Julen är gåvornas tid. Idag ger vi tillbaka dom 2900 lägenheter i Blackeberg, Bromsten, Hässelby, Ulvsunda och Hagsätra som Stockholm Stads tre kommunala bostadsbolag reade ut till privata aktörer.

God fortsättning på bostadsbristen och lycka till med att betala era stigande hyror önskar styrelserna för Stockholm stads kommunala bostadsbolag och Stadsledningskontoret

08-508 290 00