Allt åt alla måste ta avstånd från våld!

Det har stormat kring oss en hel del på senare tid. Vi har bland annat anklagats för att bejaka våld. I och med detta har vi i Allt åt alla Stockholm tvingats till självrannsakan och eftertanke. Ibland måste man inse var man hamnat i livet och att det också går att börja göra rätt. Vi har länge svarat undvikande på frågor om våld. Med rätta har många kritiserat vår otydlighet. Är vi för våld, eller är vi emot våld?

Allt åt alla Stockholm vill en gång för alla göra det tydligt: vi tar avstånd från allt våld. Allt våld.

År 2015 kommer vi därför verka för att hela förbundet Allt åt alla ska lägga samtliga resurser på lobbyverksamhet för att skrota följande lagar: nödvärnsrätten, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, socialtjänstlagen, polislagen, rättegångsbalken, fängelselagen, inkomstskattelagen och utsökningsbalken. Vi vill dock rikta vår samlade kraft mot en oskriven lag som är särskilt kränkande och våldsam; den kallas allemansrätten. Så länge allemansrätten existerar, regerar det nakna våldet. Hur kan vi respektera människor om vi inte ens kan respektera egendom?

Våld är fel. Vi kräver därför att övriga lokalgrupper i förbundet nu följer oss och tydligt går ut och tar avstånd från alla former av våld!

våld