Kategorier
Klipp

Rapport följde med på överklassafari

Rapport följde med på överklassafari

Kategorier
Klipp

Rapport följde med på överklassafari

Rapport följde med på överklassafari

Kategorier
Klipp

Rapport följde med på överklassafari

Rapport följde med på överklassafari

Kategorier
Allmänt

Stöduttalande till sjukstugeockupanterna i Dorotea

Stora landstingsnedskärningar drabbar nu flera län i Sverige – Västerbotten är inget undantag. I Umeå minskas vårdplatserna drastiskt, bland annat på Geriatriken. I inlandet försvinner ambulanser och hela vårdinrättningar hotas i de mindre kommunerna. Idag (31 januari 2012) har upprörda Doroteabor ockuperat sin sjukstuga i protest. Detta kan ni läsa mer om här, här och här.
Nedan följer ett stöduttalande från medlemmarna i Förbundet allt åt alla Umeå till sjukstugeockupanterna i Dorotea:

”Förbundet allt åt alla Umeå vill härmed uttrycka sitt stöd för ockupationen av sjukstugan i Dorotea. Det är inte första gången som inlandet dragit nitlotten när landstinget skär ner, och förmodligen inte den sista heller. Vad vi bör fråga oss är varför dessa nedskärningar blivit nödvändiga. Med en regering som prioriterat skattelättnader för fåtalet framför de offentliga verksamheter som vi alla tar del av, kommer tyvärr detta att bli vardag. Samtidigt pågår en global finanskris som märks av mer och mer, och de som får betala för den är inte de som orsakat den; priset för krisen är de försämringar och nedskärningar som vi nu upplever i allt större utsträckning. Minns hur t.ex. Malåbornas kamp bar frukt och deras ambulans blev kvar, fortsätt kämpa!

I solidaritet med inlandet och Dorotea!

fAåA Umeå, 31-01-12

Kategorier
Media Stockholm

Överklassafari till Solsidan

Det har varit bråda dagar för oss de senaste dagarna. Vi kommer att presentera en kortare rapport från vår överklassafari till Solsidan under de närmaste dagarna.

Dessa bilder är fria för användning, så länge ”Förbundet Allt åt Alla” anges som fotograf. De finns även i NEF-format på begäran.

Kategorier
Klipp

Allt åt alla på överklassafari

”En bussresa som kallas för överklassafari – med ett av Sveriges mest välbärgade villaområden som destination – har uppfattats som

Kategorier
Klipp

TV4 följde med Allt åt alla på överklass-safari (längre)

”En bussresa som kallas för överklassafari – med ett av Sveriges mest välbärgade villaområden som destination – har uppfattats som

Kategorier
Material

Kvartersbladet Gemensamt! (nr 3/jan 2012)

Kvartersbladet Gemensamt! är Allt åt Alla Umeås blad som delas ut till boende, främst i vanliga hyresrätter, på Ålidhem. I dagarna trycktes nr 3/januari 2012 med tema; Umeås stadsomvandling & översiktsplaner. Om du vill dela bladet i ditt eget kvarter är det bara att skriva ut PDF-filen.

Utdrag ur texten ”Umeå förändras – men för vem och varför?”:

Förhoppningen som finns med denna strategi är att pengar genom investeringar och turister ska flöda in i kommunens kassa och dessa pengar ska komma kommunens invånare till del. Men det är ytterst tveksamt om detta kommer ske. Att satsa på att marknadsföra sig själv som kommun är inte en engångsinvestering. Även om ett kulturhus är byggt så lär det snart behövas ett nytt prestigeprojekt för att inte hamna efter andra städer. Ett värre, men mycket möjligt, scenario är att dessa satsningar inte lockar de investeringar och turister som kommunen hoppas. Då kommer Umeås invånare själva få betala för stora, dyra projekt som aldrig var skapade för dem.

En fördjupad version av texten i bladet kommer att publiceras här på alltatalla.se för de som vill veta mer!
Klicka på länken nedan för att se bladet som PDF:
gemensamt_03

 

Kategorier
Malmö

Månadsdemonstrationer – mot nedskärningar och utförsäljningar, allt åt alla!

Malmö är inte ert att sälja! – mot nedskärningar och utförsäljningar, allt åt alla!

Att skära ner 450 miljoner kronor på MAS är livsfarligt för oss som bor i Malmö och behöver vård och det är orimligt för de som jobbar i på MAS. Nedskärningar över huvud taget har slagit hårt mot våra gemensamma resurser och det har också banat vägen för privatiseringar. Privatiseringar av vård och skola är girighet på vår bekostnad och det sker mitt framför våra ögon. Så vad kan vi göra, vad ska vi göra? Vi ska börja med att säga ifrån. Förbundet Allt åt alla Malmö kommer att under de kommande månaderna genomföra månadsdemonstrationer den första lördagen varje månad klockan 15.00 – mot nedskärningar och utförsäljning och för det gemensamt ägda. Vi kommer att gå från Möllevångstorget och till en plats där det skärs ner eller säljs ut, och protestera. Under samlingen kommer vi att bestämma vart vi ska gå nästa demonstration.

Denna första gång går promenaden till MAS. Vi ska visa vårt stöd för de som går på knäna för att klara nedskärningar, och för oss själva som riskerar att bli utan vård. Vi ska visa vårt förakt för politikernas utförsäljning av vården, vi ska säga ifrån!

Här hittar du Facebookevenemanget. Samling på Möllevångstorget lördagen den 4/2 klockan 15.00.

Vi ser till så det finns möjlighet att skriva plakat på plats.

Kategorier
Stockholm

Överklassafari: Reaktioner från reaktionen

Vår överklassafari går av stapeln först på lördag, men resan in i överklassens huvuden har redan börjat. På vår Facebook-sida lämnar Solsidan-bor upprörda kommentarer i något som verkar ha blivit en tävling i vem som kan uttrycka sig mest föraktfullt, rasistiskt och sexistiskt.

Så ni som inte fick plats på bussen kan ändå ta del av safarin på vår twitter (och taggen #klasshat). Nedan följer ett litet urval av alla de kommentarer som Solsidan-borna har lämnat.

Kategorier
Evenemang

Öppna studieträffar med Virvelvinden: Vad är klass?

Det är återigen dags för Virvelvinden som numera är en del av Förbundet Allt åt Alla att hålla en serie öppna studieträffar för alla som är intresserade av den autonoma vänsterns praktik och teori. Som vanligt har vi förberett texthäften på ett tema, med ett häfte per träff, men det är inget krav att ha läst ett helt texthäfte för att delta. Vi försöker alltid att basera diskussioner på egna erfarenheter och använda texthäftena som en språngbräda för frågor att utgå från. Den här gången kommer vi att snacka om vad klassbegreppet innebär. Inga andra förkunskaper än att ha levt i klassamhället är nödvändiga.

Träff #1 Ons 1/2 2012, 17.30, India Däck, St Algatan 3.
Vi börjar med att läsa utdrag ur två texter. Det första utdraget kommer ur Leo Hubermans bok ”Socialismens ABC”.  Som är en enkel sammanfattning av Marx’ tankar om klasser som kopplat till en kamp om arbete och värde, och hur resten av samhället måste förstås i relation till detta. Men de tydliga klasskategorierna som Huberman använder sig av gör det inte alltid lättare att förstå klass därför har vi också tagit med ett utdrag ur E.P. Thompsons text ”Klasskamp utan klasser”. Där Thompsson visar att hur klasser tar form inte är givet på förhand, utan något som måste kopplas till hur vi lever våra liv och upplever vår omgivning. Om Huberman förstår klass som en motsättning mellan två färdiga grupper som bara upplevs som klasskamp om mervärde – så ser Thompson klasskampen om mervärde som något som kan ge upphov två olika grupper. Motsättningen om värde kommer först, klasserna skapas och finner en självförståelse i denna motsättning. Med detta i bakgrunden är klasskamp inte bara en fråga om att räkna ut vem som kan sägas ha ett visst klassintresse. Diskussionen kring hur vi idag kan se kamp om värde och hur olika grupper går samman i detta framstår också som oerhört viktig för att förstå hur klass skapas runt omkring oss.

Den som vill läsa mer om detta tema kan söka sig till Marx Kapitalet, eller någon grundbok om detta så som Kapitalets Produktionsprocess eller Att läsa Kapitalet politiskt. E.P. Thompsons sätt att se klass som en specifikt historisk process har också sitt ursprung i Kapitalet, men den som inte vill börja i den ändan kan rekommenderas Herremakt och folklig kultur, eller den nyare boken The Many Headed Hydra av Rediker och Linebaugh.

Träff #2 Ons 8/2 2012, 17.30, India Däck, St Algatan 3.
Vi fortsätter med att läsa den tyska gruppen Kolinkos korta och oerhört välformulerade text ”Klassammansättning”. Precis som Thompson menar Kolinko att vi måste börja med klasskampens specifika motsättningar för att förstå vad klass innebär, men istället för att som Thompson se hur klass skiftar i betydelser över tid och rum så argumenterar Kolinko för att de olika sätt som klassen kämpar på talar om olika sätt att uppleva och leva klass i nuet. De olika sätt som klassen är ”sammansatt” på har att göra med hur den pressas på mervärde, men också hur den själv skapar sig i kamp. Vilka sådana motsättningar kring mervärde finns idag och vilka olika sätt att kämpa ser vi ta form runt omkring oss? Hur är det alltså att vara arbetarklass idag, och finns det olika sätt att vara det på? Och hur kan vi föra samman och ena olika klasserfarenheter, eller är det en omöjlighet?

Klassamansättning är ett nyckelbegrepp inom den italienska ”arbetaristiska” marxismen operaismo. Den som vill veta mer om begreppet kan t.ex. läsa Steve Wrights Stormning Heaven eller Sergio Bolognas text om ämnet på Libcom.

                                                                                                 Träff #3 Ons 15/2 2012, 17.30, India Däck, St Algatan 3.
Kämpa tillsammans! text från 1998 försöker att besvara den typen av frågor om klass som Kolinko lämnade oss med. De blickar mot dagens samhälle av uppsnabbning, flexibilitet och globalisering i jakt på nya sätt som klassmotsättningar uppstår på och upplevs som. De ser inte längre tydliga masskamper kring löpande band i enorma fabrikshallar som huvudmotsättningen i de länder vars industri omstrukturerats sedan 70-talet. Istället var det de känsliga globala produktionskedjorna, just-in-time produktionen med rullande lager, småföretag med billiga underleverantörer till de globala kedjorna, som skapade nya platser där klasskänsla och klass-solidaritet kunde uppstå. Många av de saker de såg skapades av staten och EU under 90-talet, samma institutioner som alltså idag befinner sig i kris. Betyder det att deras analys redan är föråldrad? Att nya klassmotsättningar skapar en ny typ av arbetarklass som kämpar på nya vis? Håller klassammansättningen på att förändras med den höga ungdomsarbetslöshet och ständiga neddragningar? Vad kan tendenser i klasskampen från krisens hårdaste drabbade områden så som Grekland, Italien och USA lära oss om vad som komma skall?

Kämpa tillsammans gav för något år ut antologin Tillsammans, som går att köpa här. Före det så har de skrivit en rad saker som finns tillgängliga på deras blogg och gett ut boken Vi vill ha allting!.

Kategorier
Klipp

Allt åt alla debatterar överklassafari med kristdemokrat

”Ur Gomorron Sverige 19 janurari, klockan 06.53 Är bussning till rika områden ett bra sätt att visa på klassklyftor? Debatt