Kategorier
Allmänt Malmö

Utökat samarbete med Avanti

Under mer än två års tid har Allt åt alla i Malmö och Lund haft kontakt med den tyska organisationen Avanti. Avanti grundades 1989 och verkar i nio tyska städer och inom nätverket Interventionistische Linke (IL). I Hamburg har Avantis verksamhet fyra kärnområden: eurokrisen, miljöpolitik, arbete inom nätverket Rätten till staden samt antifascism.

Nätverket Rätten till Staden är en stor paraplyorganisation som organiserar vitt spridda grupper och föreningar i Hamburg. Tillsammans kämpar de för rätten till staden – mot hyreshöjningar, oseriösa hyresvärdar, marknadsintressenas dominans på bostadsmarknaden liksom i stadsrummet. Nätverket har under sina första år lett till en rad framgångar, inte minst har de skapat ett ökat tryck att bygga billiga bostäder i Hamburg-regionen.

Vi har besökt Avanti i Hamburg flera gånger och delat erfarenheter, framtidsplaner, deltagit i demonstrationer mot spekulation och hyreshöjningar, aktioner mot gentrifiering i stadsdelen Schanze, stött deras strukturer under antifascistiska blockader i Hamburg och Rostock och varit med i Frankfurt på demonstrationer mot Eurokrisen. Dessutom har vi arrangerat föredrag om våra erfarenheter i klasskampen när vi besökt våra kamrater, samt bjudit in Avanti att berätta om sina perspektiv på öppna möten i Malmö och Lund.

För oss i söder som har nära till Hamburg är det naturligt att fortsätta och utveckla kontakterna. Under juli månad besökte därför en större grupp från Avanti Malmö och Lund, för ett diskussionsmöte om stadsdelsorganisering, motstånd i krisen europa och fortsatta framtida samarbeten över nationsgränserna. Utöver en mycket trevlig helg med flera sociala aktiviteter och skapandet av nya kontakter togs några beslut om att hur vi kan utveckla vårt transnationella arbete som vi hoppas ska märkas i framtiden.

 

Kategorier
Allmänt

Aktion mot Lunds kommuns byggplaner i Borgareparken

Lördagen den 21 juli genomförde Förbundet Allt åt alla Lund en symbolisk aktion i Borgareparken. Kommunen har under en lång tid planerat att låta JM Byggs bolag Seniorgården bygga dyra bostadsrätter i parken. Ett antal aktivister ur Förbundet Allt åt alla Lund använde avspärrningstejp för att gränsa av de delar av platser där de planerade höghusen ska stå, och satte upp skyltar som förklarade aktionen. Samtidigt delades den senaste utgåvan av vårt lokala kvartersblad Virvelvinden ut till förbipasserade.

– Vi tänker inte låta politikerna ge bort vår park till privata företag, säger Johan Lundgren i Allt åt Alla. Vi vet hur Lunds politiker tidigare har slumpat bort mark till privata exploatörer som i fallet Arne Paulsson, det får inte hända med Borgareparken som är Norra Fäladens mittpunkt.

Trots kompakt motstånd mot ”förtätningsplanerna” på så väl Norra Fäladen som i politiska nämnder väljer moderaterna att fortsätta med planerna, men hänvisar hela tiden allmänheten till att ”inget är bestämt”. Därför väljer vi nu att agera. Efter att ha arbetat med opinionsspridning under hela våren och sommaren väljer vi ni ut att direkt politisera parkens offentliga rum genom aktionen.

– Borgareparken är inte ett unikt fall. I hela Lund ser man nu en utveckling där invånare i miljonprogrammen trycks samman och deras grönområden offras. På Linero kämpar boende mot förtätning, precis som runt Folkparken på Väster och bygget i strövområdet vid Höje å på Klostergården, säger Leif Jönsson i Allt åt alla.

Detta är bara ett steg i kampen för Borgareparken. Vi kommer att fortsätta med arbetet under sommaren och hösten, och uppmärksamma alla politiska beslut som tas. Än finns det tid att kämpa.

Kategorier
Allmänt Göteborg

En attack på en kamrat är en attack på oss alla

– Ett stöduttalande för vår misshandalde kamrat i stockholm

I måndags (den 9:e juli) nåddes vi av meddelande att en facklig företrädare för syndikalisterna i
Västerort hotats och misshandlats i sitt hem pga sitt engagemang i en arbetsplatskonflikt med ett
bemanningsföretag.

Vi i Allt åt Alla Göteborg vill uttrycka vårt fulla stöd till den som blivit misshandlad. Händelsen är en
kriminell men också symptomatisk handling för den bransch som Västerorts LS valt att ta strid mot.
Bemanningsföretagen fyller en icke-funktion på arbetsmarknaden, deras affärsidé bygger på att ge
arbetsgivare möjligheten att anställa folk utan att ge dem den lön och arbetsvillkor dem har rätt till.
En typ av verksamhet som är förkastlig när den bedrivs i storskalig form men som i sitt väsen givetvis
också lockar till sig aktörer som ser en möjlighet att tvätta pengar och bedriva lukrativ verksamhet.
Granskningar från Skatteverket visar att branschen präglas av skattefusk och svarta anställningar samt
att det finns kopplingar narkotikahandel och trafficking.

Under våren har vi också kunnat följa att Elektrikerförbundet polisanmält bemanningsföretaget
Uniflex efter att detta företag infört ett anställningsavtal där dem tar flera månadslöner i lösen
för sina arbetstagare. Detta är ett försök att hindra arbetstagare att byta arbetsgivare, ytterligare
ett steg för begränsa arbetstagaren sits på arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen, branschens
lobbyorganisation försvarar givetvis Uniflex agerande.

Vi i Allt åt Alla Göteborg tycker det är beundransvärt att göra aktivt motstånd mot den här typen av
verksamheter finner vi hos Allt åt Alla på alla sätt beundransvärt och vi uttrycker därför offentligt stöd
för den misshandlade och anser att alla andra rörelser som anser sig verka för arbetstagare rättigheter
på arbetsplatsen bör göra samma sak.

Förbundet Allt åt Alla Göteborg