Detta talet hölls på ”Revolutionär 1 maj Lund 2014”: ”Jag kommer från förbundet Allt åt alla Lund. Jag är här för att prata om den stadsdelen som jag bor i. Jag här är för att…