Kategorier
Evenemang

Filmvisningar på Smålands

Film + miniföredrag på Smålands under hösten 

Vi försöker inspireras och tillsammans tänka kring hur lokal motmakt kan skapas
genom stadsdelsmotstånd. Välkommen!

Film + miniföredrag: ”No-go – The Free Derry story” 
Sön 3 november 17,00: “
1969 barrikaderade sig Bogside i Derry, tvingade ut polis och 
armé och en lokal kommitté tog tillfälligt kontroll över området. 
Det brukar ses som upprinnelse till IRA:s återfödelse, men kan 
vi lära oss något om hur lokal motmakt kan skapas i andra 
situationer från Free Derrys fascinerande historia?
Föredrag om lokal motmakt och republikanism på Nordirland.

Film + miniföredrag: “Negri – A revolt that never ends” 
Sön 10 november 17.00
Den intensiva klasskampen i Italien mellan 1955 och 1977
skapade en ny slags ”autonom” marxism, som betonade hur
konflikter i arbetslivet hängde ihop med konflikter under fritiden. 
De byggde sociala center med arbetslösa ungdomar och kämpade 
om makten över staden som ”social fabrik”. Vad finns det för 
slutsatser att dra från Toni Negri, deras huvudteoretikers 
dramatiska livsöde? Föredrag om de italienska autonomas teori om 
röda fästen och ”staden som fabrik för det gemensamma.”

Film + miniföredrag: ”Rondellupproret”
Sön 17 november, 17.00,
När kapitalismen bygger bostäder, städer eller vägar är det alltid i 
första hand för att tillgodose borgarklassens intressen. Den 
byråkratiska värld som beslut tas i behärskas av experter som 
bara ser till vissa snäva intressen, men ofta är blinda för vanliga 
människors vardagsproblem. Vad händer när människor underifrån 
tvingar in sina intressen i denna planprocess? I denna film får vi 
en glimt av hur det kan gå till från Älvsjön 1997, så att vi kan diskutera vilka intressen som styr i Lund 
och de olika stadsutvecklings projekt som politikerna nu satsar på. Föredrag om
bakgrunden till Rädda Folkparken kampanjen på Väster och vad 
vi kan lära oss av det.

Facebook

Kategorier
Allmänt

Allmänning: Klädbytardag på Klossen

Kläder på väg att byta ägare

Det är klädbytardags på Ålidhem igen! Snön närmar sig och det är läge att pälsa på sig ordentligt inför vintern. Många har en massa kläder liggande som knappt används, sånt som någon annan säkert skulle kunna ha nytta av. Låt oss därför låta klädesplaggen byta hem!

Allt åt Alla Umeås klädbytardagar tar formen av klädallmänningar. En allmänning är en gemensam resurs, som vi alla frivilligt kan bidra till efter förmåga och ta del av efter behov. Det betyder att inga onödiga kvitton/valutor behövs; att istället för att upprätthålla krångliga kontrollsystem låta alla ta och/eller lämna så mycket kläder som de kan bära.

I direkt anslutning håller allmänningsfiket öppet som vanligt (varje lördag, klockan 12–16). Även här råder samma enkla princip: ta med dig ett fikabröd (med innehållsförteckning) att bjuda på eller kom tomhänt och fika ändå. Utan att det kostar pengar!

Vill du hjälpa till med förarbetet, är du välkommen redan klockan 09.00, då vi börjar ställa i ordning bord och organisera klädmassorna. Samma sak gäller efterarbetet från och med klockan 15.00. Ju fler vi är desto smidigare går det!

Kläder från hushåll med pälsdjur kan med hänsyn till allergiker märkas som sådana och hållas åtskilda. I övrigt gäller förstås som brukligt: hela, rena plagg. Av erfarenhet vet vi också att det behövs mycket påsar, så ta gärna med några extra om du kan avvara.

Varmt välkomna!

KLÄDALLMÄNNING
Lördag 2 november
Klockan 12.00–15.00.
Inlämning kan ske redan från kl 10.00.
Kulturhuset Klossen vid Ålidhems centrum. Busslinjerna 5 och 8 stannar precis utanför.

And, for our non-swedish speakers:

It’s time for a new clothes swap at Ålidhem! Snow is approaching and it’s time to bundle up for the winter. Many of us have a lot of clothes lying around that they hardly ever use, clothes that someone else would. So let the garments find a new home!

The clothes swaps of Allt Åt Alla Umeå take the form of clothes commons. A common is a collective resource that we all can contribute to and take part of according to need and ability. This means that no currency or receipts are nessecary – instead of maintaining complicated systems of control, this is a venue where everyone can take and/or leave as much clothes as they can carry.

The common café will be open as usual (every saturday, 12.00-16.00). The same simple principle applies: Contribute with fika (including a list of contents) or come empty handed and have some fika anyways. It’s free!

If you want to help with the preparations you are welcome from 09.00, when we start to organize clothes and tables. The same thing applies to helping us close, from 15.00. The more the merrier.

Clothes from households with pets can, with respect for people who are allergic, be marked as such and kept separate. And, of course, the clothes should be clean and whole. From experience we know that a lot of bags are needed, so feel free to bring a few extra if you can spare some.

You’re warmly welcome!

Clothes Common
Saturday November 2nd
Time: 12.00 – 15.00
Drop-off from 10.00
At Kulturhuset Klossen by Ålidhem Centrum. Buss-stop (”Ålidhem Centrum”) for lines 5 and 8 right outside the building.

Kategorier
Allmänt

I de rikas utopia

På torsdag, den 24 oktober, slår Balticgruppens nya shoppingcentrum ”Utopia” upp portarna i en grandios invigning. Vad som av vissa beskrivs som en utopi är för många Umebor den raka motsatsen – en dystopi. Gallerians namnval och marknadsföring har på många sätt blivit en perfekt representation över baksidorna med den stadsomvandling som pågått sedan Umeå utnämndes till Europeisk kulturhuvudstad för fem år sedan.

En stadsomvandling som bäst går att förklara som att gemensamma platser, verksamheter och resurser fråntas oss och förs över till det privata. Å ena sidan väldigt konkret; genom att icke-kommersiella- & offentliga mötesplatser trängs undan när hotell och gallerior ska byggas. Detta blev extra tydligt när Apberget revs tidigare i höst för att dra rör in i Utopiagallerian, och med stor ovisshet om vad som ska ske med platsen i framtiden. Å andra sidan har vi faktumet att skatteutbetalningarna riktas om; från att ha betalat verksamhet och lokalsubventioner till att genom olika former av samverkan överföras till vinstdrivande företag, via till exempel hyra, som till Balticgruppen i fallet med kulturväven. De pengar som till exempel idag indirekt subventionerar ett 50-tal amatörkulturella föreningar i Sagateatern, kommer efter vävens uppförande flyttas rakt ner i Christer Olssons (Balticgruppens VD) fickor.

Den dystopiska gallerian blottlägger även med största tydlighet klassklyftorna och de konflikter som följer dessa. Med de ”takhus” ovanpå gallerian, som i praktiken utgör ett så kallat gated community med astronomiska prisnivåer, fulländas bilden av en stad som byggs för vissa på bekostnad av andras behov och möjligheter. Som en symbol för ojämlikhet placerar sig överklassen på en gigantisk piedestal mitt i centrum. Därifrån kan de se ner på oss, när vi utslitna passerar till kollektivtrafiken eller parkeringshusen efter en arbetsdag på byggarbetsplatserna, i de stressiga snabbmatsrestaurangerna, vid städvagnen och så vidare. När reklamaffischen för gallerian skrattar oss i ansiktet i det kyliga senhöstmörkret klockan halv sju på morgonen blir det relevant att ställa oss frågan; För vem bygger vi det här?

Det är inte konsumenten, eller ens konsumtionen vi vänder oss emot. Vi delar upplevelsen och ”behovet” att shoppa nya kläder, prylar och gott käk för att – i alla fall för en stund – få lite glädje för det slit vi tvingas till på våra jobb. Vi vet att shoppingen är ett av de bättre tillgängliga substituten för verkliga gemenskaper och relationer i ett samhälle som aktivt fråntar oss dessa, och sätter upp hinder för att vi ska kunna etablera nya.
Istället riktar vi blicken mot ett produktionssätt baserat på exploatering, där ett fåtal köper vår arbetskraft för att tillskansa sig mer värde och hålla hjulen i snurr – oavsett om det berikar eller raserar samhället.

Vi riktar blicken mot stadsomvandlingens konkreta funktion och konsekvens. Mot det som fråntas oss när dessa hotell och gallerior ska uppföras – som mötesplatser, välfärd och resurser. Mot vardagen för de byggarbetare som riskerar sina liv och sin hälsa på de byggarbetsplatser som politikerna visar upp när det ska stoltseras med lokal tillväxt och lockas nya investerare. Vi riktar blicken mot faktumet att denna ”utopi” är en utopi för de rika, i meningen att vi andra kommer berika dem än mer när vi tvingas sälja vår arbetskraft i deras klädaffärer och snabbmatshak. Vi riktar blicken mot en politisk ekonomi där jobbskapande och tillväxtjakt blivit ett självändamål för politiska makthavare från vänster till höger – helt utan diskussion om arbetets innehåll och välståndets fördelning.

Kampen om Umeå är således en kamp mellan det privata och det gemensamma – allmänningarna. Den konflikten gäller varje gata, varje kvarter, varje byggnad. Den står mellan en framtid av mer fritid, möjligheten till gemenskap och självförverkligande, eller en framtid med allt tyngre arbetsbörda, alltmer fråntagande och relationer som präglas av att vi köper saker av varandra.

Kategorier
Klipp

Ge sossarna en lite jobbigare morgon

Vi jobbar skiten ur oss men ska ändå tvingas jobba mer. Studenter måste extrajobba, pensionsåldern höjas och sjuka skickas ut

Kategorier
Evenemang Stockholm

Frukostblockad: Ge sossarna en lite jobbigare morgon

Vi jobbar skiten ur oss men ska ändå tvingas jobba mer. Studenter måste extrajobba, pensionsåldern höjas och sjuka skickas ut på arbetsmarknaden. Samtidigt når arbetslösheten rekordnivåer. I ett sådant läge borde vi fråga oss hur vi i framtiden kan sänka arbetstiden och samtidigt utveckla välfärden. Men istället tävlar riksdagspartierna i ge skatteavdrag åt rika och skitjobb åt fattiga. Värst är Socialdemokraterna som med parollen ”Vi vill ge lite fler en jobbigare morgon” lyckats kombinera partiideologernas arbetshets med sin havererade pr-apparat. Det är hög tid att vi sätter ner foten mot sånt här.

Det behövs nya perspektiv. Därför uppmanar vi alla att tillsammans med oss ge sossarna en lite jobbigare morgon på onsdag. Tillsammans samlas vi utanför deras partihögkvarter på Sveavägen 68 och informerar om #Fritidslinjen. Det blir en blockad av arbetskritik där ingen sosse ska komma in utan att först ta del av vårt budskap. En framtid värld att tro på byggs med mindre arbete och en rikare fritid.

Vi är inte rädda att ställa klockan på morgonen. Men inte för att gå till ett skitjobb. Som gamle Ernst Wigforss uttryckte det: ”Om målet med samhälls­utvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.” Alla kortsiktiga mål måste utgå från att minimera arbetstiden och dela på den nödvändiga arbetsbördan. Ifrågasätt vilka arbeten som överhuvudtaget behövs i ett samhälle!

Sossarna lovade oss en gång att hårt arbete och vinstdrivande företag skulle ge oss ett mänskligt samhälle. Det löftet kunde aldrig infriats. Vi har istället fått stress och sänkta löner. Därför väljer vi nu att chilla, ta ett djupt andetag och söka nya vägar. Mellan galleriorna finns icke-kommersiella verksamheter. En gemenskap som inte kräver pengar. När vi säger #Fritidslinjen är det den vi vill utveckla.

Alla är välkomna på onsdagens aktion. Ta med ett plakat, kanske ett eget flygblad eller en sliten soffa att sitta på. Skit i röstsedeln! Ett annat val är möjligt! Sossarna riskerar en mardrömsonsdag. Vi siktar på en ljusare morgondag.

  • Onsdag 16 oktober
  • 8.30
  • Socialdemokraternas hus, Sveavägen 68 i Stockholm