Förbundet Allt åt alla är en radikal vänsterorganisation med rötter i den autonoma rörelsen. Förbundet bildades 2009 med ambitionen att hitta nya vägar och sätt att bedriva en radikal politik och skapa ett klasslöst samhälle. Vårt mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Vår Plattform

Arbetarklassen är heterogen med en gemensam nämnare – att vi saknar makten över vårt arbete, avlönat så väl som oavlönat. Vi ska som organisation delta i de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Vi är motståndare till alla former av klassamarbete.

Vårt mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Vi är en av flera revolutionära organisationer. En mångfald av taktiker, strategier liksom organisationer och nätverk är nödvändiga i kampen för klassamhällets avskaffande. Vi verkar för att skapa rörelse i klassen genom kontinuerligt och öppet arbete, bortom tillfälliga aktionsgrupper och dolda agendor.

Intresserad av att engagera dig? kontakta din närmsta lokalgrupp för information. kontakta förbundsstyrelsen om det inte finns en lokalgrupp på din ort för att lösa centralt medlemskap.

Göteborg

Allt åt alla Göteborg

Allt åt Alla Göteborg har sedan 2009 stått i framkanten av en mängd olika frågor och konflikter, från arbetet mot försämrade arbetsvillkor till bostadsfrågor. Vi ser det som vår uppgift att föra arbetarklassens kamp framåt genom att utveckla nya metoder och understödja redan existerande kamper.

För tillfället arbetar vi främst med frågor som rör bostadspolitik och stad, klimaträttvisa samt undersöker människors arbetsvillkor.

Vi har öppna möten onsdagar, ojämna veckor, kl 18:00 på Göteborgs LS, Olof Palmes Plats 1.

Kvinnofront

Förbundet Allt åt alla

Vi är en separatistisk grupp i Stockholm för kvinnor och icke-binära med syfte att driva klasskamp ur ett kvinnoperspektiv.

Malmö

Allt åt alla Malmö

Vi arbetar långsiktigt och öppet med att understödja Malmöborna i alla stadens konflikter, för att tillsammans skapa ett nytt Malmö format efter våra hjärtans begär. Vi arbetar främst inom frågor om Rätten till staden, stöd till revolutionen i Rojava, och mot fossilkapitalismens rovdrift.

Vi har veckomöten varje tisdag kl 18:00 i vårt sociala center Solidar på Bragegatan 24a.

Stockholm

Allt åt alla stockholm

Allt åt alla Stockholm är en grupp i ständig förändring. För närvarande arbetar vi med frågor rörande rätten till staden. Där riktar vi oss mot de många fastigheter som står tomma, trots att det finns ett stort behovet av bostäder. Vi arbetar även med klimatfrågan med fokus på hur vi som rörelse kan och bör förhålla oss till den.

Kontakta oss genom vår facebooksida eller på vårt mejl så ordnar vi ett intromöte. Veckomöten hålls som oftast tisdagar 18:00 i centrala Stockholm.

Uppsala

Allt åt alla uppsala

Uppsalas lokalgrupp startade 2021 och kommer bland annat att arbeta med bostadspolitiska frågor. Va med och bygg upp Allt åt allas yngsta lokalgrupp!

Förbundsgemensamt

Förbundet Allt åt alla

Vill du gå med i förbundet men saknar en lokalgrupp på din ort? Då är det hit du ska vända dig! Styrelsen har i uppdrag att starta upp och stötta nya lokalgrupper, främja värvning av nya medlemmar samt samordna förbundsgemensamma politiska projekt.