Vi återupprepar vår fantastiskt lyckade klädbytardag med en liten twist: bokbytardag! Har du böcker som ligger hemma och samlar damm? Kanske har du varit student och har kvar kurslitteratur som någon med små medel skulle ha stor lycka i? Eller tvärtom är du kanske den som behöver just detta? I en tid då allt fler läser allt mindre, då stadsbiblioteket tvingas skära ner sitt utbud för att rymmas i nya lokaler, slår vi ett slag för att öka tillgången.

Vi, Allt åt Alla Umeå, kommer fixa ett grundutbud – resten löser vi som vanligt tillsammans. Med de böcker som blir över kommer vi inleda ett litet experiment för att sprida mängder av mikrobibliotek i vår stadsdel som självständigt komplement till vårt fantastiska (kommunala) stadsdelsbibliotek.

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” – det är vad vi vill göra i praktiken. Tillsammans med er – våra grannar, vänner och arbetskamrater. En allmänning, som vi kallar det, är just denna devis praktiserad. Tillsammans skapar vi något, lär oss av varandra och fyller behov i vår direkta vardag.

Vi tänker vitt och brett: Skönlitteratur, facklitteratur, kurslitteratur, kulturtidskrifter och kanske viktigast av allt; barn- & bilderböcker! Precis som alltid får man – självklart – komma och ta utan att ge och tvärtom. Även denna gång kör vi ett mindre kvartersfik enligt samma tanke: de som kan får baka och ta med sig. Såväl fika som böcker är hundra procent gratis.

  • Lördag 19 januari 2013
  • Bokinlämning: 09.00 – 12.00
  • Öppet: 12.00 – 17.00
  • Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum