Kategorier
Allmänt Stockholm

Nya glasögon till Jerlmyr

I måndagens DN beklagade sig moderaten Anna König Jerlmyr över att behöva  konfronteras med den fattigdom och misär som ett liv på gatan innebär.  Hon vill att de hemlösa lättvindigt skall kunna vräkas från sina  tillfälliga boplatser av väktare och poliser.

Allt åt alla Stockholm har gjort ett par snygga glasögon till Jerlmyr. De är specialutrustade med skygglappar av guld som matchar hennes päls.  Det enda man ser genom dem är en idyllisk gatubild från Stockholm. Vi vill erbjuda Jerlmyr en upplevelse av Stockholm som är garanterat fri från äckliga hemlösa och fattiga människor. Där kan hon sväva runt i sin borgerliga rena trygghetsbubbla utan att behöva hetsa mot fattiga människor.

För att ens kunna närma sig en förståelse av hur det här bisarra förslaget verkade som en bra ide för Jerlmyr, måste en först försöka sätta sig in i hur en moderat tänker.

I Jerlmyrs ögon är ”kundvagnar och säckar med kläder” som ligger på trottoaren ett osnyggt inslag i stadsbilden; något som stör. Det stör henne att hon måste se soporna som människor utan sopnedkast lämnar efter sig och det stör henne att människor utan egen bostad använder offentliga toaletter. Notera det viktiga detaljen: det stör *henne*.

Jerlmyr ser hemlösa som skadedjur. När människor sover på trottoaren och håller på att frysa ihjäl, då oroar hon sig för att de hindrar framkomligheten (för alla människor som betyder något på riktigt). Med den här logiken blir den borgerliga inställningen till fattiga självklar. Kör iväg dem! Då slipper vi se dem.

Jerlmyr utgör ett allvarligt hot mot samhället och de mest sårbara. Detta hot måste neutraliseras. Med hjälp av dessa glasögon hoppas AÅA kunna avvärja hotet genom att korrigera hennes allvarliga perspektivfel.

Kategorier
International Stockholm

Upprop Blockupy Frankfurt 2015

Den 18 mars kommer Blockupy 2015 gå av stapeln i Frankfurt. Tusentals människor från hela Europa väntar på att blockera öppnandet av ECB. Under året har Allt åt Alla har varit med i Blockupykoordineringen tillsammans med många andra organisationer, utomparlamentariska nätverk, fackföreningar och partier runtom Europa. Nu närmar sig 18 mars med stormsteg och bussar håller på att fyllas. Här kommer en översättning av det upprop som nyligen publicerats på Blockupys hemsida. För mer information och för att följa Blockupymobiliseringen i Sverige finns också en blogg – https://blockupysverige.wordpress.com, eller kolla in den internationella hemsidan http://blockupy.org

 

Blockupy2015

Vår tid för handling är inne!
Transnationella aktioner mot öppnandet av Europeiska centralbanken: 18 mars 2015 i Frankfurt

2015 började med något helt nytt. Folket i Grekland stod emot alla hot från Europa och valde en ny vänsterregering. Detta, efter 5 års av utarmande av landet Grekland, där folket levde i ständig kamp mot den humanitära krisen och den sociala förstörelsen. En regering valdes med syfte att stå emot de europeiska institutionerna, snarare än att acceptera fler åtstramningsåtgärder riktade mot befolkningen. Vi stödjer det grekiska folkets beslut att förkasta den nyliberala doktrinen om ”no alternative.” Vi känner oss stärkta och ser möjligheten till en annan framtid. Just eftersom den är kopplad till andra viktiga pågående sociala rörelser, såsom i Spanien. Alldeles nyligen på gatorna i Madrid ropade hundratusentals människor högt och tydligt: Vi kan och vi kommer att vinna igen! Strax därefter, den 11 februari fylldes gatorna i Grekland och över hela Europa av folk, samma dag som Eurogruppen påbörjade en omförhandling av den grekiska skulden. En transnationell våg av solidaritetsaktioner vällde fram.

Denna känsla av egenmakt ingjuter hopp i miljontals människor i Europa och uppmuntrar motståndet mot krisregimen. Solidaritet med folket i Grekland och deras demokratiska beslut är inte enbart en skyldighet för oss, det ligger också i vårt gemensamma intresse: intresset för alla oss som runtom hela Europa kämpar mot åtstramningarnas logik och kämpar för att förbättra våra levnads- och arbetsvillkor.

Därför säger vi: Tiden för handling är inne! Därför uppmanar vi alla från hela Europa att ansluta sig till de transnationella aktionerna mot invigningen av ECB den 18 mars i Frankfurt!

Det är sant, den europeiska krisregimen har över tid förändrats – EU:s akutmöten tycks ha stoppats, länder lämnar euroräddningsfonden. Ändå, när vi ser trycket som Grekland utsätts för just nu, måste vi inse att detta inte innebär att EU:s och ECB:s krispolitik är över. Utpressningen har inte stoppats – tvärtom. Närhelst de europeiska institutionerna hotas, reagerar de, de bedriver utpressning och tvekar inte att återgå till hårda åtstramningsåtgärder. Samtidigt står vi inför något som nästan känns normalt nu: en fruktansvärd ny normalitet av prekaritet, osäkerhet och fattigdom har blivit verklighet genom den nyliberala politik som implementerats under krisen. Denna politik är tryggt inbäddad i statliga institutioner och var aldrig tänkt att vara tillfällig. Åtstramningsåtgärder främjar auktoritärt styre, den fortsatta nedmonteringen av demokratiskt deltagande, attacken på arbetsvillkoren, och drar nytta av de hierarkier som byggts upp på gränsernas regim. De är kopplade till militariseringen av staten och utrikespolitiken, till växande rasism och högerextremism. De senaste åren med den ökända trojkan och nyliberalt styre har banat väg för en ny fas i Europa: en prekär modell av mycket begränsade sociala rättigheter. En modell bestående av kontroll och konkurrens som vi vägrar att vänja oss vid!

Och vi hör dem nu, eliten och regeringarna gråter högt – med Tyskland i spetsen – mot folkets krav i Grekland att stoppa och vända privatiseringarna, krav på sociala rättigheter och på att beskatta de rika, på att slippa betala en skuld och ränta de själva inte har orsakat. Eliten fruktar dominoeffekten som sveper genom Europa; de fruktar att deras ”program” av konkurrenskraft och nyliberal kontroll som framtvingats i den europeiska modellen kommer att falla sönder nu.

En av huvudaktörerna i utpressningen och normaliseringen av åtstramningarna, för morot och piska, är ECB. En avgörande del av den ökända trojkan (EU-kommissionen, ECB och IMF), som tillsammans med EU-rådet främjat åtstramning och privatisering, vilket resulterat i utarmning och otrygghet för stora delar av Europas befolkning. Genom att inte acceptera grekiska obligationer som säkerhet för centrala banklån, framtvingar ECB direkt ett fortsatt pågående av åtstramningspolitiken och tar tydligt ställning för den tyska regeringen.

Blockupy åberopar därför breda gränsöverskridande åtgärder mot ECB när den inviger sitt nya huvudkontor i Frankfurt den 18 mars. Ett torn som är 185 meter högt, som liknar en fästning med sitt säkerhetsstängsel och vallgrav, en maktsymbol som kostar en svindlande summa på 1,3 miljarder euro. Vårt upprop till starka, breda och livliga europeiska protester några månader sedan, har redan lämnat avtryck: ECB har meddelat att de reducerar sin stora gala till ett kafferep. Men vi brydde oss aldrig om antalet gäster. Vår protest är den radikala kritiken av deras arbete – planeringen, genomförandet, normaliseringen av åtstramningsåtgärder.

Vi vet att Frankfurt är rätt plats att vara på för oss alla – otrygga som migranter, industriarbetare som socialt aktiva – hela den frigörande kraftansamlingen. Naturligtvis vet vi att inte ens vänsterregeringar kan lösa alla problem. Den verkliga dynamiken utgår från gatorna och på torgen, från församlingarna och föreningarna, inom och utanför arbetsplatser som en social dynamik. Mer än bara visa vår solidaritet med folket i Grekland och deras demokratiska beslut, kommer vi att klargöra att detta inte är en intressekonflikt mellan människor i Europa. Det är vår kamp för alla människor i Europa! Kampen i Grekland och på andra håll har banat väg för oss alla.

Om inte nu, så när!? Högre och starkare än någonsin, kallar vi för transnationella aktioner den 18 mars vid ECB i Frankfurt! 18 mars är rätt ögonblick för oss alla att vara i Frankfurt. Nu är det dags att intensifiera våra ansträngningar och nå ut för att alla ska gå med i kampen. Nu, är tiden för gränsöverskridande kamp inuti och mot magen på odjuret. Nu är det rätta tillfället att ställa ECB ansvarigt för deras politik och att kraftfullt kräva en annan politisk inriktning. 18 mars är vår avgörande chans liksom vårt ansvar att bygga en gemensam, effektiv kraft underifrån – om de vill ha kapitalism utan demokrati, säger vi att vi vill ha demokrati utan kapitalism.

Den 18 mars kommer vi att ta över gatorna och torgen i Frankfurt, runtomkring den nya ECB-byggnaden och i innerstaden tillsammans med tusentals människor från hela Europa. Vi kommer att göra det tidigt på morgonen runtomkring ECB med civila olydnadsaktioner för att hindra ECB att fira sig själva och avbryta deras normala arbetsdag. Alla bör och är välkomna att följa med – dessa är aktiviteter är avsedda för massdeltagande med en gemensam agenda. Vi kommer sedan samlas i en stark, mångsidig, livlig manifestation på eftermiddagen.

Följ med oss i aktionen! Följ med på blockaderna av ECB vid 07:00 på morgonen; på rallyt vid 14:00 på eftermiddagen och i demonstrationen genom innerstaden Frankfurt vid 17:00. Först tog vi Aten, nu Frankfurt!

För mer info, besök vår hemsida på följande adress: http://blockupy.org/en/; ju mer vi närmar oss den 18 mars desto mer detaljerad info hittar du – om aktiviteterna, buss-samordning och logi, programmet för rallyt och marschen och mycket mer. Om du har några frågor, berätta för oss på: international@blockupy-frankfurt.org eller håll dig uppdaterad via twitter:blockupy /#18M och facebook.com/blockupy.europe.

Vilka är vi: Blockupy är del av ett brett europeiskt nätverk bestående av aktivister från olika sociala rörelser, migranter, arbetslösa, prekära och lönearbetare, partimedlemmar och fackföreningar och många fler från Italien, Spanien, Grekland, Belgien, Nederländerna, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Irland, Portugal, Sverige och andra länder. Tillsammans vill vi knyta samman våra kamper och krafter bortom nationsgränser. Tillsammans vill vi skapa en gemensam europeisk rörelse, förenade i mångfald, som klarar att bryta åtstramningsregimen och istället bygga demokrati och solidaritet underifrån. Blockupy och åtgärderna i Frankfurt är bara ett steg på den vägen. Som en gränsöverskridande rörelse motsätter vi oss uttryckligen varje försök till rasistiska, nationalistiska eller antisemitiska divisioner såväl som konspirationsteorier för att tolka världen.

Det är därför vi säger: Vår tid för handling är inne! Det är därför vi kallar alla från hela Europa att ansluta sig till de transnationella aktionerna mot invigningen av ECB den 18 mars i Frankfurt!

Kategorier
Evenemang

Studiecirkel om stadsdelskamp

Tre fristående studieträffar om stadsdelskamp!

Vi läser om hur fyra olika organisationer sett på stadsdelskamp sedan slutet av 1960-talet och framåt.

Del 1, 19/2: FOLKMAKT

Organisationen Folkmakt startade i början av 1990-talet i Sverige, delvis som en kritik och brytning med den dåvarande anarkistiska rörelsen i Sverige. Den anarkistiska rörelsen i Sverige, menade Folkmakt, hängav sig åt ”livstilism” istället ville Folkmakt betona klassperspektiv och ”arbetarklassens självständiga kamper”. Några av dessa kamper kom man att skriva om i den egna tidningen med namnet Folkmakt var just stadsdelskamper.

Del 2, 26/2: AUTONOMT MOTSTÅND

Autonomt motstånd var en aktivistgrupp i Malmö verksam mellan 1998 och 2003. Gruppen arbetade bland annat med stadsdelsmotstånd, kampanjer mot statlig rasism och antiabortmotstånd. Autonomt motstånds stadsdelskamp tog sin avstamp 2001 i Södra Innerstaden i Malmö, under åren delade gruppen ut ett eget nyhetsblad Info-214 (de tre första siffrorna i de flesta postnummer i området), ordnade ”consultas” och bedrev kamper mot nedskärningar i området.

Del 3, 5/3: SVARTA PANTRARNA OCH PORTERE OPERAIO

På den sista studieträffen kommer vi att diskutera Svarta Pantrarnas ”free breakfast program” och hur den italienska gruppen Portere Operaio tänkte på sitt eget stadsdelsarbete som skapande av röda zoner. Det är två ganska olika texter med den gemensamma nämnaren att de handlar om stadsdelskamp i slutet av 1960-talet.

Var och när? Kl. 19.00. 19/2, 26/2 och 5/3, på Borgarparkens bygglek, Norra Fäladen (Lund).

Studiecirkeln är såklart gratis, och det krävs inga förkunskaper.

Texterna finns att ladda ner och läsa här: Del 1, Del 2, Del 3.

Välkommen!

Studiecirkel

Kategorier
Malmö

Ett praktexempel på diskriminering

10974198_10153036508647381_2377536196599720409_o

I vår stad finns det just nu en stor mängd människor som lever under fruktansvärda förhållanden – hemlösa i vintern, utan vatten och mat. Malmö stad har använt Sofielunds Folkets Hus som en “nödlösning” för att hantera bristen på härbärgen. Förra onsdagen hade Förbundet Allt åt Alla premiär för en fika-allmänning på Sofielunds Folkets Hus med syfte att skapa ett utrymme för grannar att träffas, prata och hjälpa varandra. Idén att hålla allmänningen på Sofielunds Folkets Hus välkomnades av verksamhetsansvariga.

På premiärdagen hade emellertid våra medlemmar ett krismöte med den lokalt ansvarige då vi plötsligt meddelats att vår verksamhet ej var välkommen i lokalerna. Det hela reddes ut och visade sig handla om en obefogad oro för att den insamling vi initierat skulle vara för skrymmande i lokalerna. Men under mötet som vi trodde skulle handla om förhållningsregler och lokalytor fick vi också förklarat för oss att vi nog inte skulle gilla att genomföra vår verksamhet, eftersom att människorna som befann sig där var som “råttor”. De sades vara otrevliga, smutsiga och kaxiga. Fler gånger upprepade vår kontakt på Sofielunds Folkets Hus sin åsikt om att Sverige bara borde sparka ut samtliga rumäner, att de var som djur. Att det ingick i deras kultur att inte följa några regler. Chockade över att detta var personen som hade ansvar för de hemlösa kvällstid, valde våra medlemmar att avsluta samtalet så snabbt som möjligt för att situationen inte skulle urarta och istället fokusera på själva allmänningens genomförande.

Fika-allmänningens första kväll blev lyckad. Strax efter kl 18 började lokalen fyllas. Datorerna med internet som vi tillhandahöll nyttjades och maten gick åt. Flera grannar kom ner med kläder och mat. Vi samtalade om hur man söker arbete i Sverige och den grundläggande svenskundervisningen kom igång. Vi pratade med varandra så gott det gick och till slut var det uppskattningsvis 80 personer i lokalen. Stämningen var god och i slutet av kvällen lämnade vi lokalen mycket nöjda.

I måndags, två dagar innan Förbundet Allt åt Allas nästa allmänning, nåddes vi av nedslående information från verksamhetschefen på Sofielunds Folkets Hus. Han lät meddela att vi inte längre kunde använda lokalen eftersom andra föreningar i huset klagat på ”att vi tagit för stor plats”. De föreningar som var i huset vid tillfället var en kör och Feministiskt Initiativ. Våra medlemmar har efter detta kontaktat både FI och kören, vilka båda uttryckt en positiv inställning till vår verksamhet och klargjort att de inte alls framfört några klagomål. På frågan om vi då kunde hålla vår verksamhet i det klassrum vi bokat varje onsdag fick vi ett negativt svar en dag senare. När vi ställde oss frågande till detta fick vi svaret ”att det är fullbokat”. Vid närmare inblick i bokningschemat visade det sig att inte bara det klassrum vi bokat utan flertalet andra lokaler i huset var lediga. In i det sista kämpade vi för att hitta en lösning på en för oss oförklarlig uteslutning. Vid fika-allmänningens andra kväll, för att upprätthålla den utlovade verksamheten, valde vi därför att trots allt sluta upp utanför Folkets Hus. Där stod vi med en växande skara hemlösa, grannar, volontära SFI-lärare, och flertalet juridiskt kunniga som bokats in för rådgivning. Men dörren in förblev låst.

Vi inom Förbundet Allt åt Alla ställer oss frågande till varför vår verksamhet plötsligt ej är välkommen. Vi menar att de förklaringar vi fått från personal på Sofielunds Folketshus är direkt diskriminerande och rasistiska. Vi hade redan viss kännedom om en krisande situation där sovande väckts mitt i natten, hemlösas privata ägodelar hanterats med total respektlöshet och kastats bort med kort varsel, eller hur nya regler instiftats sporadiskt utan avsändare, men vi anade inte vidderna av det kaos som råder på Sofielunds Folkets Hus. En oförsvarbar situation som desperata människor utsätts för. En verksamhet som Malmö stad betalar för, har inblick i och ansvarar för. Det är inte långsökt att se hur detta är ett led i Malmö stads agenda enligt vilken de vill driva bort “oönskande” grupper som inte passar in i deras idé om Malmö. Sofielunds Folkets Hus agerande är totalt oacceptabelt. Vi vet att de med hjälp av pengarna de får för att driva den nattöppna lokalen för Malmös hemlösa EU-medborgare har kunnat rädda andra tjänster i sin verksamhet. För dem verkar uppdraget inte vara mer än en kassako.

Kategorier
International Stockholm

UPPROP TILL STREJKMÖTE 13-14-15 FEBRUARI I ROM

Den 14 november i år skedde en social strejk runtom hela Italien – i över sextio städer gick människor ut på gatorna. På fredag åker Allt åt Alla Stockholm till Rom för att diskutera hur en social strejk skulle kunna koordineras och ta sig i uttryck i en vidare transnationell bemärkelse, som ett sätt att sammanfoga kamper och göra motstånd i det nyliberala laboratorium som utgör Europa idag. Här kan ni läsa en översättning av det internationella call vi fick tillsammans med vår inbjudan:

strikemeeting

Den sociala strejken 14 november 2014 arrangerades av en bred sammanslutning som valt att placera strejken i centrum av de italienska rörelsernas politiska initiativ. Strejken lyftes upp som medel för att organisera sig och kämpa mot prekaritet i arbetslivet och livet utanför arbetet. Initiativet togs inte enbart för att bekämpa ännu en nyliberal reform av den italienska arbetsmarknaden; vi har varit väl medvetna från första början om att vi står inför en europeisk utmaning. Det är tydligt att åtstramningspolitiken, såväl som det nya ”tillväxtmantrat”, utgör en del av ett transnationellt system för produktion, valorisering och tillika angrepp på sociala rättigheter, samt kontroll över förflyttning av arbetskraft inom och över gränserna i den Europeiska Unionen.

Processen som kulminerade i den sociala strejken 14 november byggde på tre huvudkrav, som också sammankopplar flera sorters kamper: 1) Europeisk minimilön; 2) Europeisk basinkomst och välfärd 3) inget mer obetalt arbete. Vi känner nu att vi måste ta ytterligare ett steg, och börja lägga grunden för att organisera kampen för fastanställda, otryggt anställda, prekariserade och arbetslösa utöver den nationella nivån. Detta genom att också ansluta sådana kamper till de som redan pågår inom sfären för tillgång till och hantering av tjänster, med de formerande praktikerna som byggts upp i kampen för allmänningar i staden, med erfarenheter från arbetarnas självorganisering och ny ömsesidighet, med kampen mot spekulation och privatisering.

Europa är ett mångfaldigt område men också ett där centraliserad politik och globala produktionskedjor alltjämt gör att politisk respons begränsad till nationell eller institutionell nivå förblir ineffektivt. Att vidta åtgärder och agera på ett sätt som kan hålla samman dessa olika parametrar är utmaningen vi står inför. De nya xenofobiska högerkrafterna har redan ett projekt för Europa, baserat på rasism och en återgång till småaktiga envälden. Vi tror dock att en ny vind kan börja blåsa i Europa – de grekiska valen talar om det. Men vi tror dock inte att något val i sig kan vara tillräcklig för att samla den styrka som behövs som motpol till den europeiska inställningen till konkurrens och överstatligt organiserad produktion.

Europa är den minsta horisonten inom vilken vi bör föreställa våra kamper och deras expansiva potential. Det är därför, på grundval av den sociala strejkens erfarenheter och de debatter som redan pågår inom europeiska rörelser, som vi vill diskutera svårigheter och möjligheter i en transnationell strejk. En strejk som skulle artikulera krav och organisationsformer bortom de nationella gränserna, så att vi kan ackumulera den kraft vi behöver för att attackera dem som använder gränser för att göra vinster. Inte för att vi vill ”exportera” modellen med den sociala strejken; Europa är naturligtvis ett utrymme präglat av skillnader, präglat av många olika organiseringsupplevelser. Ändå vill vi diskutera hur vi kan forma redskap som utmanar vårt samtida ramverk. Som kan hjälpa oss att bygga politiska initiativ av verkligt gränsöverskridande karaktär, med utgångspunkt i den mobilisering mot ECB som organiseras i Frankfurt i samband med Blockupy 18 mars 2015.

Cross your arms to cross the struggles! Unite in the strike!

Låt oss förenas i strejken!


Se också det generella uppropet för strejken:

http://blog.scioperosociale.it/strike-meeting-act-ii-131415-february-in-rome/

Kategorier
Evenemang

Studiecirkel: Po Tidholms ”Norrland”

10429309_875536039135401_6794183624058163678_n

*This study circle about the north of Sweden will not be available in english.*

Under de senaste åren har vi i Norrland bland annat sett gruvkonkurser, provborrningar för nya gruvor och konflikter om desamma, kritik från FN för Sveriges behandling av samerna, kamp mot neddragningar inom vård och skola, kulturhuvudstadsår, stadskonflikter och glesbygdskonflikter.
I Umeå har precis kulturhuvudstadsåret tagit slut, men satsningen mot att bli 200 000 invånare 2050 fortsätter oavbrutet. Stora satsningar på stora stadsprojekt fortsätter och nästa område under planering är universitets- och sjukhusområdet. Umeå fortsätter vara den enda platsen i Västerbotten med växande befolkningsmängd, samtidigt som grannkommuner och inlandskommuner drar ner på grund av minskande befolkning.
Med detta som bakgrund vill vi diskutera vad Norrland är, vilken roll Norrland har i Sverige och vilken roll Umeå har i Norrland. Vi gör detta med hjälp av Po Tidholms bok Norrland. Häng gärna med!

Till första träffen läser vi första delen Råvarorna i boken. Tid för resterande träffar och upplägget för dem bestämmer vi då.

Då boken är uppdelad i olika teman (Råvarorna, Det norrländska folkhemmet, Kulturen, Turismen, Norrlandsbilderna och Hemma) är det inga problem att komma på en träff även om en missat de föregående träffarna.

Vi läser den uppdaterade versionen från 2014. Om folk vill vara med på cirkeln men saknar bok så har vi några exemplar över. Först till kvarn är det som gäller!

För frågor om boken eller cirkeln kontakta oss genom att klicka på Kontakt längst upp till höger på denna sida och välj sedan Umeå som ”contact” skriv in ert meddelande. För er som har facebook går det även att kontakta oss där. Vår sida hittas på https://www.facebook.com/pages/Allt-%C3%A5t-Alla-Ume%C3%A5/166253546730324 och evenemanget för denna cirkel finns här https://www.facebook.com/events/1040593125956869/

Klossen är rullstolsanpassad och har hiss och handikapptoalett.

Start: 11 februari
19.00