Kategorier
Allmänt Stockholm

Solidaritetshälsning till Gotlands arbetarklass inför Almedalsveckan

I dag börjar den borgerliga parlamentarismens allra största jubelfest, Almedalsveckan i Visby. Det är en vecka då högt uppsatta politiker dricker rosévin tillsammans med företrädare för media och näringslivets lobbyister, ljuger för allmänheten i bombastiska tal, skyller sina egna misstag på fattiga migranter och smider planer för hur de skall kunna sko sig ännu mer på arbetarklassen.

För oss som stannar hemma i Stockholm är detta en underbar tid. Det är en tid då vi slipper såväl korrupta politiker, våldsamma poliser, borgerligt sinnade journalister och de näringslivstoppar som i vanliga fall angriper oss i ett fullskaligt klasskrig. De som annars säljer ut våra gemensamma tillgångar till underpriser åt sina vänner och släktingar, slår oss med batonger och vräker oss från våra hem och gemensamma samlingslokaler har alla lämnat Stockholm. Men hur ser situationen ut för gotlänningarna?

De politiker som nu är på Gotland är samma personer som bygger motorvägar som förorenar våra arbetarförorter men tunnlar under rika områden, samtidigt som de försöker höja taxorna och sänka kvalitén i kollektivtrafiken. Det är samma politiker som gör olagliga upphandlingar i vården eller som med all kraft privatiserar minsta lilla kvadratmeter gemensam egendom, som nu i stället blir ett direkt hot mot gotlänningarna.

Under Almedalsveckan beordras enorma mängder poliser från hela landet till Gotland. Alla de snutar som under resten av året rider ned politiskt aktiva med tungt kavalleri, registrerar misshandlade kvinnor och romer i olagliga register, misshandlar och hotar folk, vräker fattiga arbetare från sina hem eller bara struntar i att hjälpa utsatta, har alla samlats på Gotland för att där i stället utsätta gotlänningarna för sitt smutsiga uppdrag.

De journalister som i vanliga fall skriver artiklar om invandringens kostnader, skrämselpropaganda om muslimer, en puff om senaste modetrenden, en snyfthistoria om en skådespelare eller på något annat sätt försöker dölja hur arbetarna har gemensamma intressen, allt för att arbetarklassen ska sitta still i båten och konsumera, så att tidningsägarna ska kunna sälja fler annonser – alla befinner de sig nu på Gotland med champagneglaset i ena handen och sin trubbigaste penna i den andra.

Även borgarklassen flockas förstås till Visbys restauranger och de seminarier som politiker med utsträckta händer anordnar. Här kan de visa upp sin rikedom för en publik som låter sig imponeras av ägarklassens flärd, samtidigt som de kan köpa vårdcentraler och hyresrätter till vrakpriser och tjäna en hacka på sänka löner och höja hyror.

Vi i Allt åt alla Stockholm förstår att detta är en svår tid för gotlänningarna och vi vill på detta sätt uttala vårt stöd till arbetarklassen på Gotland som måste utstå ökad repression från polisen, se hur politiker och kapitalister kastar lystna blickar efter deras gemensamma egendom och som samtidigt behöver utstå fulla journalisters hyllningsvisor till dessa kriminella krafter. Vi vill också passa på att ödmjukast be om ursäkt för att ni tvingas utstå allt detta och hoppas att ni inte håller deras oursäktliga beteende mot oss andra stockholmare, som står på samma sida som er i klasskampen. Vi lider med er, men vi vet också att det lönar sig när vi organiserar oss för att bekämpa våra klassfiender. Genom att börja prata om våra problem med arbetskamrater och grannar kan vi hitta gemensamma strategier för att vända på situationen. Vi kan återta gemensam egendom och vi kan kräva vår frihet och vårt självbestämmande. Det finns en väg framåt, och den vägen heter organisering.

Arbetare i alla län, förena eder!

By W.carter (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Bakom scenen Almedalsveckan 2014 Visby” av W.carter – . Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Kategorier
Allmänt Stockholm

Stöduttalande till Högdalens vänner och Folkets hus

Under lördagen den 23 maj ockuperade nätverket Högdalens Vänner den rivningshotade skolan i Högdalen. Ett hus som det norska byggbolaget Veidekke köpte till vrakpris av sina vänner i den borgerliga alliansen och nu vill riva. Skolverksamheten hade visserligen upphört redan 1976 men byggnaden har därefter hela tiden huserat offentlig verksamhet så som till exempel bibliotek, stadsdelsförvaltning och försäkringskassa ända tills Veidekke stängde byggnaden 2010.

HogdalenFotoEL Skolbyggnaden är flera tusen kvadratmeter stor. Den är ritad av Carl Nyrén och innehåller bland annat kulturhistoriskt viktiga mosaiker utförda av Nisse Zetterberg. Veidekke fick köpa byggnaden för 35 miljoner av den borgerliga alliansen, men kommer på platsen att uppföra bostadsrätter, främst 1:or och 2:or som har ett snittpris på 3 miljoner och som har ett totalt värde om 1,2 miljarder. Bostadsbristen är visserligen påtaglig i Stockholm och det är angeläget att nya bostäder byggs; men det som behövs är billiga hyresrätter i allmän regi. Inte dyra bostadsrätter som bara är ägnade åt att generera vinst till privata företag samtidigt som de boende måste skuldsätta sig för livet bara för att kunna bo. I Högdalen saknas också skolverksamhet och äldreboenden och det borde vara självklart att ungdomar och pensionärers väl ska gå före privata vinstintressen.

Alliansen hade som politiskt mål att överföra så mycket gemensam egendom som möjligt i privat ägo, vilket i Högdalen inte bara inneburit att den gamla skolan sålts ut, utan även att hela beståndet av allmännyttiga hyresrätter sålts till Ingvar Kamprads bolag IKANO Fastigheter och att hela centrum sålts till bolaget CityCon. Högdalens centrum är alltså inte längre en allmän plats, utan privat egendom. Simhallen som tidigare var kommunal har tagits över av Actic. Att på detta sätt överföra gemensam egendom till privata företag är att beskära demokratin och de ansvariga borde ställas inför rätta och ansvar måste utkrävas av dessa samhällsfiender. Den nyliberala process som idag enkelriktat minskar den gemensamma egendomen så väl som den demokratiska kontrollen av samhället måste brytas och vi måste kontinuerligt arbeta med att ställa en allt större del av samhället under demokratisk kontroll, både i våra bostadsområden och på våra arbetsplatser.

Aktivister från Allt åt Alla i Stockholm har hela tiden varit delaktiga i processen runt återöppnandet av den gamla skolbyggnaden som numera inrymmer ett folkets hus med aktiviteter så som Qi Gong, punkgympa, gratisaffär, folkkök, konstutställningar, föreningsmöten och mycket mycket mer. Allt åt Alla Stockholm vill dock även på detta sätt uttrycka sitt stöd som organisation till alla de aktivister, organiserade i olika vänsterförbund så väl som tidigare oorganiserade privatpersoner, som inom ramen för föreningen Högdalens vänner gjort allt detta myller av självorganiserade verksamheter möjliga på en plats som stängts ned av privata vinstintressen trots att den alltid tidigare tillhört folket.