Julen är gåvornas tid och idag öppnar vi den sista luckan och ger er framtidstron tillbaka. I dagens nyliberala samhälle där jakten på ständig tillväxt utan hänsyn till människor eller natur målas upp som den enda vägen fram, är det lätt att tappa tron på en ljus framtid. När svaret på alla frågor tycks vara jobb, jobb till lägre löner, jobb utan lön alls, är det svårt att föreställa sig andra sätt att spendera vår tid här på jorden tillsammans.

Allt åt Alla vill ge er framtidstron tillbaka – vi vet att ett annat samhälle är möjligt, ett samhälle byggt på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Ett samhälle med gemenskap istället för konkurrens, och med fritidslinje istället för arbetslinje.

Slutligen vill vi tyvärr avslöja att alla luckor i vår kalender varit bluff och lögn. Inget har givits tillbaka. Under dessa 24a dagar har politiker och näringsliv fortsatt stjäla från oss. Men om vi organiserar oss med vårt nyfunna framtidshopp i ryggen kan vi sätta stopp för detta, ta tillbaka det som stulits och bygga en ny värld bortom kapitalismens kalla hand.

En riktigt röd jul och gott nytt ekonomiskt system önskar Allt åt alla