Julen är gåvornas tid. Idag ger vi alla gratis kollektivtrafik och utökar turerna så att det faktiskt blir ett alternativ till bilen. Efter år av höjningar av biljettpriser och ändringar av linjer och hållplatser har vi nu insett att det inte alls är ett bra sätt att ge bra service åt alla som inte kan eller vill åka bil, inte heller att vi på så sätt bromsar vår klimatpåverkan. Vi lovar även att ordna så att kollektivtrafiken i framtiden inte bara ska vara till för att forsla folk till och från 9-5arbeten utan även låta bussar och tåg gå på helger och kvällar.

God Jul och gott nytt år önskar region Skånes kollektivtrafiknämnd och särskilt dess ordförande Mats Persson som nu i snökaostider då fler borde lämna bilen hemma drar in på kollektivtrafiken i Malmö och vars parti skyller den dåliga tillgängligheten med kollektivtrafik på att det inte finns tunnelbana.

mats.persson@skane.se 044-309 33 77