Kläder på väg att byta ägare

Det är klädbytardags på Ålidhem igen! Snön närmar sig och det är läge att pälsa på sig ordentligt inför vintern. Många har en massa kläder liggande som knappt används, sånt som någon annan säkert skulle kunna ha nytta av. Låt oss därför låta klädesplaggen byta hem!

Allt åt Alla Umeås klädbytardagar tar formen av klädallmänningar. En allmänning är en gemensam resurs, som vi alla frivilligt kan bidra till efter förmåga och ta del av efter behov. Det betyder att inga onödiga kvitton/valutor behövs; att istället för att upprätthålla krångliga kontrollsystem låta alla ta och/eller lämna så mycket kläder som de kan bära.

I direkt anslutning håller allmänningsfiket öppet som vanligt (varje lördag, klockan 12–16). Även här råder samma enkla princip: ta med dig ett fikabröd (med innehållsförteckning) att bjuda på eller kom tomhänt och fika ändå. Utan att det kostar pengar!

Vill du hjälpa till med förarbetet, är du välkommen redan klockan 09.00, då vi börjar ställa i ordning bord och organisera klädmassorna. Samma sak gäller efterarbetet från och med klockan 15.00. Ju fler vi är desto smidigare går det!

Kläder från hushåll med pälsdjur kan med hänsyn till allergiker märkas som sådana och hållas åtskilda. I övrigt gäller förstås som brukligt: hela, rena plagg. Av erfarenhet vet vi också att det behövs mycket påsar, så ta gärna med några extra om du kan avvara.

Varmt välkomna!

KLÄDALLMÄNNING
Lördag 2 november
Klockan 12.00–15.00.
Inlämning kan ske redan från kl 10.00.
Kulturhuset Klossen vid Ålidhems centrum. Busslinjerna 5 och 8 stannar precis utanför.

And, for our non-swedish speakers:

It’s time for a new clothes swap at Ålidhem! Snow is approaching and it’s time to bundle up for the winter. Many of us have a lot of clothes lying around that they hardly ever use, clothes that someone else would. So let the garments find a new home!

The clothes swaps of Allt Åt Alla Umeå take the form of clothes commons. A common is a collective resource that we all can contribute to and take part of according to need and ability. This means that no currency or receipts are nessecary – instead of maintaining complicated systems of control, this is a venue where everyone can take and/or leave as much clothes as they can carry.

The common café will be open as usual (every saturday, 12.00-16.00). The same simple principle applies: Contribute with fika (including a list of contents) or come empty handed and have some fika anyways. It’s free!

If you want to help with the preparations you are welcome from 09.00, when we start to organize clothes and tables. The same thing applies to helping us close, from 15.00. The more the merrier.

Clothes from households with pets can, with respect for people who are allergic, be marked as such and kept separate. And, of course, the clothes should be clean and whole. From experience we know that a lot of bags are needed, so feel free to bring a few extra if you can spare some.

You’re warmly welcome!

Clothes Common
Saturday November 2nd
Time: 12.00 – 15.00
Drop-off from 10.00
At Kulturhuset Klossen by Ålidhem Centrum. Buss-stop (”Ålidhem Centrum”) for lines 5 and 8 right outside the building.