Kategorier
Allmänt

Ett nytt meddelande angående renoveringarna på Språkgränd

Enligt boende på Språkgränd, där vi även har medlemmar, säger nu ansvarig för projektet Inger Tunell vid boendemötena att renoveringarna inte är standardhöjande. I detta sammanhang är Bostaden alltså tydliga med att de insatser man gör i badrummen, i samband med stambytet, inte kommer orsaka några hyreshöjningar. Vi är förstås såväl glada som förvirrade över denna information. Bostaden hävdar att de besked som tidigare lämnats är ett fall av kommunikationsbrist inom fastighetsbolaget. Det är svårt för oss att veta hur det ligger till, men eftersom vi lyft frågan anser vi att det finns skäl att gå ut med den här (för oss) nya informationen.

Bostaden har tidigare vid två tillfällen gått ut offentligt och hävdat att renoveringarna på Språkgränd är standardhöjande. Båda dessa gånger är det bolagets huvudförhandlare Sven-Ove Lindström som uttalat sig. Vi har inte sett något skäl att inte ta dessa uttalanden för sanning, och har agerat i frågan därefter.

Första gången Sven-Ove Lindström uttalade sig om insatsen på Språkgränd var i en reportageserie om upprustningarna på Ålidhem för Sveriges Radio P4. Då sa Lindström så här:

När de gäller de åtgärder som vi gör nu på Ålidhem så är det bara vissa delar som påverkar hyran. Men det blir inga stora justeringar. För att gardera mig så säger jag att det handlar om fem till tio procent,”

I detta fall är uttalandet möjligen svårtolkat, även om stor fokus lades på Språkgränd i nämnda reportageserie. Flera underhållsprojekt pågår i området, bland annat på Matematikgränd, där Bostaden fortfarande är tydliga med att insatserna är standardhöjande. Men, när Bostaden chattade med hyresgäster om den senaste hyreshöjningen på sin egen hemsida sade Lindström så här i chatten på en specifik fråga om just renoveringarna på Språkgränd:

I svar till ännu en fråga i samma chatt upprepades påståendet att insatsen på Språkgränd specifikt var standardhöjande:

Huruvida en renovering är standardhöjande eller inte är för oss som hyresgäster svårt att tolka. Det finns inga tydliga riktlinjer som i detalj bestämmer detta. Underhåll då interiörer eller material byts ut mot en nyversion av precis samma saker ska i allmänhet inte vara det. Det regelsystemet säger är att ”underhåll som höjer lägenhetens bruksvärde” är skäl för att också höja hyran.

Vi hoppas självklart att Bostaden själva ska gå ut med ett förtydligande för vad som verkligen gäller. Som det ser ut nu tycks dock inga standardhöjande insatser, enligt projektets ansvarige, göras på Språkgränd. Däremot genomförs, som sagt, standardhöjande insatser inom projektet Hållbara Ålidhem på t ex Matematikgränd, vilket Bostaden även påtalat för hyresgästerna vid boendemötena. Om ni bor i andra områden, även med privata fastighetsägare, som nu står inför stundande renoveringar med tecken på ambitioner att höja hyrorna; kontakta oss gärna på umea@alltatalla.se.

Kategorier
Allmänt

Info: Miljonprogrammet renoveras – vad kan hyresgästerna göra? (uppdateras)


Via google och andra sökmotorer kommer många till alltatalla.com genom söktermer som ”miljonprogrammet renoveringar”, ”hyresrätt stambyte” och ”renoveringar hyreshöjningar”. Detta beror i första hand på att lokalgruppen i Umeå engagerat sig i vad som händer just i samband med renoveringar och stambyten i specifika miljonprogramskvarter där medlemmar är bosatta.

Frågan om renoveringar av miljonprogramsområden är högaktuell – inte bara i Umeå utan i de flesta svenska städer. Med 40 år sedan husen byggdes rekommenderas nu så kallade stambyten (byten av rören i huskropparna), ett kostsamt projekt för fastighetsägarna. Tendensen tycks på många håll vara att fastighetsägarna därför samtidigt genomför renoveringar av badrum och ibland även kök vilka höjer lägenheternas bruksvärden och i förlängningen tillåter att hyrorna trissas upp. I Uppsala, Lund, Stockholm och i andra städer kommer nu berättelser om 50-60 procentiga hyreshöjningskrav efter genomförda renoveringar. Hyresgäster som levt hela sina liv i husen tvingas se sig om efter en annan bostad – något som emellertid är svårt i en tid med brist på billiga hyreslägenheter i förhållande till inkomsterna.

I november 2011 släppte Hyresgästföreningen, via Sara Westin – Bostads- & urbanforskare vid Uppsala Universitet, en studie med fokus på just dessa renoveringar och hur de drabbar hyresgästerna. Rapporten visar just hur fastighetsägarna använder stambytena för att genomföra stora standardhöjande renoveringar, trissa upp hyrorna och i vissa fall öka avkastningen på köpet. Ännu står 300 000 hyresrätter inom miljonprogrammets ramar och väntar på liknande upprustningar – ett faktum som i sig innebär en storskalig förändring av hyresmarknaden som sådan. Med anledning av detta samlar vi här rapporter, texter, nyhetsartiklar och annat som kan vara till hjälp för de som själva upplever en liknande situation, och vill göra något åt den.

Här samlas länkar och info: (uppdaterat 21/5-2012)

Här hittar ni Sara Westins rapport ”Men var ska ni då ta vägen? – ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv”.
Här finns en videopresentation av rapportens innehåll

Det finns exempel på renoveringar där hyran inte höjs över huvud taget. Här finns lite information om ett område där en sådan metod använts.

TV4 har tagit upp situationen, med fokus på fastighetsägaren Stena Fastigheter i Uppsala, i två nyhetsreportage (här och här) samt debatterat frågan i Nyhetsmorgon här. Den här artikeln i Uppsala Nya Tidning lägger fram en del förslag för hur man kan renovera och samtidigt undvika chockhöjningar av hyran. Här är en debattartikel från Gränbys hyresgästförening i Uppsala om hur människor tvingas flytta pga höjda hyror.

Artikel i Göteborgs Fria Tidning om motståndet från Pennygångens Framtid mot hyreshöjningar i Göteborg. Även Hem & Hyra har skrivit om protesterna på Pennygången här.

Här hittar ni mer information om just Stena Fastigheters renoveringar, och de chockhöjningar av hyran som de inneburit.
Här hittar ni en artikel angående Häglunds Fastigheter i Lund som höjt hyran med 50 % på två år.
Mer om Häglundskonflikten finns via Hem & Hyra här, här, här och här.

Allt åt alla Umeå, som försöker sprida information kring en liknande konflikt på Språkgränd i Umeå har skrivit texten ”Omvandlingen av Ålidhem” som finns att läsa här. Dessutom finns en kort informationsvideo här och ett kvartersblad med information här. Sveriges Radio har dessutom gjort tre reportage angående renoveringarna på Språkgränd här, här och här.

Under stadskampsveckan 2012 arrangerade Allt åt Alla i Göteborg och Bokcafé Projektil i Uppsala även öppna möten om renoveringar av lokala områden.

Några enkla tips till andra som bor i drabbade områden:

  • 1. Standardhöjande renoveringar måste godkännas av varje hyresgäst individuellt. Fastighetsägaren ska skicka ut ett kontrakt i vilket den boende ger sitt medgivande. Om hyresgästen inte tillåter renoveringen får fastighetsägaren ta konflikten till hyresnämnden, där de tyvärr med största sannolikhet tillåts genomföra renoveringen ändå. Att vägra kan emellertid vara ett sätt att vinna tid – tid som kan användas till att bilda opinion, pressa fastighetsägaren på andra sätt och skapa en gemensam maktposition.
  • 2.  Många av oss som bor i hyreshus har lite eller ingen kontakt med våra grannar. Det försvårar vår möjlighet att snacka ihop oss och bygga kollektiv styrka. Att mötas är därför ett bra första steg när problem kommer. Kanske kan ni få Hyresgästföreningen att kalla alla boende till ett informationsmöte? Om inte, försök att själva skapa en mötesplats; intentionerna behöver inte bara vara att diskutera problemen utan bjud in till fikaträffar eller liknande som gör att grannar träffas och naturliga mötesplatser skapas där diskussionen sedan kan ta fart av sig själv.
  • 3. Försök att verkligen sätta er in i frågan och sprid den information ni hittar till grannar genom t ex flygblad eller en liten kvarterstidning (se: Virvelvindenbladet eller Gemensamt!). Om fastighetsägaren är ett kommunalt allmännyttigt bolag är det mesta offentligt. Ofta går affärsplaner, årsredovisningar och liknande att hitta via sökningar på google eller direkt på fastighetsägarens hemsida. I dessa dokument redovisas avkastningskrav, vinst, kapitaltillgångar och annat som kan vara bra att veta för att motbevisa att hyreshöjningarna är nödvändiga.
  • 4. Konflikten är framförallt lokal, mellan hyresgäster och fastighetsägare, men genom att konflikterna belyses lokalt på många platser kan frågan, i bästa fall, bli en riksangelägenhet som på så sätt leder till en övergripande lösning. I sista hand finns lokalt möjligheten att hyresstrejka vilket innebär att man deponerar hyrespåslaget hos banken och fortsätter att betala den summa man betalade innan höjningen. Hyresstrejker har lett till segrar i Sverige både förr och i modern tid, men det bör påpekas att det är en riskabel metod som i de värsta fallen föranlett vräkningar.

Här är ett antal länkar till sidor som kan vara till hjälp med t ex fakta, lagar och regler:Hyresnämnden – Vad är bruksvärde? 
Hyresnämnden – Trappningsregeln
Hyresavtal.nu – Hyresvärdens ansvar för underhåll av hyresrätten
Hyreslagen.com – Hyreslagen (Jordabalk 1970:994)
Hyresgästföreningen – Angående krav på godkännande från hyresgäst vid standardhöjning
Hyresgästföreningen – Frågor & Svar, sökord: ”standardhöjning”
Hyresgästernas boendetrygghet – Blogg med mycket matnyttig information inom detta ämne

Nätverk och grupper som kämpar kring frågan:
Miljonprogrammets framtid – Facebookgrupp för organisering av boende i berörda områden (gå med!)
Drakenbergsgatan.se (Stockholm) – Blogg kring hyreshöjande processer & ombildningar i Drakenberg, Sthlm
Nätverket Järvas Framtid (Stockholm) – Blogg likt ovanstående med fokus på Husby, sthlm
Pennygången (Göteborg) – Hemsida för bostadsområdet Pennygången i Göteborg
Nätverket Pennygångens framtid (Göteborg) – Annan hemsida för samma som ovan
Gränby (Uppsala) – Facebookgrupp för Hyresgästföreningens koordinering i området
Styck/Fanjunkaregatans Framtid (Göteborg) – Facebookgrupp för koordinering i området
Nätverket Rädda Hyresgästen (hela landet) – nätforum via Facebook för nätverket
Rätt att bo (Stockholm) – Jobbar främst mot ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm

Kategorier
Allmänt

Om renoveringarna på Språkgränd

Ålidhem står just nu i startgroparna för flera stora upprustningsprojekt, liksom många andra områden byggda under miljonprogramsåren i Sverige. På Språkgränd specifikt finns just nu en rad tecken på att renoveringarna kan föranleda stora hyreshöjningar. Onsdag 22 februari delar vi därför ut ett extra kvartersblad med fokus på dessa frågor till alla cirka 500 hushåll i kvarteret. Detta inlägg samlar texter, artiklar och andra länkar för de Språkgrändsbor som vill läsa mer om det som händer.

Kvartersbladet Gemensamt nr 4/feb 2012 på temat går att läsa här: Gemensamt_04

Här finns vårat videoflygblad som tar upp frågan. Sprid gärna!
Här finns en längre artikel om ”Omvandlingen av Ålidhem” som tar upp alla upprustningsprojekt.
Här hittar ni Hyresgästföreningens rapport om renoveringar av miljonprogrammet, skriven av Sara Westin.
Här finns en videoföreläsning från Hyresgästföreningen som tar upp det viktiga i rapporten.
Här finns Tidskriften Västerbottens nummer med artikel om hyresstrejken på Ålidhem 71-72 som PDF (sid.13-22)

Sveriges Radio har berört renoveringarna och risken för hyreshöjningar här, här och här.

Viktigt tillägg 2012-02-22:
Bostaden AB och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om den första höjningen. D v s den Bostaden AB vill ha för att finansiera renoveringarna. Slutresultatet är ett snitt på 3,1 % för alla hyresgäster. Höjningarna införs i två etapper – 1 april samt 1 oktober. Dessutom avgiftsbeläggs parkeringsplatser mm i större utsträckning. De (vi) som bor i de områden som renoveras kan alltså inom något år vänta oss ännu en höjning pga själva standardhöjningen.  Läs mer i bladet eller ovanstående information. Källa: VK. Bostadens egen information finns här.

Förbundet allt åt alla Umeå är en allmänpolitisk lokalgrupp i förbundet allt åt alla. En stor del av vår organisering sker kring Ålidhem då många av våra medlemmar är bosatta här. Flera medlemmar är också bosatta på Språkgränd. 

Kategorier
Allmänt Stockholm

Överklassafari: Hängde du med i svängarna?

När en diskussion stormar som mest är det inte alltid lätt att hänga med. I samband med överklassafarin till Solsidan var förmodligen det hela nästan omöjligt att överskåda om man t ex var utan kontakt med media under bara några dagar. Artiklarna, blogginläggen, krönikorna, ledarsticken, debattartiklarna och TV- & Radioinslagen går att räkna i flera hundratal från den första artikeln om polisanmälan i Nacka-Värmdöposten i mitten av januari. Här kommer därför en ordentlig sammanställning i kategorier av allt som skrivits, eller ja – allt vi kunnat rota rätt på, på nätet det vill säga.

Nyhetsartiklar före:
Överklassafari har polisanmälts (Nacka-Värmdö Posten)
Överklassafari till Solsidan anmäld (Aftonbladet)
Överklass-safari polisanmäld (Svenska Dagbladet)
”Överklassafari” till Solsidan polisanmäld (Dagens Nyheter)
Överklassafari polisanmält (Stockholms fria)
Överklassafari polisanmäld (Arbetaren)
Vänsteraktioner skuggar Solsidan (Nacka-Värmdö Posten)
Överklassafari väcker het debatt (Dagens Nyheter)

Nyhetsartiklar efter:
Överklassafari upprörde känslor på Solsidan (Nacka-Värmdö Posten)
Överklassafarin väcker upprördhet (Dagens Nyheter)
Forskare: Klass är på väg tillbaka! (Dagens nyheter)
Klassresa till Solsidan (Aftonbladet)
Skuggor över Solsidan (Arbetaren)
Safari hos överklassen väckte uppmärksamhet (Arbetaren)
KD-topp efterlyste underklass-safari (TT/Aftonbladet)
Klassresan som alla snackar om (Expressen)
Överklassafari på Solsidan möttes av äggkastning (Svenska Dagbladet)
Överklassafari utsatt för äggkastning (DagensPS.se)
Vanartiga skitiga barn (Sveriges radio)
KD-topps tankar på ”underklassafari” får känslorna… (Dagens Nyheter)
FP-politikern: Samhällsklass väljer man själv (Alliansfritt Sverige)
Safari hyllad & Hånad (Nacka-Värmdö posten)
Många i KD gillade Rylanders inlägg (Sveriges Radio)
”Vi borde vara mer intresserade av självkritik” (Intervju med Göran Greider, Journalisten)

Krönikor/Ledare:
Klasshat leder ingenstans (Malin Lernfeldt, Göteborgs Posten)
Värmen på Solsidan bara på låtsas (Aftonbladet Kultur)
Bussburen klasskamp kör av vägen (Svenska Dagbladet, ledarsidan)
Åk på Safari (Henrik Bredberg, Sydsvenskan)
Mellan två världar (Patrik Lundberg, Helsingborgs Dagblad)
Klasskampen uppskjuten på obestämd tid (Svenska dagbladet, ledarsidan)
Klassamhällets Kulturgeografi (Ann Ighe, Ord & Bild)
Bortklemad eller fattig (Patricia Lorenzoni, Norstedts)
Dalta inte med hatarna (Corren, ledarsidan)
Först kom safarin till underklassen (Svenska Dagbladet, Kultur)
Klass 2 (Arbetarbladet, ledarsidan)
Baksidan med Solsidan (Kristin Lundell, Svenska Dagbladet kultur)
Borgerlighetens utsökta förakt (Aftonbladet, ledarbloggen)
Klasshatet (Axess, blogg)
Odla ditt klasshat! (Blekinge Läns tidning, ledarsidan)
Att ligga sked med hin håle (Hela Gotland, ledarsidan)
Ropen skalla, Safari åt alla! (Lördagskolumn, DN Sthlm)
Bussresa med parollen ”Odla ditt manshat” (Hela Gotland, Krönika av Jenny Persson)
Starta under- medel & överklassafaris (Johan Hakelius, Krönika, Aftonbladet)
Ett farligt experiment i praktiskt grupphat (Peter Wolodarski, Dagens nyheters ledarsida)
Välgörenhet blir vårens accessoar (Ann Heberlein, Krönika i Sydsvenskan)
Ofrihetens resenärer (Smålandsposten, ledarsidan)
Fattiga utsätts ständigt för mediesafari (Göran Greider, Krönika i Metro)
Klassafari från Solsidan till Malmö (Göran Greider, Dalademokratens ledare)
Men Benke (Krönika, Arbetarbladet)
Ulla! min Ulla! (Expressen Kultur)
Klasskampen om tiden (Heidi Avellan, Sydsvenskan)
Alla vill inte bli direktörer (Tidningen NU)
Bra att vi pratar om klass igen (Lisa Magnusson, Metro)
På gränsen till cynism (Maria Küchen, Sydsvenskan)
Pappas pengar träffar rätt (Helsingborgs Dagblad, Kultur)
Debatten måste vara öppen (Kaj Schueler, Svenska Dagbladet)
Reinfeldts grepp problem för demokratin (Elin Grelsson, Göteborgs Posten)
Uppblossande klasshat (Kristianstadsbladet, Lars Westerberg)
Hatattack mot klasshat (Efter arbetet, ledarsidan)
Klassföraktets tid (Flamman)
Pappas Pengar (Dagens nyheter, kultursidan)
Överklassafari inifrån (Nina Åkestam, Resumé)
Rättvisemärkt (Svenska Dagbladet, kultur)
Klasshat – Ja tack! (Jenny Högström, Helsingborgs Dagblad Kultur)
Klasskillnader på dagordningen (Arbetaren, ledarsidan)
Bussresan på allas läppar (Arbetaren, ledarsidan)
Överklassafari & Geografi (Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Shlms uni)
Barnens överklassafari (Krönika, Dalarnas tidning)
KD är välkomna på underklassafari hos Verklighetens folk (Ung Vänster storstockholm)
En guidad tur i klassamhället (Ung Vänsters förbundsstyrelse via Ungvanster.se)
En Glimt av den andra världen (LO-tidningen)
Klasshaten och vikten av reaktion (Kolumn, Västerviks-tidningen)
Solsidan Revisited (Expressen, Kultur)
TV Romantiserar sociala skillnader (Expressen, ledarsidan)
Provocerande safari, men klassklyftorna är ett problem (Värmlands Folkblad, ledarsidan)
Människosafari – Med rätt att snoka (Krönika, Möllan.nu)
Safari genom rikemansland (LP/Löpet)
Folkpartiet i Haninge (SUF Södertörn via suf.cc)
Det pyr när orden avkodas (Krönika, Dagens Arbete)
Den nya överklassafarin (Cirkus Stockholm, krönika)
Vi måste prata klass (Folket, ledarsidan)
Särintressen, klasshat & annat aktuellt (Krönika, Internationalen)
Klasskamp för kidsen (Tiden, kultur)
Syna de rikaste på jorden (Göran Greider, Aftonbladet Kultur)
Vårkänslan avund (Corren, Ledarsidan)

Debattartiklar:
Hatisk Överklassafari bekämpar inte fattigdom (Aaron Modig, KDU, Newsmill)
Högern upprörs mer över bussresa än av klassamhället (Stefan Lindborg, Newsmill)
Hat har inte hjälpt oss göra klassresan (flera skribenter från Moderaterna, Newsmill)
Kortslutning i debatten om boendesegregationen (Michael Gentile, Newsmill)
Replik: Överklassafarin är en del av klasskampen (Allt åt Alla Stockholm, SvD Ledarsidan)
En klassresa utan kompass (Alice Teodorescu, Skånskan Opinion)
Dags att plocka fram en liberal klassanalys (LUF:s ordförande m fl, GP Debatt)
Upprörs inte över safarin! (Ung vänster, Nacka-Värmdöposten Debatt)
Fler Safariresor att göra i Nacka (Insändare, Nacka-Värmdöposten)
Utomordentligt omdömeslöst! (Insändare, Gefles Dagblad)
Rika personer är inte som vi (Insändare, Värmlands Folkblad)
SSU odlar klasshat i Borås (Debatt, Borås Tidning)

Metadiskussion/humor:
Medelklassafari allt populärare (Svenskbladet)
Inte bara skratt på ojämn stå-uppkväll (Corren)
”Förvånande att det väcker så starka känslor” (Resumé)
Därför fick vi stort genomslag (Resumé)
Veckans nyord: Överklassafari (Språktidningen)
Månadens ord: Överklassafari (Retoriksidan)
Sveland toppar listan (Arbetarbladet Kultur)
Allt åt alla: Medierna tog mycket kraft ur oss (Dagens Opinion)

Diskussionstrådar på internetforum:
Överklassafari (Familjeliv)
Aftonbladet hänger ut våra barn! (Familjeliv)
Överklassafari! (Flashback)
Bussresa till Överklassens Saltsjöbaden… (Flashback)
Överklassafari i Nacka (Hamsterpaj)
Överklassafari (Emocore.se)
Överklassafari! (Frida.se forum)
Överklass-safari (Fragbite)
KD-topp har tankar på underklassafari (Kolozzeum Forum)
Allt åt alla – en resa för klasshatare (snatta.nu forum)
Överklassafari (Allt för Föräldrar)

Twitter-hashtags:
#Överklassafari 
#Klasshat

Blogginlägg (ett axplock):
Fler borde åka på Sightseeing (Lasses blogg)
Överklassafari (Rickard Söderberg)
Safari (Your no Different to me)
Allt åt Alla (Kommunisternas blogg, drivs av SKP)
Seanser & Överklassafari (Grefve Grijshufvuds grubblerier)
Överklassafari (GoodBadGirl)
Annars blir det som på Skånes djurpark (Håkans blogg)
Jag trodde liksom det var mer som… (Från hjärtat av Stockholm)
Klasskamp och klassresor Sverige 2012 (Peter Andersson)
Klassiska Klass (Croby.se)
Det segregerade Sverige (Kultur & Kritik)
Överklassafari & Klasshat (Svensson)
Om klasshat, klasskamp, klassfiender (Adam Cwejman, ordförande LUF)
Det vi alla har gemensamt (Kawa Zolfagary, Nyheter 24)
Det hade varit omöjligt att ordna en enda… (Barbros bostadsblogg, Ordf Hyresgästföreningen)
Överklass-safari (Shabnamns blogg, Radio ett)
Klasshat med Dagens nyheter (Skumrask)
Ett farligt experiment (Erik Berg, Approximation)
Överklassafari är lysande satir (Röda Berget)
Överklassafari (Röda Malmö)
En man som är en tankevurpa (Whinar)
Odla ditt klasshat. (Arsinoe)
Från 145 Norsborg till 133 Saltsjöbaden (Frances)
Lite mer av klasskamp skulle inte skada (Annarkia)
Reiche gucken gehen: Upperclass safari in Stockholm (Entdinglichung, tyska)

Artiklar på andra språk samt i utländsk media:
’Upper-class safari’ angers Stockholmers (The Local)
Ny klassekamp (Fri fagbevagelse)
The return of the class system in Sweden (Nordstjernan)
Ökat klasshat är en dålig väg att gå (Ålandstidningen, ledarsidan)
Swedes organize first human safari (Joe.ie)
Safari explores Wealth Devides (Radio Sweden, Sveriges Radio)
Maintaning Sweden’s equal society (BBC World)
Wealthy Local Residents Are Not To Happy… (Business Insider)
Safari Urbain (Courrier)
Stockholmis tehakse klassiviha… (Delfi)
Ruotsin rikkaat luokkasefareista… (Talouselämä)
The Class War Tour… of Sweden (Wall Street Journal)
Class safari shocks Stockholm snobs (IceNews)
The 1 % Safari (The Right Sphere)
Disparity tourism in Sweden (The Christian Science Monitor)

Radioinslag:
Åka på safari till Solsidan (Metropol 93,8 – Sveriges Radio)
’Odla klasshatet!’ uppmaning till besökare.. (Ring p1 – Sveriges radio)
Överklassafari till Saltsjöbaden (Studio Ett – Sveriges Radio)
Mediaspanarna #23 (Umeå Universitet, journalistutb.)
Att gilla olika (Nyhetskrönikan P4 Kronoberg)
Om klasshat (Nina Björk, radiokrönika – Gomorron Världen, Sveriges Radio)
Överklassafari med Deniz Yusuf (Morgonpasset i P3, Sveriges Radio)
Welcome to our hood (Morgonpasset i P3, Sveriges Radio)
Häller Deniz bara bensin på lågorna? (Morgonpasset i P3, Sveriges Radio)
Allt åt alla hos Aschberg (Radio ett)
Arbetarklassen på Safari hos rika (Tankesmedjan i P3, Sveriges Radio)
På jakt efter Sundsvalls solsida, finns den? (P4 Morgon Västernorrland, Sveriges Radio)
Överklassafari (Gomorron Östergötland, Sveriges Radio)
TV bjuder på underklassafari (Tankesmedjan i P3, Sveriges Radio)

TV-inslag:
Allt åt alla debatterar överklassafari… (SVT Gomorron Sverige)
TV4 följde med på kontroversiellt överklassafari (TV4, Nyhetsmorgon)
Överklassafari till Solsidan (TV4 Nyheterna)
”Klasskillnaderna i Sverige är alldeles för små” (SVT Debatt, eftersnack)
Nyhetsmorgon: Nyhetspanelen (TV4, Nyhetsmorgon)
Rapport följde med på Överklassafari (SVT Rapport)
Aron Modig bortgjord av Fisksätrabo (SVT Debatt via Youtube)
Överklassafari i Kvällsöppet (TV4 Kvällsöppet e02,  cirka 40 min in)

Kategorier
Allmänt Malmö

Månadsdemonstrationer – mot nedskärningar och utförsäljningar, allt åt alla!

Den 3:e mars klockan 15.00 är det dags för månadsdemonstration nummer 2. Vi samlas på Möllevångstorget och går mot stationen Triangeln. Mot utförsäljning av kollektivtrafik – för gemensamt ägande av det gemensamt nödvändiga. 

Kollektivtrafiken är vårt gemensamma färdmedel. Trots namnet – kollektiv trafik – har inte alla tillgång till den. Även den ska nämligen vara, som politikerna säger, lönsam. När politiker släpper in privata aktörer gör det inte kollektivtrafiken mer tillgänglig, inte billigare för resenärerna och skatten får fortsätta bära de oundvikliga kostnaderna.

Det finns en del av kollektivtrafiken som politikerna tycker ”måste” vara kvar i regional, kommunal eller statlig regi och det är de tunga driftskostnaderna. Dessa ska betalas av skatt medan företag ska kunna nyttja infrastrukturen för vinst – som de gör på att vi resenärer betalar ännu en gång för att få resa på de spår vi betalt för att bygga och betalar för att underhålla.

Kollektivtrafiken är vi alla beroende av. Vi behöver den för att ta oss till våra jobb och arbetsgivarna behöver den för att arbetarna ska kunna komma till jobbet. Vi som inte har arbete behöver den för att kunna söka jobb, åka till högskola och Komvux. Så det är ju självklart att staden behöver välfungerande kollektivtrafik. Det är ju också uppenbart nu att det är vad som ska satsas på för att rädda klimatet. Om vi ska nå dit måste kollektivtrafiken vara tillgänglig för alla!

Så låt inte politikerna leka med det gemensamt skapade. Vi samlas kl.15 på Möllevångstorget och tar med material för att göra enklare plakat som vi kan ta med till Triangelstationen där vi lämnar vårt budskap. Sälj inte ut!

——————————————————————————————————————————————————

Den 4:e februari demonstrerade malmöbor mot de planerade nedskärningarna på SUS. Då gick vi, med plakat i händerna och ett gott humör till MAS. Här ser ni lite bilder:

Kategorier
Allmänt

Angående förtätningsplanerna för Norra Fäladen 4:1

Förbundet Allt åt Alla Lund (Virvelvinden) har tagit del av det aktuella planprogrammet för Norra Fäladen 4:1 och del av Kvarteret Bullerbyn. Vi framför i egenskap av intresseförening med säte i Lund, och kontinuerlig verksamhet på det område planerna berör, följande yttrande.

Vi anser att det finns tre grundläggande problem med planprogrammet för Norra Fäladen 4:1, och vi kommer att verka inom och utanför den officiella planeringsprocessen för att se till att dessa problem löses på de sätt som Fäladsborna anser bäst.

1. Byggandet av billiga hyreslägenheter är en oerhört viktig fråga och vi känner alla till historier om hur bostadsmarknaden inte fungerar för majoriteten av befolkningen i vår stad. Planer på nya hyresrätter är därför alltid välkomna, men om man ser på de bostäder som byggts i Lund på den senaste tiden handlar de snarare om att marknadsföra och göra staden ”finare” (till exempel Nya Magasinet, Brandstationen, Södra Vägen), eller om att slumpa bort kommunala resurser till privata aktörer för att locka till sig investeringar (som till Paulsson Fastigheter nu senast). Om det rör sig om att ge bort värdefull kommunal mark till vrakpriser eller om dyra kommunala skrytbyggen tänkta för en exklusiv minoritet av befolkningen kommer vi att starkt att motsätta oss alla former av byggande. Bygg billigt, och anpassa bostäderna för oss vanliga lundabor som mest behöver lägenheter, istället för att bygga ”för småhusägare” som ska ”skapa flyttkedjor”.

2. Planprogrammet talar om en ”förtätning” av Norra Fäladen de kommande åren, som skulle innebära att ytterligare nästan 2000 människor kommer att bo på samma yta som idag. Norra Fäladen är redan ett tätbebyggt område, och även om byggandet av billiga hyresrätter i Lund är oerhört viktigt, anser vi att kommunens planerare bör försöka förtäta mer glesbebyggda delar av Lund först. Till exempel är Annehem, just norr om Norra Fäladen, ett enormt nybyggt, villaområde med rejält tilltagna enfamiljshus och stora trädgårdar till varje bostad. Uppenbarligen har kommunen inte ställt några krav på täthet i sin planering där. Att ha gott om rum där man bor, att ha offentliga lokaler som räcker till för befolkningen och att inte behöva trängas på bussen och i jakt på parkeringsplatser är en klassfråga. Bygg höghus hos de rika först, börja sedan planera för att ”förtäta” miljonprogrammen om det fortfarande behövs mer lägenheter.

3. Precis som Socialdemokraterna på Norr har påpekat är Borgareparken en viktig grönyta för oss på Norra Fäladen. Omvandlingar av kommunal mark som nu används fritt av allmänheten till privata tomter får inte ske hur som helst! Om det ska byggas i parken måste det röra sig om kommunalt ägda hyresrätter som är utformade så att de i allra minsta mån tar upp de allmänna ytorna i parken, och inte kräver staket eller stängsel för att de boende ska kunna leva ett bra liv utan överdriven insyn eller andra störningar. All mark som inte direkt upptas av byggnader eller dess omedelbara omgivning måste bevaras som kommunalt ägd parkmark, så att eventuella framtida fastighetsägare inte kan ta delar av Borgareparken i privat besittning genom att uppföra staket längs en allt för omfattande tomtgräns. Samma sak gäller med gator, trottoarer, cykelvägar, gångstigar, lekplatser och liknande – den ska fortsätta vara kommunägd för att skydda parkens allmänna karaktär!

Medlemsmötet för Virvelvinden (Förbundet Allt åt alla Lund) 31/1 2012,


Kategorier
Allmänt

Stöduttalande till sjukstugeockupanterna i Dorotea

Stora landstingsnedskärningar drabbar nu flera län i Sverige – Västerbotten är inget undantag. I Umeå minskas vårdplatserna drastiskt, bland annat på Geriatriken. I inlandet försvinner ambulanser och hela vårdinrättningar hotas i de mindre kommunerna. Idag (31 januari 2012) har upprörda Doroteabor ockuperat sin sjukstuga i protest. Detta kan ni läsa mer om här, här och här.
Nedan följer ett stöduttalande från medlemmarna i Förbundet allt åt alla Umeå till sjukstugeockupanterna i Dorotea:

”Förbundet allt åt alla Umeå vill härmed uttrycka sitt stöd för ockupationen av sjukstugan i Dorotea. Det är inte första gången som inlandet dragit nitlotten när landstinget skär ner, och förmodligen inte den sista heller. Vad vi bör fråga oss är varför dessa nedskärningar blivit nödvändiga. Med en regering som prioriterat skattelättnader för fåtalet framför de offentliga verksamheter som vi alla tar del av, kommer tyvärr detta att bli vardag. Samtidigt pågår en global finanskris som märks av mer och mer, och de som får betala för den är inte de som orsakat den; priset för krisen är de försämringar och nedskärningar som vi nu upplever i allt större utsträckning. Minns hur t.ex. Malåbornas kamp bar frukt och deras ambulans blev kvar, fortsätt kämpa!

I solidaritet med inlandet och Dorotea!

fAåA Umeå, 31-01-12

Kategorier
Allmänt

Virvelvinden summerar 2011

Hjältar och skurkar!

Årets hjältar: Föreningen Bokstödet i Lund som försvarade biblioteket på Järnåkra från politikernas nedläggning.

Årets hjältar 2: De tusentals skåningar som blockerade Sverigedemokraternas Ungdomsförbunds demonstration i Malmö 10/15.

Årets hjältar 3: Personalen på Björkbakens ungdomshem i Göteborg som i mars strejkade mot försämringar inom verksamheten.

Årets fastighetsskurk: Arne Paulsson som skodde sig på hela 142 miljoner i samband köp, uppstyckning och försäljning av den kommunalt ägda marken vid Klostergården.

Årets kumpaner till årets fastighetsskurk: Kommunfullmäktige och byggnämden med Mats Helmfrid och Christer Wallin i spetsen som gått med på Arne Paulssons fastighetsspekulationer.

Årets regionskurk: I somras rapporterade Sydsvenskan att Regionsdirektören Sören Olofsson tjänade 175 000 i månaden! I december meddelande han att han avgår. Avgångsvederlaget hamnade på… 3,5 miljoner kr!

Årets offentliga sjukvårdsskurkar: Samme Sören Olofsson gav sin sjukhuschef Bernt Christensson en löneförhöjning  med 17 000!  Christensson som ska gå i pension slutar på en lön med 120 000 kr i månaden. Sjukhuschefen Christensson i sin tur har gett sin biträdande sjukhuschef Tomas Ekström, 60 %  i löneförhöjning. Lönen slutade på 90 000 kr i månaden. Under hösten 2011 går samma chefer ut med att Universitetssjukhusen i Skåne (SUS) måste spara genom nedskärningar.

Årets privata sjukvårdsskurkar: Caremas chefer som kvittrar ut bonusar samtidigt som de låter sina äldreboende vara underbemannade.

Årets kulturhufvudsstadskurkar:
Med Mats Helmfrid i spetsen spenderade Lunds kommun (minst) 55 miljoner på ansökan till Kulturhufvudstadsåret. Pengarna kom från bland annat från nedskärningar inom kultur- och fritidsnämden (fritidsgårdar, bibliotek etc). Tack och lov förlorade ju Lund Kulturhufvudstadssatsningen mot Umeå. Men vad hände i Umeå? Jo där kommer man nu att flytta hela Umeå stadsbiblioteket till dyrare och sämre lokaler … vem ska betala för det? Jo det ska betalas ur den redan hårt ansatta bibioteksbudgeten. Gratis Umeå 2012!

 

Kategorier
Allmänt

Krönika: Ett år med Allt åt alla Umeå

Lördag den 17 december håller Allt åt Alla Umeå halvårsmöte, den instans som fungerar lokalt som högsta beslutande organ med rätt att behandla stadgefrågor och annat som berör övergripande struktur. Drygt ett år har passerat sedan lokalgruppens konstituerande när vi nu gör bokslut för vårat första verksamhetsår tillsammans. Internt har vi ägnat den senaste månaden åt att systematiskt sammanfatta året som gått, se över verksamheten och försöka dra lärdom av framsteg och misstag. Här följer en utåtriktad sammanfattning i text och bild över Allt åt alla Umeås verksamhetsår 2011.

Lokalgruppen i Umeå av Förbundet allt åt alla bildades i oktober 2010. Att det var just en lokalgrupp av detta förbund som startades är på många sätt logiskt; intentionerna bland initiativtagarna var likartade de inom övriga förbundet, vilka tydliggörs i den gemensamma miniplattformen. Konkret sågs alltså ett behov av en utomparlamentarisk organisationsstruktur av större öppenhet och med bättre kontinuitet än tillfälliga aktionsgrupper och nätverk. Vår ambition var också att skapa en grupp med större åldersbredd än vad som möjliggörs i ungdomsorganisationer av snarlik typ. Sett till verksamhet är Umeå därtill en stad som präglas av processer i just staden (t ex den stora stadsomvandlingen som pågår i centrum) vilket otvivelaktigt varit fokus för andra lokalgrupper i förbundet. Det tydliggjordes snabbt att vår lokala utgångspunkt skulle vara medlemmarnas konkreta vardagssituation vilket har gestaltat sig i en fokus på kontinuerlig verksamhet i vissa specifika stadsdelar där många av oss för tillfället är bosatta.

Vår kontinuerliga verksamhet
Ambitionen i Allt åt alla Umeå har som nämnt varit att utgå från medlemmarnas konkreta vardag i valet av politisk praktik. Under våren 2011 började innebörden av detta utkristalliseras, bland annat genom interna självundersökande diskussionsträffar med bred fokus på arbetssituation, boendesituation och liknande. Vi har utifrån detta underlag konstaterat att vår tydligaste gemensamma nämnare finns i bostadssituationen. Alla i lokalgruppen är bosatta i hyresrätter, och mer än hälften av oss i samma område – hyreshusområdet Ålidhem. Om man jämför med sysselsättning har vi där en enorm differens; några arbetar inom offentlig sektor, några inom privat sektor, ytterligare ett antal är studenter vid Universitetet och några till studerar på Komvux eller är arbetslösa. Det är alltså utifrån ovanstående förutsättningar vi främst valt att arbeta med fokus på stadsdelen i allmänhet, och Ålidhem i synnerhet.

I augusti 2011 antog vi slutgiltiges en strategisk plan för det kontinuerliga arbetet på stadsdelsbasis. Denna plan innefattar tre separata praktiker: Gemensamma undersökningar av boendesituationen (främst via hemsidan hemjavlahem.se), utgivning av ett enklare kvartersblad samt experimenterande med så kallade allmänningspraktiker. Det sistnämnda har varit ett laboratorium av såväl interna diskussioner, utåtriktade möten, teori och prövande kring olika praktiker. Vår ambition har varit, och är, pröva olika former för gemensamt skapande samt resursfördelande inom stadsdelen. De två studietexter vi använt för de utåtriktade mötena är Skapa Allmänningars manifest samt Nick Dyer-Withefords text ”Commonism”.

Inom ramarna för vad som kan benämnas som kontinuerlig verksamhet har vi även arbetat kring frågan om flytten av Umeå stadsbibliotek efter beslut i Umeå Kommuns närings- & planeringsutskott den 21 december 2010. Biblioteksflytten har utan tvivel varit en av de stora lokala politiska frågorna under en längre tid, och en massiv opinion har varit negativt inställda. Flytten av biblioteket kan beskrivas som själva kärnan i en större stadsomvandling av Umeå centrum där de kommersiella utrymmena expanderas, delvis på bekostnad av det gemensamma/offentliga. För många av oss finns såväl en

konkret praktisk som affektiv grund till valet att involvera oss i frågan. Biblioteket är en viktig institution som många av oss besöker – förutsättningarna för detta kommer radikalt försämras med flytten till, vad vi upplever, ett sämre geografiskt läge. Vårt arbete med frågan har varit uppdelat i å ena sidan en från oss som grupp smått frånkopplad dimension i vilken vissa av oss valt att involvera oss i individnätverk, insändarskrivande och försök att få igång en större debatt. Å andra sidan verksamhet som har skett i Allt åt alla Umeås namn, i vilken vi lagt större fokus på de strukturella dimensionerna av frågans roll i stadsomvandlingen. Det sistnämnda har bland annat konkretiserats i en debattartikel, en rapport, en video samt en aktivitet under stadskampsveckan som finns beskriven här.

Stadskampsveckan
Vid sidan av den kontinuerliga verksamheten genomförde vi i Allt åt alla Umeå, parallellt med andra lokalgrupper i förbundet, den årliga stadskampsveckan i början av maj 2011. Veckans aktiviteter finns sammanfattade på oppenstad.se samt i detta inlägg.

Studiecirklar & utåtriktad teoretisk aktivitet
Sedan lokalgruppens uppstartande har vi i Allt åt alla Umeå bedrivit hyfsat kontinuerlig studieverksamhet, för det mesta i lokaler på Ålidhem. Ambitionen bakom detta får ses som ganska diffus, vid sidan av den uppenbara bildningen och kontinuiteten det av sig själv skapar. Under året som gått har vi läst en rad böcker och texter av såväl konkret som av abstrakt typ. I vissa fall har vi sammanlänkat studieverksamheten till våra praktiker för att dels bilda oss själva, men även involvera andra i våra diskussioner. Detta har exempelvis varit fallet vid de två studieträffar med fokus på allmänningar som nämnts tidigare liksom under studiecirkeln av Förbundet allt åt allas häfte ”Staden är vår”. Deltagarantalet på olika cirklar och träffar har varierat från tre upp till över tjugo deltagare.

Saker vi skrivit och synlighet i medier
Under det gångna året har en hel del text blivit skriven i en rad sammanhang. Under sommaren skrevs två texter – en om våra strategier i stadsdelskampen, en om kampen mot biblioteksflytten – till uppföljaren till ”Staden är vår”. I augusti publicerades endebattartikel i Västerbottens Kuriren (VK) som diskuterar biblioteksflytten och stadsomvandlingen av Umeå. En rad texter har också skrivits till vårt kvartersblad Gemensamt! som går att läsa här (nr 1/2011) och här (nr 2/2011).

Vid ett tillfälle har Allt åt alla Umeå omnämnts i lokala medier på nyhetsplats, fördelat på två medier. Detta skedde under stadskampsveckan då aktiviteten utanför stadsbiblioteket (läs mer här) uppmärksammades dels av Västerbottens Kuriren (VK), dels av Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Övrigt i korthet
Självklart har vi också under årets gång haft mängder av medlemsmöten, arbetsgruppsmöten, interna skrivverkstäder, flygbladsutdelningar, affischeringsrundor och andra mindre aktiviteter av olika slag. Vi har deltagit i demonstrationer mot biblioteksflytten och på första maj, vi har engagerat oss i lokala nätverk, gått på föreläsningar, kommunala möten, läst översiktsplaner och rapporter och mycket därtill.

Lördagen den 17 december träffs vi för att hålla halvårsmöte och äta gemensamt julbord. Efter en kort julledighet syns vi med ny energi 2012.

Kategorier
Allmänt Stockholm

Leve den ljudiska konspirationen!

Strax efter klockan ett strömmade ljudiska konspiratörer i hundratal mot Mynttorget. Utrustade med blockflöjtar, posthorn, kalaspipor, rullande ljudsystem och vuvuzelor lade vi den nazistiska torgsamlingen under en symfonisk och öronbedövande ljudblockad. Folkmusiker stämde upp sina fioler och dragspel. Kravallstaketen fungerade som slagverk och de ljudande massorna dansade och hoppade för att hålla värmen. Pensionärer och barnvagnsfamiljer busvisslade och skanderade “inga nazister på våra gator” och “SD ut ur riksdagen”. I vimlet syntes plakat med texter som “Mitt folkdanslag vill ha mångfald idag!”. Från ankomst till avmarsch fick de uppenbart enerverade nazisterna lyssna till ljuden av antifascism och livsglädje. Deras tal dränktes i ett konstant klingande surr.

Det var fantastiskt att se den mångfald som deltog och den kreativitet som protesterna förlöste, att så mycket olika människor dök upp och att de tog egna initiativ. Vårt bidrag från Allt åt alla till den ljudiska konspirationen var att dela ut hundratals visselpipor och öronproppar. Vi deltog i ”Vi är 94 procent”-demonstrationen och spred flygblad om bullerblockaden.
Målsättningen med Den ljudiska konspirationen var att genomföra en aktion där tröskeln för att delta skulle vara låg, alla skulle själva kunna välja konfliktnivå, utmana polisens avspärrningar och gå så nära de själva kände sig trygga med. Det lyckades verkligen. Hälften av de 1500 deltagarna i 94-demonstrationen fortsatte vidare till Mynttorget. De flesta tog sig igenom vid Riksdagen (där polisen slarvigt nog glömt att spärra av). Andra rörde sig runt i gränderna i Gamla stan eller vid Slottsbron, i försök att svärma runt avspärrningarna.

Aktiviteterna den 10 december visade på styrkan i en taktikmångfald. Aldrig förr har så många olika initiativ skett mot en högerextrem demonstration på samma dag i Stockholm: den fackliga demonstrationen på Södermalm, Ung vänsters flashmobs på torg över hela stan, Vi är 94 procent-demonstrationen kring Kungsträdgården, Aktion mot deportation och Brittans damgympas spexiga gatudans vid nazisternas samlingsplats, SNAIVs enträgna belysande av offren för det nynazistiska våldet, Operation Klezmer som delade ut skivor med antirasistisk musik till butiker i Gamla stan, Planka.fm:s åtta timmar av radioreportage som gav både bakgrund och gaturapporter, Motkrafts minut-för-minut-uppdateringar, användandet av hashtags som #nazifritt som tvingade fram en annan mediabild, antifascistiska spambots som dränkte och sänkte de nazistiska webbsidorna, röda nätkrigare som gav kommentartrollen en match, antifascistiska researchgrupper som kartlade nazisternas varje steg och strategi, patrullerande antifascistiska aktivister i gränderna med bengaler och så vidare. Listan kan göras lång.

Denna kombination av öppna och slutna, fredliga och konfrontativa, folkliga och smala, humoristiska och förbannade aktiviteter var styrkan i den antirasistiska mobiliseringen. Genom att lägga en rad öppna aktiviteter på torg i City och Söder begränsades den nazistiska gatuaktiviteten till Gamla stan. Och genom ljudiska konspirationens bullerblockader och det antifascistiska svärmandet pressades sedan det området ytterligare samman så att det till slut bara infattade en snäv avspärrad korridor mellan Riddarholmen, Mynttorget och Slottskajen. Den kraftigt decimerade skaran nazister doldes för all insyn från allmänheten av de täta polisleden. Talen dränktes i bullerblockaden. En antirasistisk rörelse är mycket mer effektiv i sin taktikmångfald än genom ett enstaka enhetsinitiativ, några toppstyrda enhets- eller folkfrontsinitiativ. Nu deltog alla aktivt utifrån egna förutsättningar och den samlade effekten blev starkare än bara summan av delarna. Vi kunde inte använt dagen på ett bättre sätt.

Tack till alla ljudiska konspiratörer!
Belive us, we like it loud!
För full hals, mot nazismen: bring the noise!

/ Förbundet Allt åt alla Stockholm

Kategorier
Allmänt

Öppet brev till Johan Lundberg på Axess

Hej Johan!

Vi såg att du ägnade en helt blogginlägg åt oss. Det känns hedrande att du känner dig så hotad av våra föredrag och möten så att du måste skriva om det. Vi måste även medge att det var en jättefin sammanfattning av vår verksamhet.

Trots din superbra sammanfattning vill vi ändå klargöra lite saker kring ditt inlägg. För det första måste vi säga att du får bli mer nogrann med att läsa dina källor. Det föredrag du sade skulle äga rum den 19 oktober i år ägde rum förra året. Det är ju en bara en liten detalj, lika liten detalj som att du hyllas som ett föredöme av en känd nazist eller det faktum att du ständigt klagar på “vänsterns” utrymme samtidigt som du är finanserad av en av Sveriges mest inflytelserika och kapitalstarka koncern. Eller hur du hetsar mot islamister samtidigt som du stödjer en rasistisk religiös stat. Men låt oss som sagt inte upprätthålla oss vid motsägelser och små detaljer.

Vi vet inte varför du hetsar så mycket mot vänstern. Antagligen för att du är liberal och hatar allt som ens skulle lukta jämlikhet. Men än dock undrar vi: har vi sårat dig på något sätt, Johan?

Med vänliga hälsningar,
Förbundet allt åt alla

Kategorier
Allmänt

Lyckad stadskampsvecka i Umeå

Stadsdelskampsveckan i Umeå

Mellan den 2-8 maj arrangerades stadskampsveckan i en rad svenska städer. I Umeå var målsättningen att sammanlänka existerande kamper, koppla samtid till historia samt skapa embryon till nya kamper i, och om stadsrummet. Under veckan skedde en rad möten, flygbladsutdelningar, föreläsningar, diskussioner, fester och mycket mer inom ramen för veckan i Umeå.

Under måndagen mötte ett 80-tal personer upp på Hamrinsberget för att umgås och lyssna på musik. Hamrinsberget är ett populärt utsiktsberg i närheten av sjukhuset som hotas av exploatering. Berget används ofta för spontana fester, gratisarrangemang och ses i allmänhet som en allmänning. Liksom vid tidigare tillfällen arrangerades fest och spelning under namnet ”bevara hamrinsberget”. En trevlig måndagskväll trots bara några få plusgrader och hotande regnmoln.

På tisdagens program låg ”boendemöte för hyresgäster på Ålidhem”. Ålidhem är en stadsdel i sydöstra Umeå som byggdes under miljonprogramsåren 1965 – 1975 och är ungefär till hälften bestående av vanliga hyreslägenheter, till hälften studentlägenheter även om två kvarter med bostadsrätter även finns i området. Ålidhem har varit plats för en rad historiska stadskamper som ”Dungenkravallerna” och Hyresstrejken 1973. I området bor många av Förbundet allt åt alla Umeås medlemmar idag. Boendemötet hade som målsättning att skapa diskussioner om problem som följer med positionen som hyresgäst samt möjligheterna att skapa gemenskap i området samt möjligheten att gå i konflikt när problem uppstår. Ett tiotal personer mötte upp på Kulturhuset Klossen som är beläget i områdets centrum och två lokala projekt startades upp innan mötets slut.

 

Stadsdelskampsveckan i Umeå

Under onsdagen skedde ett allmänt möte kring erfarenheter om stadskamp på bokcafé Pilgatan. Cirka 20 personer närvarade på kvällen som började med en föreläsning med historieperspektiv på stadskamp lokalt i Umeå. Kvällen kretsade sedan kring personliga erfarenheter, gentrifieringsproblem, diskussioner om möjligheter att skapa förutsättningar för en fungerande stadskamp mm.

 

Vid lunchtid på torsdagen skedde en lite annorlunda protest utanför stadsbiblioteket i Umeå. Stadsbiblioteket väntas flyttas till ett nytt kulturhus i samband med att Umeå blir EU:s kulturhuvudstad 2014, en flytt och ett projekt som skapat stort motstånd bland Umeåborna vilket därmed också gjorde frågan central i programmet för stadskampsveckan vid flera tillfällen. På torsdagen hade ett tiotal personer maskerat sig till företrädare för det lokala näringslivet. Man hängde upp en banderoll utanför biblioteket med texten ”Balticgallerian”, en anspelning på faktumet att de idag centrala bibliotekslokalerna väntas bli en shoppinggalleria vid flytten. Flygblad delades sedan ut signerade Baltic C och Umeågruppen, en omskrivning av Balticgruppen (Det stora fastighetsbolag som äger stora delar av Umeås innerstad) och Umeå C (Centrumnäringslivets intresseorganisation som varit drivande i exploateringen av centrum i kommersiell riktning). Många mottagare av flygbladen reagerade starkt innan de insåg ironin. Här finns en länk till P4 Västerbottens reportage om protesten där även flygbladets innehåll finns i sin helhet. Även Västerbottens Kuriren hade en notis under rubriken ”Ögonblicket”.

På fredagen lanserades ett bostadsprojekt som medlemmar i Förbundet allt åt alla Umeå arbetat med under våren. Projektet heter ”Hem jävla Hem” och har ambitionen att vara en interaktiv vittnesbok, en kanal, för hyresgäster i Umeå att kommunicera kring problem och konflikter med koppling till situationen som hyresgäst. Lanseringen skedde dels via internet, dels via flygbladsutdelningar i bostadsområdena Mariehem och Ålidhem.

Umeås stadskampsvecka avslutades på det självstyrda musikhuset Verket under lördagen. Dagen började med bokbygge inför det bokblock som planeras till den demonstration som hålls mot flytten av stadsbiblioteket i Umeå den 14/5. Bokblocket har tidigare förekommit främst vid student- & antinedskärningsprotester i Storbritannien och på kontinenten. När vi nu protesterar mot en flytt av en omtyckt biblioteksverksamhet känns tillfället ypperligt för detta koncept att synas i Sverige. Efter bygget av de stora kartongböckerna bjöds mat samtidigt som en medlem i Förbundet allt åt alla Umeå höll en längre föreläsning om bakgrunden till flyttplanerna av biblioteket samt den proteströrelse som växt fram det senaste halvåret. Efter detta hölls även en föreläsning om lokalen Verket som var plats för dagens arrangemang. Ett självstyrt musik- & aktivitetshus som i år firar 5 år.
Kvällen avslutades med fest och musik från banden Bakslag och Lycka till!

Vi tackar alla de som hjälpt till, diskuterat, protesterat, delat flygblad, spelat med band på olika arrangemang, lagat mat och på andra sätt skapat en bra stadskampsvecka i Umeå 2011.