Julen är gåvornas tid. Idag ger jag tillbaka de i runda slängar 25 miljarder kronor som gått förlorade i skatteintäkter sen vi avskaffade förmögenhetsskatten 2007.

God Jul och utökad välfärd önskar finansminister Ander Borg (m)

anders.borg@regeringskansliet.se, 08-405 10 00