”Välkommen hit, välkommen hem!” är Uppsala kommuns officiella slogan. En del av en marknadsföringssatsning som i kombination med en omfattande ombyggnad av staden är till för att ”höja attraktiviteten” (nyspråk för ”locka hit rika människor”). För oss som bor i Uppsala ter sig sloganen mest som ett dåligt skämt – vår verklighet präglas av allt längre kötider till allt dyrare hyresrätter eller allt osäkrare lån till allt dyrare bostadsrätter och villor. Vilket hem är det som menas?

Samtidigt som kommunpamparna gör noll och intet åt bostadsbristen höjs hyrorna i Gränby med 34 procent. Häromåret höjdes de i Kvarngärdet med 60 procent. Vilket område står på tur? Sävja? Eriksberg? Under stadskampsveckan gav vi i Allt åt Alla Uppsala oss ut för att ge staden mer passande förslag på slogans.