Kategorier
Evenemang

Filmvisning på Smålands Nation: Urban Roots

Dokumentär från 2011.

Hur överlever man när alla fabriker lagt ner?

Filmen handlar om stadsodlingarna i Detroit, om matförsörjning i en stad där det är långt till mataffärerna och nära till snabbmaten men också om att kräva rättvisa genom nya sätt att leva i staden.

Maja från Motarbetaren presenterar filmen.
Läsk finns till försäljning, kaffe och popcorn är gratis!

TID: 19:00, torsdagen 31 januari
PLATS: Smålands Nation, Kastanjegatan 7
FRITT INTRÄDE.

Förbundet Allt åt alla Lund tillsammans med Folkets Akademi

Kategorier
Evenemang

Public lecture: The state in class society [Inställt, flyttat till mars!]

OBS! [Inställt, flyttat till mars]

Universial healthcare, job guarantee and expandable batons.
What is the role of the state in class society and why do we need to attack it?

Free public lecture in english

Smålands Nation
Kastanjegatan 7,  Lund

Förbundet Allt åt alla & Kittens magazine

http://junge-linke.org/en/tag/kittens

 

 

Kategorier
Evenemang

Presentation: Lärdomar från fAÅA-Umeås experiment med urbana allmänningar

Kort presentation från en kamrat från Allt åt allas Umeå-avdelning om hur de jobbat med att försvara, utveckla, kartlägga och skapa ny allmänningar i staden. Allmänningar är gemensamma resurser fritt tillgängliga för brukar-kretsen utan direkta eller indirekta penga-utbyten. Exempel på allmäninngar är bibliotek, parker, ockuperade hus, öppna cykelfixarställen, ockuperade hus, klädbytardagar eller icke-kommersiella informationskanaler…

Allmänningar skapas i alla former mänsklig samvaro, men kapitalismen tenderar att antingen förstöra dom (för att de konkurrerar med marknadens utbud av varor), ”inhägna” dem (och tvinga människor för att betala för det som de själv har skapat som kollektiv) eller att använda dem för att sänka priser på arbetskraft och på så sätt öka exploateringen av människors arbete.

Hur kan vi kämpar om kontroll över våra liv genom att ta makten över skapandet och tillhandahållet av gemensamma resurser direkt idag? Och kan detta vara en del av större process av revolutionär samhällsomvandling? Allt åt alla Umeås erfarenheter utgör grunden för en diskussion om revolutionär socialistisk strategi i en epok av akut kapitalistisk kris.

Den 29 januari kl 17:30

India DäckStora Algatan 3 Lund
Facebook
Kategorier
Evenemang

Studieträff: ”Inte i vårt namn!”

Denna cirkelträff skulle ägt rum den 14 november 2012 men ställdes in och kommer därför ske nu den 6 februari 2013.

Som vi ofta återkommer till pågår i Umeå just nu en stor stadsomvandling. Få kan undgå hur nya bostadsområden uppstår, hur hela centrum känns som en byggarbetsplats, hur verksamheter flyttas och beslut överklagas. Umeå ska bli 200 000 invånare till år 2050, en tillväxtstrategi förankrad i idén om ”kulturdriven tillväxt”, med start i kulturhuvudstadsåret 2014. Umeå expanderar, hyror höjs och nya förutsättningar uppstår. Men samtidigt avbefolkas inlandet allt jämnt, en process tätt sammanhängande med Umeås tillväxt. I Dorotea, Åsele och i andra inlandskommuner gör befolkningen uppror mot indragna vårdplatser och minskade ambulanstillgångar.

Vi har påbörjat ett försök att undersöka dessa processer med noggrant. Vilket Umeå är på väg att växa fram? Hur relaterar staden till sin regionala omgivning? För vem byggs denna stad? Vilka kan hamna i kläm? Den 17/10 och 31/10 (event: http://www.facebook.com/events/352805571462359/) diskuterade vi kring dessa två tidigare rapporter ”Detta hus ska inte bli någon jävla galleria” och ”Umeå under omdaning”.

Nu vill vi fortsätta detta arbete genom att granska Umeås omvandling ur nya infallsvinklar. Vi vill – tillsammans med vänner, grannar och kamrater – skapa en berättelse om Umeå, en kritik, men också en idé om hur vi kan skapa en bättre stad!

Onsdag den 6 februari bjuder vi in till diskussionsträff. Vi läser texten ”Inte i vårt namn” (Not in Our Name), ett anti-gentrifieringsmanifest (*) publicerat av sociala rörelser som verkar i Hamburg och som med tiden skrivits under av ett myller av stadsaktivister, kulturarbetare, akademiker och stadsbor. Med utgångspunkt i detta fortsätter vi våra diskussioner om Umeås stadsutveckling, och hur vi kan gå vidare!

Texten finns här på svenska:
http://alarmsthlm.com/2010/02/23/434/

…och här på engelska:
http://www.signandsight.com/features/1961.html

6 februari
18.00, Kulturhuset Klossen på Ålidhem

* Gentrifiering – En process där boende i en stadsdel trängs bort och rikare grupper flyttar in.

Kategorier
Material

Kvartersbladet Gemensamt! nr 8

Ännu ett nummer av vårt kvartersblad ”Gemensamt!” är ute och cirkulerar bland boende på Ålidhem. Bladet släpptes i samband med vår Bokbytarallmänning på Klossen den 19/1-2013 och hade därför tema kring ”information”.

Bladet går att läsa som PDF här:
gemensamt_8

Kategorier
Klipp Media

Video: Planka säkert mellan Uppsala och Stockholm

Sedan den 9 december, då linjen invigdes, är det möjligt att försäkra sig när man plankar på pendeltåget mellan Uppsala och Stockholm.

Läs mer:
http://planka.nu/2012/12/09/ak-till-uppsala-med-planka-nu/
https://alltatalla.se/uppsala/p-kassan-invigdes-pa-nya-pendellinjen
http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/nyheter/NYHETER-Plankare-…

För en avgiftsfri kollektivtrafik!

Kategorier
Evenemang

Studieträff: Inlandet i den växande stadens skugga

Hur har Umeås höga befolkningstillväxt påverkat omkringliggande orter och glesbygd, och var ska alla människor komma ifrån när staden ska bli 200 000? Det har mullrat på många håll i Västerbottens inland det senaste året: sjukstugeockupationer och protester mot nedlagda ambulanser, konflikter kring projektering inför nya gruvor. Vad handlar konflikterna om och vilka lösningar finns?

Under de senaste åren har vi granskat vad som sker i Umeå – hur staden förändras, i vilket syfte, vad olika projekt innebär för oss som bor här. Detta år fortsätter vi med nya granskande rapporter som under hösten ska mynna i större projekt och gemensamma idéer om hur vi skapar bättre stad – även för den omkringliggande regionen.

Som en del av detta vill vi träffas och diskutera hur staden och regionen samspelar, vilka konflikter vi ser men med utgångspunkt i hur vi kan skapa en progressiv utveckling där vi tillsammans tar makten över vår vardag. Kan vi hitta lösningar som går bortom de tröttsamma diskussionerna om endera offentligt eller privat – finns det ett gemensamt sätt att organisera tillvaron?

Vi tar spjärn i Dorotea- och Lapplandsupprorens kamp för en lika sjukvård för alla, liksom utifrån konflikterna kring projekteringen inför en gruva i Rönnbäck i närheten av Tärnaby. Men vi tittar också på orter som försökt hitta nya vägar: Bordtennisklubben i Docksta som tagit över verksamhet efter verksamhet efter nedläggningshot, demokratiexperimentet i Svågadalen i Hudiksvalls kommun och konflikten kring skolan i Drevdagen som ledde till Sveriges första friskola.

Studieträffen kommer utmynna i en rapport på ämnet som släpps senare under vintern/våren.

Länkar att titta på i förväg:
I Docksta, några mil söder om Örnsköldsvik, har Bordtennisklubben successivt tagit över ägande av bostäder, produktion och service när det offentliga svikit: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4278&artikel=5358922

I Svågadalen i Hudiksvalls Kommun pågår ett experiment med andra former för demokratiskt inflytande för att skapa en positiv utveckling, lite information finns på kommunens hemsida: http://www.hudiksvall.se/Demokrati–kommun/Svagadalen/

Doroteaupproret har protesterat under 2012 mot nedläggning av akutvårdsplatser på orten och indragning av Ambulansen i grannorten Åsele. Man kämpar för en folkomröstning och har också tagit initiativ till det större Lapplandsupproret. SVT har ett arkiv med en samling inslag: http://www.svt.se/nyheter/amne/?tag=tag:story@svt.se,2011:Doroteaupproret

Det pågår just nu något av en gruvboom i Sverige, och i synnerhet i de norra delarna. Ofta delas lokalbor mellan de som ser möjligheten till nya jobb och de som vill värna miljö och tillgång till allmänningar för framtida generationer. SR:s kaliber har gjort ett omfattande reportage med koppling till konflikten i Rönnbäck i Västerbottens inland: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5325964 – lyssna gärna också på PO Tidholms krönika på ämnet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=5325151

Kategorier
Allmänt

Allmänningsvinter- & vår 2013 i Umeå

Vi fyller Ålidhem med mikroallmänningar under vintern och våren och skapar nya sociala gemenskaper med er – våra vänner, grannar och arbetskamrater! Exakta datum kommer skrivas ut här och i våra andra kanaler eftersom. Håll även utkik efter en affisch i din trappuppgång, på biblioteket, i tvättstugan eller i busskuren.

19 Januari: Bokbytardag & kvartersfik


tillsammans fixar vi en bokaffär där allt är gratis, efter förmåga och för behov. Kanske kan barnfamiljen i trappuppgången bredvid ha glädje av de böcker dina egna barn växt ifrån? Kanske kan en student med ekonomiska svårigheter få ekonomin att sluta gå back genom att få din gamla kurslitteratur? Kanske har just du dessa behov? Eller kanske vill du bara komma och umgås med grannar, fika och få en ny deckare att läsa på kvällskvisten!24 Februari: Fika på centrum
Inomhusgallerior är också offentliga platser – men tillsammans kan vi göra dom gemensamma! Till exempel genom att öppna ett fik där allt är gratis och tillhandahållet av oss alla.23 Mars: Datorverkstad
Datorer har blivit livsnödvändiga i vardagslivet: för att hålla kontakt med vänner, lämna in blanketter, betala räkningar och organisera sig politiskt. Lika ofta krånglar de emellertid, och det är för de flesta av oss inte alltid lätt att förstå vad problemet är. Samtidigt innebär det en stor kostnad att lämna in datorn på verkstad för något som grannen kanske kan fixa i en handvändning. Detta ska vi väl kunna råda bot på? Vare sig du kan hjälpa andra eller behöver hjälp. Gratis, frivilligt och öppet såklart!

27 April: Klädbytardag inför våren
När våren närmar sig behöver många nya kläder – kanske en vårjacka, en ny klänning eller ett par schyssta tygskor. Kanske har vi flera barn hemma som gör årstidsövergångarna till stressartade kostnadsfrågor. Klädbytardagen inför vintern var ett fint exempel på praktisk solidaritet grannar emellan – klart vi gör det igen.

Maj: Urban plantering & odlingsbibliotek
Inför årets stadskampsvecka möts vi och botaniserar i allt som hör odling till, kanske upprättar vi en urban trädgård någonstans i vår stadsdel också?

…under sommaren blir det öppna cykelverkstäder och säkerligen mycket annat, håll utkik!

Det här är de endagsallmänningar som vi planerat in under årets första halva. En allmänning är något som är tillgängligt för och av oss alla; något som skapas gemensamt för att tillgodose gemensamma behov; något varken privat eller offentligt, utan just gemensamt. Endagsallmänningarna är ett sätt att visa på vilka möjligheter som finns, men är lika väl tillfällen att träffas och snacka med grannarna. Vi vill på längre sikt bygga mer permanenta allmänningar, som hjälper oss ut ur lönearbetet och till ett annat, bättre samhälle.

Om ni är intresserade av att veta mer, hjälpa till eller kanske börja själva, skicka oss ett mejl eller kom förbi och snacka!

Kategorier
Evenemang

Öppen studiecirkel: Hopskrivet

VAD?
Vi läser och diskuterar tillsammans boken Hopskrivet, om skriftlig kommunikation på jobbet, tre gånger i januari.

NÄR?
Dessa datum kommer vi ses:

15/1
22/1
29/1

kl. 19 på Bokcafé Projektil, Svartbäcksgatan 26, Innergården.

HUR?
För att vara med i cirkeln så anmäl dig till uppsala@alltatalla.se

Att delta är helt gratis men boken köper man själv. Boken säljs också på Bokcafé Projektil.

OM BOKEN:
Hopskrivet handlar om sånt som skrivs på arbetsplatsen, för och av dem som jobbar där. Läs om klubbtidningarna som gjorde skillnad, informationen som retade cheferna, bloggen som stoppade uppsägningar, tågvärdarna som blev pingviner.

Det tjugotal personer som har nappat på uppmaningen: Berätta om en arbetsplatstidning eller något annat skriftligt som har haft betydelse för er som kollektiv! berättar från bagerier, metallindustrier, brevbärarkontor, bussgarage, tåg och tågverkstäder och från organisering av sjuksköterskestudenter, bemanningsanställda och arbetslösa. Här finns exempel på papperstidningar, bloggar och nätforum; enkla blad och ”riktiga” tidningar; sådant som ges ut av/genom en lokal facklig organisation och sådant som görs helt fristående; och icke att förglömma, en dikt på toalettväggen, ett brev på anslagstavlan, uppmuntrande och uppviglande bilder och affischer.

Hopskrivet är del 2 i serien Folkrörelse på arbetsplatsen, där del 1 heter Hopsnackat. Båda antologierna är redigerade och försedda med pekpinnar av Frances Tuuloskorpi.

http://folkrorelselinjen.wordpress.com/hopskrivet/

Kategorier
Allmänt

Allt åt Alla Umeås årskrönika 2012

Samtidigt som adventsljusstakar och julstjärnor åker fram i kvarterens fönster är det ännu en gång dags för oss i Allt åt Alla Umeå att hålla halvårsmöte – vårt lokala högsta beslutande möte. I samband med detta kommer här en sedvanlig sammanfattning av det gångna året.

Vilka är vi? 
Allt åt Alla Umeå bildades och anslöts till förbundet hösten 2010 vilket betyder att vi nu har cirka två år tillsammans bakom oss. Det första året finns sammanfattat i förra årets utåtriktade verksamhetsberättelse här. Sedan starten har vår utgångspunkt varit att syssla med politik förankrad i vår egen vardag: där vi bor, där vi jobbar eller pluggar, där vi rör oss. Vi började vår resa tillsammans genom att diskutera vad vi – medlemmarna i gruppen – har gemensamt, för att därifrån hitta en utgångspunkt för vår verksamhet. På den vägen började vi en långsiktig verksamhet på Ålidhem i Umeå, sammanlänkad med större skeden i staden, diskussioner om arbetet, studieträffar och mer därtill. Vi har enats kring en organisationssyn där vår grupp ska utgöra ett verktyg för oss att kämpa, att ta konflikter där vi befinner oss. Samtidigt vill vi skapa gemenskap med våra vänner, grannar och arbetskamrater genom positiva framåtriktade praktiker.

Strategi för motmakt
I början av hösten 2011 antog vi en fördjupad strategi med fokus på vår basverksamhet i det bostadsområde där många av gruppens medlemmar kommit att bo. Denna strategi syftar på lång sikt till att skapa en gemensam makt – en motmakt – i våra bostadsområden. Konkret har vi delat upp denna ambition i tre delar:
Vi ska bedriva kontinuerliga undersökningar av vardagen i området, så kallade bostadsundersökningar. Det handlar om att skapa en övergripande bild av vilka som bor här, vad vi har för behov och begär, vilka konflikter som finns i vardagen, vad vi har gemensamt likväl som vad som skiljer oss åt. Ett problem i dagens miljonprogramsområden som varit lätt att identifiera är faktumet att vi sällan möts och pratar med varandra: vi lever isolerade liv, men samtidigt så tätt inpå varandra i en gemensam situation. Den andra delen är det vi kallar ”allmänningar”, positiva gemenskapsformer där vi delar våra kunskaper, resurser, hjälper varandra och upprättar mötesplatser och nya sociala relationer som varken går via stat eller företag (Lästips: 1, 2). Den tredje och sista delen av vår strategi handlar om information och folkbildning; något vi i första fall arbetar med genom att sex gånger per år ge ut ett enklare kvartersblad (Årets nummer: 1, 2, 3, 4, 5). Tanken är att vi ska arbeta med dessa projekt under lång tid framöver. Vad vi i dagsläget kan säga är att vi i två av våra tre projekt hållit förväntad kontinuitet – kvartersbladet och allmänningsverksamheten. Bostadsundersökningarna är fortfarande den del av vår strategi som inte givits tillräcklig energi. Intresset för framförallt allmänningarna (gratis cykelverkstäder, gratis kvartersfik, klädbytardag) har varit överväldigande positivt och i stort fungerat enligt (och över!) våra förväntningar.

Studieverksamhet
Att förstå samhället runt omkring oss är fundamentalt för att kämpa – och vinna – i de konflikter som vi ständigt befinner oss i. Vår studieverksamhet bottnar på denna föreställning, och utgör såväl en viktig kunskapsspridning inom gruppen som till utomstående. Vi har således, precis som under 2011, fortsatt hålla kontinuerliga studiecirklar under 2012. Ett större studieprojekt påbörjades i maj i en läsning av Karl Marx ”Kapitalet” under tretton månader. (Länkar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

En kortvarig bostadskonflikt…?
Under årets tidiga månader fick medlemmar boende på Språkgränd på Ålidhem veta att deras hyra med stor sannolikhet skulle höjas med upp till 13 % i och med stambyten och renoveringar av husen. Detta ska ses i kölvattnet av de omfattande renoveringar av miljonprogrammet i hela landet som ofta föranlett chockhöjda hyror och det som vi idag kan benämna som ”renovräkningar”. Uppgiften om hyreshöjningen kom från fastighetsägarens chefsförhandlare vid flera tillfällen. Vi, och våra medlemmar, förberedde oss således på konflikt och började genom vårt kvartersblad ”Gemensamt!” liksom genom spridning av en video informera boende. Några veckor senare kallade fastighetsägaren in boende på ett möte, vid vilket man deklarerade det hela som ett ”missförstånd”, att inga större höjningar skulle ske. Ett informationsblad skickades också ut till alla boende med denna nya information. Det är svårt att veta vad som i praktiken skedde. Vi kan emellertid konstatera att liknande problem tycks kvarstå i andra delar av vårt område och vår stad där skäl för liknande organisering kan uppstå. Medlemmar i Allt åt Alla Umeå har också använt den kunskap vi tillägnade oss under konfliktens tidiga skede till att diskutera frågan på ett generellt plan.

Vägen mot en generell stadskritik
Utifrån förra årets bibliotekskonflikt (läs mer här) föddes ett behov av att på mer övergripande plan analysera den stadsomvandling som Umeå genomgår, och de processer som ligger bakom densamma. Detta innebar att vi 2012 följde upp 2011 års rapport ”Detta hus skall inte bli nån jävla galleria” med en ny rapport: ”Umeå under omdaning”. Inom gruppen har en fortlöpande diskussion förts om hur vi kan analysera staden och dess utveckling på ett större plan. Hösten 2012 började vi därför i öppna studiecirklar dels läsa de rapporter vi själva skrivit, dels läsa böcker och texter som förhoppningsvis kan ge oss en större kunskap att analysera utifrån. Vid vårens halvårsmöte antogs en ambition att fortsätta arbete med analyserande rapporter som i slutändan ska mynna i större teoretiska projekt och framförallt: aktivitet.

Övrig verksamhet
Under årets lopp har vi även hunnit delta i Enad Vänsters första majfirande, i samtal och debatter till exempel vid Bildmuseet i Umeå. Vi har arrangerat stadskampsveckan parallellt med andra städer (1, 2, 3, 4, 5, 6) med såväl praktiska som teoretiska aktiviteter. Vi har med stort intresse följt konflikten kring sjukvård och ambulans i Västerbottens inland, och sökt stödja Doroteaupprorets kamp i den mån vi haft möjlighet. En kamp som nu tycks mynna i Sveriges första landstingstäckande folkomröstning någonsin under kommande år. Vi har även arrangerat filmvisningar, deltagit i sakfrågenätverk, samverkat med andra organisationer och rest på möten, forum och till demonstrationer på andra håll i landet och världen. I oktober hade vi även äran att arrangera Förbundet allt åt allas fjärde kongress, på kulturhuset Klossen där en stor del av vår basverksamhet sker med medlemmar från hela landet.

Vi samlas nu för att diskutera kommande år, och såväl kritiskt diskutera vad vi gjort som framåtblicka mot utvecklade strategier, konflikter och kamper. Förhoppningsvis kan vi bli än fler, som kan göra än mer! Tack alla som deltagit i våra aktiviteter, kommit med bra idéer och kritik, sagt smarta saker på våra studieträffar och lagat cyklar på våra verkstäder. Gata för gata, kvarter för kvarter – tar vi staden tillbaka! God jul och gott nytt år!

Kategorier
Evenemang

Allmänning: ”Bokbytardag”

Vi återupprepar vår fantastiskt lyckade klädbytardag med en liten twist: bokbytardag! Har du böcker som ligger hemma och samlar damm? Kanske har du varit student och har kvar kurslitteratur som någon med små medel skulle ha stor lycka i? Eller tvärtom är du kanske den som behöver just detta? I en tid då allt fler läser allt mindre, då stadsbiblioteket tvingas skära ner sitt utbud för att rymmas i nya lokaler, slår vi ett slag för att öka tillgången.

Vi, Allt åt Alla Umeå, kommer fixa ett grundutbud – resten löser vi som vanligt tillsammans. Med de böcker som blir över kommer vi inleda ett litet experiment för att sprida mängder av mikrobibliotek i vår stadsdel som självständigt komplement till vårt fantastiska (kommunala) stadsdelsbibliotek.

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” – det är vad vi vill göra i praktiken. Tillsammans med er – våra grannar, vänner och arbetskamrater. En allmänning, som vi kallar det, är just denna devis praktiserad. Tillsammans skapar vi något, lär oss av varandra och fyller behov i vår direkta vardag.

Vi tänker vitt och brett: Skönlitteratur, facklitteratur, kurslitteratur, kulturtidskrifter och kanske viktigast av allt; barn- & bilderböcker! Precis som alltid får man – självklart – komma och ta utan att ge och tvärtom. Även denna gång kör vi ett mindre kvartersfik enligt samma tanke: de som kan får baka och ta med sig. Såväl fika som böcker är hundra procent gratis.

  • Lördag 19 januari 2013
  • Bokinlämning: 09.00 – 12.00
  • Öppet: 12.00 – 17.00
  • Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum