Kategorier
Klipp

Allt åt alla debatterar överklassafari med kristdemokrat

Ur Gomorron Sverige 19 janurari, klockan 06.53 Är bussning till rika områden ett bra sätt att visa på klassklyftor? Debatt mellan Shabane Barot från Allt åt alla och Aron Modig, förbundsordförande KDU.

Ur Gomorron Sverige 19 janurari, klockan 06.53 Är bussning till rika områden ett bra sätt att visa på klassklyftor? Debatt mellan Shabane Barot från Allt åt alla och Aron Modig, förbundsordförande KDU.