströrelse som växt fram det senaste halvåret. Efter detta hölls även en föreläsning om lokalen Verket som var plats för dagens arrangemang. Ett självstyrt musik- & aktivitetshus som i år firar 5 år.
Kvällen avslutades med fest och musik från banden Bakslag och Lycka till!

Vi tackar alla de som hjälpt till, diskuterat, protesterat, delat flygblad, spelat med band på olika arrangemang, lagat mat och på andra sätt skapat en bra stadskampsvecka i Umeå 2011.

Kategorier
Evenemang Malmö

Stadskamp i Malmö

Staden är vår

Onsdag 4 maj
Amalthea Bokkafé kl.18.00
Föreläsning om staden och välfärden.

Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia, lektor i socialt arbete med inriktning i socialpolitik på Malmö Högskola.

Samhällets alla funktioner ska gå att handla med och göra vinst på enligt den politiska logik som råder. Apotek, skolor, sjukvård och självaste marken vi bor på är till salu. Varför det blivit så är kanske lite svårt att förstå när vi tidigare kunnat betala och använda detta gemensamt. Föreläsningar om staden och välfärden kan förklara närmare varför det blivit som det blivit och hur det drabbar oss.


Fredag 6 maj
Glassfabriken kl.18.30
Hur ska vi återerövra staden? – Vilka verktyg har vi för att bedriva stadskamp?

Aktivister från Lund, Köpenhamn och Malmö träffas i en spännande diskussion om kampmetoder och visioner för en stad för alla.

Virvelvinden.net

Openhagen.net

Ockupantscenen.wordpress.com

 

Lördag 7 maj
Folkets park kl. 15 och framåt
Parkfest
Parken, den allra första av sitt slag i Sverige, skapades för att alla skulle få tillgång till vila och grönska – trots att de bodde i staden. Idag är parken bara till väldigt liten yta till för alla oss. Varje säsong är det en ny attraktion som tar plats där grönområdena tidigare lockat till sig solsugna, picknickkorgar och lekar. Som en del i en process att kommersialisera varje yta gör att det trots ett gratis inträde kostar att bara vara i parken. Dags att återerövra parken och göra den till folkets igen!


Söndag 8 maj
Bostadsvisningsfest
Värden ändras när världen förändras. Det som en gång var en fattig arbetarstadsdel har idag blivit en “spännande” dyr stadsdel i hjärtat av Malmö. Det som en gång var en arbetsplats ska nu vara den mest exklusiva stadsdelen som ska locka till sig nya medborgare som betalar hög skatt. Till bekostnad av
Men vi är fortfarande många som inte har råd att köpa en lägenhet. Vi är många som ser nyttan med att bostäder ska vara för alla. Håll utkik efter var nästa bostadsvisningsfest nära dig äger rum…

Kategorier
Evenemang

Schema för Stadskampsveckan 2011 i Umeå

Den 2-8 maj sker stadskampsveckan i Stockholm, Malmö, Umeå och andra städer. I Umeå sker en rad aktiviteter kring lokalkamp, kamp om allmänningar, motstånd mot exploatering av gemensamma tillgångar, hyresgästmöten och liknande. Vår ambition är att binda samman existerande stadskamper samt skapa embryon till nya. Här är schemat för veckan.

Måndag 2 maj – Bevara Hamrinsberget! 19.00.
Hur bättre manifestera behovet av allmänningar hotade av exploatering i den växande staden än med fest på just denna plats? Spelning, häng, grillning på Umeås bästa oas.

Tisdag 3 maj – Bostadsmöte på Ålidhem: Erfarenhetsutbyten
Kulturhuset Klossen, Ålidhem Centrum. 19.00
Ålidhem är en stadsdel i förändring. Med planerade miljö- & hållbarhetssatsningar, marknadsföring som ”studentstadsdel”, ökande hyror mm finns ett allt mer angeläget behov för oss som hyresgäster att mötas och diskutera våra erfarenheter och behov. Hur ser vi på vår egen stadsdel? Hur kan vi kämpa mot hyreshöjningar, bristande underhåll och eventuell framtida gentrifiering? Alla boende i området är välkomna för diskussion och erfarenhetsutbyte

Onsdag 4 maj – Samtal om stadskamp
Bokcafé Pilgatan, 18.40
Umeå har en lång historia av kamp om staden. Husockupationer, motstånd mot byggen, skolnedläggningar, vårdcentraler, hela stadsdelars motstånd mot exploatering av närområden och hyresstrejker. Denna kväll träffas vi på underbara Pilgatan för att under otvungna former utbyta erfarenheter om stadskamp över generationsgränserna. Hur har vi gjort för att vinna? När/Varför förlorar vi? Vad kan vi läsa av vår historia av kamp?

Torsdag 5 maj – SURPRISE!

Lördag 7 maj – Lokalkamp & Lokal kamp + Stödfest för AåA
Aktivitetshuset Verket, 14.00 – 00.00. Gratis
Book Bloc-workshop inför biblioteksdemon den 14 maj, föreläsningar om bibliotekskampen, AåA:s verksamhet, skapandet och upprätthållandet av sociala center (Verket), film, mat och musik. Kom och häng!

Under veckan kommer även en rad mindre aktiviteter, flygbladsutdelningar mm ske i Umeå. Håll ögonen öppna!