Lördagen den 21 juli genomförde Förbundet Allt åt alla Lund en symbolisk aktion i Borgareparken. Kommunen har under en lång tid planerat att låta JM Byggs bolag Seniorgården bygga dyra bostadsrätter i parken. Ett antal aktivister ur Förbundet Allt åt alla Lund använde avspärrningstejp för att gränsa av de delar av platser där de planerade höghusen ska stå, och satte upp skyltar som förklarade aktionen. Samtidigt delades den senaste utgåvan av vårt lokala kvartersblad Virvelvinden ut till förbipasserade.

– Vi tänker inte låta politikerna ge bort vår park till privata företag, säger Johan Lundgren i Allt åt Alla. Vi vet hur Lunds politiker tidigare har slumpat bort mark till privata exploatörer som i fallet Arne Paulsson, det får inte hända med Borgareparken som är Norra Fäladens mittpunkt.

Trots kompakt motstånd mot ”förtätningsplanerna” på så väl Norra Fäladen som i politiska nämnder väljer moderaterna att fortsätta med planerna, men hänvisar hela tiden allmänheten till att ”inget är bestämt”. Därför väljer vi nu att agera. Efter att ha arbetat med opinionsspridning under hela våren och sommaren väljer vi ni ut att direkt politisera parkens offentliga rum genom aktionen.

– Borgareparken är inte ett unikt fall. I hela Lund ser man nu en utveckling där invånare i miljonprogrammen trycks samman och deras grönområden offras. På Linero kämpar boende mot förtätning, precis som runt Folkparken på Väster och bygget i strövområdet vid Höje å på Klostergården, säger Leif Jönsson i Allt åt alla.

Detta är bara ett steg i kampen för Borgareparken. Vi kommer att fortsätta med arbetet under sommaren och hösten, och uppmärksamma alla politiska beslut som tas. Än finns det tid att kämpa.