Kategorier
Allmänt

Aktion utanför kommunstyrelsen för ”rätten till bostad”

Tisdagen den 28 oktober sammanträdde Kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå.
På dagordningen stod framförallt frågan om EU-migranternas situation här i staden, och kommunens åtaganden för att förbättra de sociala villkoren.

Umeå kommun har, i förhållande till många kommuner, förhållit sig relativt passivt till situationen. Ett samordningsstöd har betalats ut till Pingstkyrkan för att samordna frivilliginsatser, men reella lösningar på akuta frågor som tillgång till sjukvård och bostad har saknats.

Vår arbetsgrupp i frågan bestämde sig därför att, i samband med mötet, ställa sig utanför med en banderoll med texten ”rätten till bostad ska vara villkorslös”. Vi vill på detta sätt visa att vi inte tänker stå tysta inför kommunens passivitet. Framförallt ansåg vi också det viktigt att markera mot det tjänstemannaunderlag som presenterats inför mötet, där en mer aggressiv och repressiv hållning med vräkningar och utvisningar framhölls som ett alternativ.

Kategorier
Allmänt

Förbundet Allt åt alla höll kongress i Lund

Helgen den 18-19 oktober 2014 höll vi i Förbundet allt åt alla vår 6:e kongress, denna gång i Lund.
Två nya lokalgrupper, Borås och Karlstad, kan nu hälsas välkomna vid sidan av de existerande grupperna i Malmö, Lund, Hässleholm, Landskrona, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Umeå.
Diskussioner har även förts kring internationellt solidaritetsarbete, stadskamp och arbetsplatsfrågor. Även frågan om förbundets successiva tillväxt, och de organisatoriska förändringar som den kräver, avhandlades.
Nu fortsätter vi organisera oss utefter våra lokala förutsättningar, för en framtid värd att tro på!

Kategorier
Allmänt

Hur jobbar vi med EU-migranternas situation i Umeå?

Sedan några veckor tillbaka har vi en arbetsgrupp som jobbar kring frågor som rör EU-migranternas situation här i Umeå.

Vår utgångspunkt har varit att diskutera bostaden som en social rättighet för de som rent faktiskt är bosatta i staden. Men vi har även, och i synnerhet tillsammans med föreningen RUNG som driver facebooksidan Hjälp Västerbottens tiggare, försökt etablera praktiska solidaritetsinsatser för de av våra grannar som sover i tält, bilar och husvagnar.

(1) Sjukvårdsutbildade inom Allt åt Alla Umeå har tillsammans med utomstående (sjuksköterskor, läkare och andra med vårderfarenhet) försökt strukturera upp en resurs för omvårdnad, rådgivning och kostnadshjälp i anslutning till sjukvård i sammanhanget.

(2) Den fikaallmänning som vi sedan länge etablerats på Kulturhuset Klossen, lördagar mellan 14-18, är nu även en matallmänning. Överskottet körs varje vecka till de platser där EU-migranterna bor, men försöket går även ut på att tillgängliggöra sociala mötesplatser för individerna i denna situation.

(3) Vi försöker, parallellt med en teoretisk undersökning av frågor kring ”rätten till bostad”, delta i sökandet efter praktiska lösningar på akuta boendesituationer.

Det är idag för tidigt att utvärdera funktionen i dessa solidaritetsinsatser, framförallt då situationen av sin natur ständigt förändras på olika vis. Vi kommer emellertid under hösten att successivt berätta i mer allmänna termer vad vi valt att göra och hur vi upplever att det fungerat. I det skedet kommer vi även att tydliggöra hur utomstående kan stödja just våra projekt. Har ni frågor går det utmärkt att skriva till oss i PM här på facebook, eller maila umea@alltatalla.se, så svarar vi så fort vi kan.

Kategorier
Klipp

Entreprenörskap™ – klassfred på nyspråk.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/355642204593926/?fref=ts ♡ ☭…

Kategorier
Evenemang

Klädallmänning på Ålidhem

Klädallmänning
Lördag 1 november, 14.00 – 16.00
Kulturhuset Klossen, bredvid Ålidhems centrum

[INFORMATION IN ENGLISH FURTHER DOWN]

Höst och begynnande vinter. Många har en massa kläder som inte används och som kan och borde komma andra till användning. Den 1 november ordnar vi återigen klädallmänning på Klossen på Ålidhem. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Mota kylan med att bygga allmänningar!

En klädallmänning fungerar på följande sätt:
1. Gå igenom din garderob. Tag med kläder som du vill ge bort. Hela och rena förstås!
2. Packa upp på plats.
3. Har du inte med dig några kläder till allmänningen så gör det absolut inget. Det här är ingen bytardag med bytessystem (plaggräkning, kvitton); allt sånt slipper vi. Du har samma rätt som alla andra att ta del i och av våra gemensamma tillgångar efter eget bevåg.
4. Hjälp till att sortera, rensa och hålla ordning bland kläderna. Om många gör lite var så blir det mindre att göra per person.
5. Välj och vraka och prova och ta hem!

Här är hålltiderna för dagen:
Klädallmänningen är öppen kl 14.00–16.00
Iordningställande från kl 11.00
Inlämning kl 12.00–16.00
Städning kl 16.00–17.00

All hjälp med iordningsställande innan och städning efteråt uppskattas som alltid!

Missa inte heller fikaallmänningen som äger rum på samma plats kl 14–18! Samma principer gäller där. Evenemangslänk: https://www.facebook.com/events/706409536118657/

Välkomna!

**** ***** **** *****

Autumn turns into winter. Many people have heaps of clothes that they aren’t using, and which can and should come to use for others. November 1st we once again arrange a common clothes pool at Klossen in Ålidhem. From each according to one’s ability, to each according to one’s need. Keep the cold away by creating commons!

This is how it works:
1. Go through your wardrobe. Pick out clothes that you don’t use or need. Of course they must be washed and whole.
2. Bring the clothes with you and put them into the commons.
3. If you have no clothes for the commons, that’s no problem. Everyone has the same right to participate and take share in our common resources, even without putting clothes in.
4. Help with sorting and keeping tidy the clothes piles.
5. Pick and choose and try on and bring home!

These are the times:
The commons are open 2–4 PM.
Preparations from 11 AM.
Leave clothes 12–4 PM.
Clean-up 4–5 PM.

All help with preparations before and clean-up afterwards is as always much appreciated!

And don’t miss the common fika at the same place 14–18 PM! The same principles area at work there. Event link: https://www.facebook.com/events/706409536118657/

Welcome!

Kategorier
Allmänt

Om EU-migranternas situation i Umeå

Allt åt Alla Umeå har sedan en tid tillbaka en självständig arbetsgrupp som jobbar kring frågan om EU-migranternas situation i Umeå. Just nu bor mellan 60-120 migranter i tältläger, bilar och andra tillfälliga boendelösningar runt om i vår stad, precis som i många andra städer. Samtidigt närmar sig vintern med svårare väderförhållanden och akut kyla. Umeå kommun har hittills förhållit sig passivt till att stödja dessa umebor i någon betydande grad.

Vi anser att rätten till bostad ska vara villkorslös, och därigenom med självklarhet stå över enskilda kapitalägares möjlighet att berika sig på fastighetsmarknaden.

Just nu arbetar vi nära migranterna och andra organisationer som gör hjälpinsatser med fokus såväl på akuta problem av mindre karaktär som kring den större frågan om rätten till bostad. Via vår hemsida och i ännu högre grad genom vår facebook kan ni följa hur vi jobbar med frågorna.

Vad kan du göra för att hjälpa till?
– Skriv insändare och debattartiklar som sätter press på kommunen att agera, gärna med fokus på bostadsfrågan
– Kontakta politiker i Socialnämnden
– Bemöt fördomar och spridning av desinformation i kommentarsfält, i fikarummet och vid köksbordet
– Måla banderoller som synliggör situationen och häng dom på offentliga platser
– Kontakta grupper som arbetar med frågan och hör vad de vet innan du gissar!

Vill ni komma i kontakt med vår arbetsgrupp?
Maila umea@alltatalla.se eller skriv ett privat meddelande till vår facebooksida så försöker vi svara så fort vi kan!

Kategorier
Allmänt

Fikaallmänningar!

Under höstterminen fortsätter vi hålla öppna fikaallmänningar i foajén på Kulturhuset Klossen varje lördag.

Vad är en allmänning?
I en allmänning är deltagande helt frivilligt, ingen profit görs och resultatet är öppet att ta del av för alla. Det är lite som principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” här och nu i praktiken!

Vad är då en fikaallmänning?
En fikaallmänning är som ett gemensamt kafé. En plats dit du själv kan ta med mat och fika att bjuda andra på, men där alla får äta vad som finns oberoende av insats. Som ett knytkalas utan krav på att själv kunna bidra, ungefär. Men det är även, och kanske viktigare, en social mötesplats i vårt bostadsområde där vi som grannar kravlöst kan träffas och snacka med varandra!

När, var, hur?

  • Varje lördag
  • 14.00 – 18.00
  • Foajén på Kulturhuset Klossen bredvid Ålidhems centrum
  • ..till och med jul
Kategorier
Evenemang

Filmvisning: The Gállok Rebellion

Sommaren 2013 deltog norrbottningar, samer och miljöaktivister i direkt aktion mot provbrytningarna i Gállok utanför Jokkmokk. Flera blockader byggdes för att hejda prospekteringsbolaget Jokkmokk Iron Mines (helt ägt av brittiska Beowulf Mining Plc.) och polis sattes upprepade gånger in mot blockaden. Provbrytningarna genomfördes, men kraftigt försenade. Idag fortsätter kampen för att stoppa gruvetableringen.

På lördag visar Kolonierna tillsammans med Allt åt alla Umeå filmen The Gállok Rebellion (32 min) om gruvmotståndet i Gállok.

Innan filmen blir det en kort introduktion till filmen om hur den nya gruvboomen är en del av en större samhällsutveckling och hur kampen i Gállok hänger ihop med andra kamper för att behålla gemensamma platser och resurser.
Efter filmen blir det öppen frågestund, information och diskussion om det nuvarande läget med en av aktivisterna från Gállok.

  • Lördag 18 oktober
  • 15.00
  • Kulturhuset Klossen, Ålidhem
  • Gratis!
Kategorier
Evenemang Stockholm

Kampanjen mot IKEA i Italien (Clash City Workers)

Med anledning av de kommande föredragen/samtalskvällarna om arbetarkamp som Allt åt Alla Stockholm arrangerar så vill vi presentera en av deltagarna under dessa dagar, ADL Cobas, genom att publicera en översättning av en av deras texter om de italienska lagerarbetarnas kamp på och mot IKEA i Piacenza. Som framgår av texten har kampen förmått frilägga peka på viktiga aspekter rörande facklig organisering när de som exploateras befinner sig på gränsen till eller utanför den reguljära arbetsstyrkan på en arbetsplats.

 

”An injury to one is an injury to all”

”Take a traditional strikewhere you wave with your flag, or climb a roof in protest… you can spend your entire life there, nothing will change. No more hunger strikes! It is time for the employer to starve! As for us, we suffer enough every day in the ork place. This is not our struggle, it is everybody’s struggle in the crisis: if we win on one place it gets better for us all” (interview with Mohamed Arafat, logistics sector worker, Unionmade.org 01/11/2013).

”Lagerarbetaren har ingen rädsla”: det här är sloganen som blivit underlag för den nationella dagen mot IKEA och som infördes den 26 juli av de två självständiga fackförbunden S.I. Cobas och ADL Cobas. Kampanjen mot det välkända ”färdigt-att-montera” möbelföretaget är inskriven i en större kampcykel inom logistiksektorn, vars startpunkt kan spåras tillbaka till 2008 års blockader framför varuhusingången till ett av de större detaljhandelsföretagen Bennet i Orriggio (VA). Dessa kamper, som involverar flera företag (såsom TNT, DHL, Esselunga, Granarolo) uppstod ur arbetarnas krav på bättre arbetsvillkor, rimliga löner och skyddet av arbetares värdighet. De har attackerat ett felvridet system där underleverantörer används av företag när de undviker att efterfölja kollektivavtal och de garantier som därmed följer.

Lagersektorn i Italien har verkligen egenheten att vara baserad på outsourcandet av kontrakterat arbete till externa ”kooperativ”[1] som, i egenskap av underleverantörer, möjliggör för entreprenörer att skära ner kostnaden på arbetskraft genom att smita undan avtalsbestämmelser. De utgör en mellanliggande enhet mellan de anställda och den (verkliga) arbetsgivaren, som sedan kan gömma sig bakom det enkla alibit ”jag visste inte”.

Det här exploaterande systemet förvärras ytterligare av faktumet att den största majoriteten av arbetskraften inom logistiksektorn utgörs av migranter, den mest utsatta delen av arbetskraften. För att vara säkra, måste migranter inte bara utelämna sig åt samma magra arbetsvillkor som deras italienska kamrater måste, utan de måste också möta ett system av populistisk och institutionell rasism, som förkroppsligas i 2001 års migrationslag ”Bossi-Fini”. Lagen binder migranters rätt att stanna i landet till deras arbetskontrakt, vilket gör dem till ett lätt byte för arbetstagarens vilja. Fallet med IKEA arbetarnas kamp är inget undantag i det system som nyss beskrivits: lagerarbetarna i IKEA fabriken i Piacenza är för det mesta migranter och är inte direkt anställda av möbelföretaget. Istället är de hyrda genom ett konsortium av kooperativ i CGS. I mitten av oktober 2012 strejkade arbetare mot låga löner och för en jämnare fördelning av arbetsbelastning. Den här kampen för den enkla efterlevnaden inom kollektivavtalens bestämmelser, av de mest grundläggande arbetsrättigheter, möttes genast av motstånd från CGS och IKEA vars beslut var att inte tillåta några eftergifter till arbetarna och att försvaga dem genom att avstänga och avskeda de berörda arbetstagarna. 107 arbetare avskedades med motiveringen att strejken hade orsakat kooperativen en förlust i orderförsäljningen från IKEA. ”107 jobb gick upp i rök på grund av arbetarnas protester” var rubriken i den lokala nyhetstidningen ”Il Piancenza”; vi behöver inte göra oss stort besvär för att läsa mellan raderna och förstå att arbetare sparkades eftersom att de vågade kräva efterföljandet av grundläggande kollektivavtalsregler för hälsa och säkerhet.

Efter månaders kamp fick arbetarna tillbaka sin anställning i januari 2013. Men IKEA var inte villigt att bita ihop: förra maj, blev 33 av de mest aktiva och fackorganiserade arbetarna avstängda, och senare fick 24 av dem sparken.

Det är i den här kontexten som SI Cobas och ADL Cobas kallar den 26 juli för en nationell dag av solidaritet. Behovet att stärka alliansen mot IKEA är akut, särskilt med tanke på företagets vägran att kapitulera inför arbetarnas krav och öppna förhandlingsbordet. Utifrån denna nödvändighet, har många andra supporters (alternativ media, studentkollektiv, andra fackföreningar, och så vidare) stöttat kampanjen och organiserat demonstrationer i 13 städer, spritt solidaritet över Italiens gränser, med protester i Cordoba (Spanien), Berlin (Tyskland), Wien (Österrike) och Hamburg (Tyskland).

IKEAS svar på den nationella aktionsdagen har inte ändrats från deras tidigare linje av att inte förhandla. Det här betyder absolut inte att arbetarna och deras supportrar ger upp. IKEAS motvilja att kapitulera kommer inte som en överraskning: ledningen vet att de har mycket att förlora på arbetarnas seger, mycket bortom Piancenza. Vi säger det själva: ”Kampen om en är allas kamp”. IKEAS ledning vet att varje eftergift som ges i Piacenza är en seger för alla arbetare på IKEA. Som Aldo Milani, nationell koordinator för SI Cobas, sagt i en intervju vid Granarolo[2]: ”Vid Bartolini, TNT, DHL, GLS, etc. Vi har försökt att uppnå några segrar som kan ifrågasätta kollektivavtalets bestämmelser och som kan förbereda en grund för avskaffandet av det kooperativa systemet.[3]

Vidare, kampens betydelse för IKEA arbetarna i Piancenza går över nationella gränser: IKEA är ett multinationellt företag som drivs över hela världen. Lagerhuset i Piancenza är bara ett av många ställen som består av långa produktionskedjor och leverans som drivs inom en internationell dimension. Alltså, har arbetare i Piancenza mycket mer gemensamt med arbetare i Polen, Argentina, USA, China eller vartsomhelst annars, än de skulle kunna tro:

”Globaliserad produktion, brukar hävdas, skapar inte bara en världsomfattande arbetarklass som i ökande hastighet delar gemensamma villkor beträffande liv och arbete men det skapar också en världsomfattande arbetskraft som ofta möter samma arbetsgivare till företag.” (Silver 2003: 9)

Å ena sidan tillåter dessa globala nätverk att omlokalisera produktionen på andra platser när arbetares krav blir för påträngande (och i allmänhet när vinstförutsättningarna sätts i fara), som gör ”kapplöpningen mot botten” till ett verkligt hot[4]. Å andra sidan, om vi bara ändrar synvinkel ser vi, hur den inom internationella kedjor av produktion och distribution, kan bredda arbetstagarnas agerande. Dessutom; rörligheten för kapital är inte obegränsad: kapitalets förmåga att flytta produktionen i varje hörn av världen – där kostnaderna för arbetet och nivåerna för fackföreningar är låga – väger tungt på transportnätverket och lagren som utgör logistiksektorn, som är det som gör det möjligt att anskaffa varor globalt. Det här nätverket kräver rumsliga konfigurationer som är fixerade, exempelvis specifika verksamhetsområden där varor packas, sorteras, distribueras. Det här gör det svårt och kostsamt för IKEA och andra företag att flytta sin verksamhet någon annanstans. IKEA lagret i Piacenza är ett exempel[5]: trots att IKEA:s första svar på strejkerna 2012, som var att hota att omlokalisera någon annanstans, visar centraliseringen i logistiksektorn i Piancenza inte på flyttplaner, utan stimulerade till och med nya investeringar hos firman (bland annat multinationella företag som Whirlpool och Amazon).

Vad som sagt hittills avser de objektiva omständigheterna i vilken kampen äger rum: den globala ekonomin blir alltmer integrerad, inte bara genom finans, utan också genom långa produktionskedjor och leveranser över nationsgränserna. Världen är därför mer enad mer än någonsin. Åtminstone från kapitalets synpunkt: det är inget tvivel om att bourgeoisien verkar på en global nivå, och lyckas göra så. Och att den möter proletariatet som, istället, i bästa fall agerar inom nationsgränserna. Problemet här är subjektivt. Att bli ett politiskt subjekt, förmögen att verka på en global nivå är utmaningen som arbetare möter över hela världen – från lagerarbetarna i Italien, till arbetarna på Lear in Argentina, vidare till de som exploateras i den amerikanska snabbmatsindustrin eller i de kinesiska fabrikerna – i det här ögonblicket mer än någonsin förut.

Av den här anledningen, talar kampen på IKEA i Piacenza – som plötsligt tagit en nationell dimension – potentiellt till alla världens arbetare. Det är inte av en slump som de flesta protagonister är migrantarbetare, många har nått Italien efter sitt deltagande i den arabiska våren. Att stödja kampen på IKEA betyder inte bara att stödja arbetarna i Piacenza, utan kan också bidra till att lägga grunden för en verklig internationalism.



[1]   Det speciella elementet i den italienska logistiksektorn är inte outsourcing-strategin i sig, som accepterats, utan rollen som kooporativ har börjat spela inom den. Det kooporativa systemet har signifikant utvidgats de senaste decennierna inom den italienska ekonomiska fabriken, speciellt inom logistik, sälj, och servicesektorn. Både i form av allians mellan kapital och arbete (till fördel för det senare) och enligt principerna för ömsesidighet och demokratiskt deltagande, är kooporativ numera ”tidsagenturer” som garanterar en flexibel arbetskraft i ett system där produktion och distribution är baserade på ”just in time” logiken.

[2]   Arbetare på mejeriföretaget Granarolo strejkade i April 2013 för att kräva rimliga löner och uppskov på avdraget av 35% av lönen som motiverats med ett ensidigt diagnostiserat ”kristillstånd”. Granarolo sparkade 41 av de strejkande arbetarna och stämde dem för att ha skadat företagets offentliga rykte. Men arbetarna gav inte upp, och nyligen lyckades de få Legacoop (koopertiven som problem här) att skriva under en överenskommelse som föreskriver en återanställning av arbetarna och ett återkallande av anklagelserna mot dem.

[3]   Källa: sicobas.org/granarolo/1631-vincere-e-possibilie-generalizzare-la-logistica-delle-lotte

[4]   ”Kapplöpningen mot botten” tesen förklarar krisen som arbetarrörelsen undergått de senaste decennierna genom att skylla på hyperrörlighet hos kapitalet och den konsekventa skapandet av ”en ensam arbetsmarknad där alla världens arbetare tvingas tävla” (Silver 2003: 3-4).

[5]   Piacenza är en strategisk plats som ger IKEA tillgång till marknaden i medelhavsområdet.

 

 

ADL Cobas är ett självständigt fack som växt fram i de sociala centren i Veneto. Idag finns ADL i flera av norra Italiens regioner och erbjuder ett alternativ till självorganisering när fackförbunden inte svarar upp mot att täcka de behov som uppstår på arbetsplatser. ADL verkar bland annat inom transport- och lagersektorn. Där pågår det idag lönedumpningar och en drastisk prekarisering av arbetsförhållandena, med ökade arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar till följd. Många av de som är mest utsatta i denna sektor är migranter. År 2001 kom en lag som kallas ”Bossi Fini”, en lag som gör att rätten att stanna i landet blir avhängig ett arbetskontrakt (som måste ha utfärdats innan ankomsten till Italien). Detta försvårar möjligheten för många att organisera sig och protestera mot usla villkor. ADL driver just nu en kampanj mot IKEA, som genom underleverantörer och bemanningsvillkor undviker att på alla sätt efterfölja kollektivavtal och grundläggande arbetsrättigheter. I maj fick 24 personer i Piancenza sparken på grund av deras fackliga engagemang. ADL Cobas utlyste i juli en solidaritetsdag och demonstrationer mot IKEA organiserades över hela Italien men protester pågick också på andra platser, såsom Cordoba i Spanien och Berlin i Tyskland. ADL är knutet till det sociala centret TPO I Bologna. Det sociala centrets verksamheter, som bland annat innefattar juridisk rådgivning, är oumbärligt för ADL Cobas aktioner. Förhållandet mellan TPO och ADL Cobas bygger på ett ömsesidigt stöd och en kontinuerlig diskussion om vad som pågår.