Julen är gåvornas tid och idag, den tredje advent vill vi från regeringens sida tända ett ljus för alla världens fattiga. Vi känner djup ånger efter snart 2 mandatperioders egoism. Istället för att delta i de barngalor och välgörenhetsprojekt som hör julen till har vi bestämt oss för att återinföra den solidariska arvskatten. Med 6 miljarder per år kan vi tillsammans börja göra skillnad för världens barn.

God Jul och gott nytt år önskar grabbarna grus och alla järnladies i Rosenbad

08-405 10 00