Kategorier
Klipp Media Stockholm

En gripen under övervakningsaktion

Under No Border-veckan i Stockholm arrangerade Allt åt Alla Stockholm en övervakningsaktion mot SAAB Security and Defence Solutions i Järfälla. SAAB, som bl.a. tillverkar övervaknings- och vapensystem ingår i forskningsprojektet Perseus. Perseus är ett EU-projekt vars syfte är att övervaka medelhavet, eller underförstått: se till att stoppa flyktingarna som försöker ta sig in i Fort Europa den vägen. EU:s flyktingpolitik går allt mer ut på att stoppa flyktingarna innan de ens hunnit sätta foten på europeisk mark och fått chansen att söka asyl.

SAAB bidrar till en inhuman och dödlig flyktingpolitik genom att erbjuda sina ”säkerhetssystem”. Flyktingar över medelhavet väljer allt mer osäkra, längre rutter för att undkomma de italienska militärbåtarna. 1500 personer dör varje år som en direkt följd.

Samtidigt som SAAB vill övervaka andra, är det förbjudet att övervaka SAAB. Deras byggnader skyddas av skyddslagen, som gör det olagligt att dokumentera, mäta, filma eller beskriva någonting inom det inhägnade området. Alltså allt det som SAAB vill göra sina pengar på att göra med andra.

Vår aktion i Järfälla var att symboliskt utmana denna motsättning och under någon timme på eftermiddagen fotograferade, filmade, mätte och avbildade vi allt som vi enligt lagens ramar ska låta bli. En större polisstyrka fanns på plats och grep en person för att ha riktat sin engångskamera mot SAAB:s lokaler. På filmen berättar vi mer om vår aktion.

Kategorier
Evenemang Stockholm

No Border 21/6: Övervaka övervakarna

Välkommen på övervakningsmanifestation utanför SAAB i Järfälla den 21 juni!

SAAB ingår i EU-projektet Perseus, vars mål är att bygga en havsövervakning för gränssäkerhet i EU. Flyktingarna ska stoppas innan de ens får chansen att söka asyl. SAAB ser chansen att sälja in sina övervakningssystem.

SAAB Security and Defence Solutions, vars högkvarter vi tänker besöka, omfattas av lagen om skyddsobjekt. Det vill säga: de vill inte själva bli utsatta för övervakning. Det är olagligt att på varje sätt fotografera, avbilda, beskriva, teckna eller mäta någonting som befinner sig innanför grindarna.

Så ta med dig din kamera, sketchblock, papper och penna, diktafon och måttband. Låt oss inte avbilda det som ej får avbildas. Inte beskriva det som är olagligt. Mäta lagens ramar, och se vart gränserna går i Fort Europa.

Aktionen ingår som en del av No Border-veckan.

Facebook-event

Kategorier
Evenemang

Föredrag: Praktiska tips om hur man räddar grönområden i städer

Lunds kommuns borgerliga allians håller just nu på att planera för exklusiva bostadsrätter i Borgareparken på Norra Fäladen. Lunds mest välanvända stadsdelspark kommer att förstöras om inget görs. Kommunen ser planerna som en del av en större förtätning som ska bygga ett nytt Lund, men framtidens städer måste byggas på rättvisa och gemenskap.

Att pressa samman de fattigaste stadsdelarna ännu mer och ödelägga dess gemensamma ytor och parker får inte bli lösningen på stadens katastrofala bostadssituation. Som en del i arbetet för att rädda Borgareparken bjuder Allt åt Alla in Nils-Erik Norby, biolog från Småland, som deltagit i framgångsrika protester vid flera liknande fall.

Allt åt alla Lund står för en lägesrapport om kampen om parken och efter Nils-Eriks föredrag pratar vi om hur vi kan gå vidare i arbetet med att försvara Borgareparken.

Föredraget äger rum söndagen 17 juni kl 16.00 på ABF-lokalen vid stationen (Bangatan 10)

Vi bjuder på kaffe och te.

Arr: Allt åt Alla Lund, i samarbete med ABF-Lund och facebookgruppen ”Rör inte Borgarparken!”

Kategorier
Evenemang

Filmvisning ”Behandla inte oss som djur” om Pantrarna i Biskopsgården

Tisdag 19 juni bjuder vi i Förbundet Allt åt alla Umeå in till en filmvisning. Vi ska visa dokumentärfilmen ”Behandla inte oss som djur” som handlar om organisationen Pantrarna och deras kamp i förorten Biskopsgården i Göteborg. Så här presenterar de sig själva:

”Pantrarna startade i februari 2011 av några äldre ungdomar från förorten Biskopsgården i Göteborg. Med stort engagemang och klassanalys kämpar de nu för att skapa en meningsfull tillvaro där de bor, bland annat genom att öppna den sedan länge nedlagda fritidsgården i Biskopsgården. De vill sätta fokus på de nedskärningar som inte bara drabbat Biskopsgården utan alla förorter runtom i Sverige och som lett till ökad fattigdom och social utsatthet.

Vi vill berätta om Pantrarna genom att visa deras aktioner, praktiska arbete, vilka metoder de använder och deras teori. Hur de ser på ett samhälle som i decennier betraktat stadens centrum som ”staden” och hur den plats där de själva lever blir en fläck på kartan dit social omsorg och kultur, saker som boende i innerstaden ser som självklara, sällan hittar ut som annat än välvilliga ”satsningar”.

Vår ambition är att skildra kraften och kreativiteten hos ungdomar i förorten när de får möjligheten att representera sig själva och skapa sin egen framtid, i skarp kontrast till mediabildens stereotyper av förorten som problemtyngd, kriminell och beroende av droger.”

Vi kommer ta 20kr i inträde för att täcka lokalhyran. Allt eventuellt överskott kommer skänkas till Pantrarna. Man kan också direkt stöda Pantrarna, mer info om det här: http://pantrarna.wordpress.com/about/ och här http://motkraft.net/2012/05/08/insamling-pantrarnas-dokumentar-behandla-oss-inte-som-djur/

Läs mer om Pantrarna här

Datumet för filmvisningen krockar med Sveriges EM-match mot Frankrike. Men då filmen är 60 minuter så kommer alla ha god tid att både se filmen och ta sig hem igen då Sverige-Frankrike börjar klockan 20:45.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/142574925878137/

  • Datum och tid: Tisdag 19 juni, 19:00
  • Plats: Folkets Bio Umeå, Gärdesvägen 6
  • Inträde: 20 kr.
Kategorier
Allmänt

Fortsatta protester mot bygget i Borgareparken

Bygget i Borgareparken har varit en hel del på tapeten sedan nätverket ”Rör inte Borgareparken” bildades för några veckor sedan. Bland annat har det affischerats och delats flyers på fäladen, och spridits längre flygblad på Kalaset (i parken), en grillfest fixats och ett antal insändare skrivits och skickats till tidningar (varav en av våra och två av nätverket publicerats). Nu senast uppvaktade byggnadsnämnden på sitt möte av sex personer ur nätverket som dök upp med banderoll, plakat och flygblad, och vi planerar något betydligt större till det möte där detaljplan för Borgareparken kommer att diskuteras.

fAÅA-Lund och dess medlemmar har slutit upp i nätverket eftersom parken ju ligger oss nära om hjärtat, men vi planerar även lite egna aktiviteter inom kort. Boka in kalendern på söndagen den 17e, då det blir föredrag om att rädda parker och ändra grönområden utifrån flera framgångsrika erfarenheter runt om i Sverige. Eventuellt kommer ”Rör inte Borgareparken” ha planeringsmöte efteråt. Exakt tid och plats kommer inom kort. Håll utkik på vår hemsida och facebook.

Kategorier
Allmänt

Insändare i Sydsvenskan 1/6

Lyssna på Fäladen, Christer Wallin

Christer Wallin (M) ger i sin insändare (22/5) två anledningar till att byggplanerna i Borgareparken skulle gynna Lund. Han menar att blandning av boendeformer ger integration och att ”förtätning” är alltid en positiv kraft för städer.
Politikerna är efter husockupationerna 2008-2010 överens om att det måste byggas mer i Lund. Hur det ska ske är däremot inte alls givet. ”Förtätning” må vara på modet i stadsbyggnadskretsar, men då handlar det om att förtäta glesa villaområden som inte orkar bära upp infrastruktur som kollektivtrafik eller lokal handel. Så är inte fallet på Norra Fäladen. Fäladen är redan ett tätbebyggt miljonprogram. Däremot finns det gott om andra platser i staden som hade passat för förtätning.

Vad det gäller blandning av boendeformer är det uppenbart att Wallin inte bemödat sig besöka Fäladen. Borgareparken ligger mellan radhus, villor, bostadsrätter, och hyresrätter med äldreboende, stundentlägenheter, en skola och flera dagis in till sig. Alla slags lundabor – utom kanske de allra rikaste och mest segregerade – möts och träffas i parken.

Detta gör Borgareparken till en levande och viktig plats för stadsdelen och för Wallins ”integration”. Denna sociala dynamik, som tagit årtionden att växa fram, riskerar bygget nu att ödelägga. Att förstöra parken med hänvisning till att blanda upp områdets befolkning – samtidigt som de glesbebyggda, segregerade rikemansområdena slipper förtätning – framstår som ett absurt inslag av klasshat ovanifrån, utan koppling till verkligheten.

De boende har redan sagt ifrån genom samråd, protestlistor och facebookgruppen ”Rör inte Borgareparken!”. Kommunens ”planprogram” pekar på starka skäl att bevara parken. De rödgröna partierna har reserverat sig mot beslutet, och i tekniska nämnde röstade folkpartisten Oskar Krantz mot sin egen allians så att förslaget gick igenom med endast en rösts marginal. Om Wallin väljer att pressa på byggplanerna är det alltså med dunkla motiv och mot bättre vetande.

Johan Lundgren,
Allt åt alla Lund och boende på Norra Fäladen

Kategorier
Allmänt

Allt åt Alla Umeå deltar i samtal om stadsutvecklingen & motståndet

Imorgon, söndag den 3 juni 2012, deltar Allt åt Alla Umeå i en så kallad ”rundabordsdiskussion” under temat: ”Making Umeå: The Transformation of the City and its Discontents” på nya Bildmuseet i Umeå. Andra deltagare är kulturgeografer, arkitekter, stadsplanerare, politiker, fastighetsägare m fl.

Det hela sker alltså 3 juni mellan 16.00 – 18.00 på nya Bildmuseet som är beläget längs med strandpromenaden Öst-på-Stan bredvid Arkitekthögskolan och Konsthögskolan. Öppet för allmänheten, såklart.

Arrangerar gör: Masterprogrammet LiAi vid Arkitekthögskolan. Mer info här.