Julen är gåvornas tid. Idag viftar vi glatt med vår marknadsliberala trollstav och ger tillbaka all övertid och alla förlorade raster som personalen på SUS tvingats att jobba extra för att inte lämna över en avdelning i kaos till nästa skift.

God fortsättning på anställningsstoppet och en trevlig kronisk underbemanning önskar sjukhuschefen Jan Eriksson och alla nyliberala nedskärningsivrare i Region Skåne

sus@skane.se