Om vi verkligen ska kunna bygga den massrörelse som behövs för att rädda planeten och befria oss från kapitalismen så måste denna massrörelse innefatta en mångfald av både tendenser och taktiker. Men även kunna dra lärdomar av misstag utan att förneka sin historia. Vi måste på allvar börja diskutera och tydliggöra vad en så pass stor förändring av samhället och världen, det vill säga en revolution, faktiskt innebär. Och vi måste samtidigt påbörja den förändringen nu.

Vi har upplevt flera kriser som avlöst varandra och ingen av dessa har här ännu lett till en tillräckligt stor förändring. Istället har massan, alltså de personer som vi vill nå ut till och aktivera blivit allt mer isolerade. Så nu när vi står inför en ekonomisk kris med skenande el-priser och hot om ruinerande hyreshöjningar kan vi inte förvänta oss att massorna spontant ska resa sig i revolt. När den stundande krisen var ett faktum innan riksdagsvalet 11 september vände sig istället alldeles för många av väljarna till det reaktionära och fascistiska högerblocket. Det behövs ett tydligt alternativ i form av ett starkt motstånd mot denna utveckling. Det är alltså inte ett alternativ att invänta den kris som redan är här. Vi måste ena de krafter i samhället som vill åstadkomma verklig förändring och acceptera att vi inte kommer vara eniga i varenda fråga, trots detta så är det faktiskt möjligt att tillsammans röra sig mot gemensamma mål och uppnå dem. Revolutionen i Rojava som nu pågått i 10 år har visat oss att enighet baserat på gemensamma nämnare har en otrolig potential att åstadkomma verklig förändring. Där har vänstern enats och aktiverat massan för att med både dess stöd och inflytande skapa ett alternativt samhälle mitt under ett pågående inbördeskrig. För den som vill fördjupa sig i detta rekommenderas att läsa boken Det Nya Paradigmet. Baserat på var vår rörelse befinner sig just nu så kan följande 3 politiska prioriteringar föreslås.

1.

Hitta de vakuum vi kan fylla som inte redan fylls av andra organisationer i den bredare rörelsen. Skapa samarbeten med de organisationer och grupper som vill föra samhället i samma riktning som oss och verka för att stärka rörelsen i stort, inte bara vår egen organisation. Normalisera tendensmångfald i den bredare rörelsen och fördjupa förståelsen för varandras ideologiska skillnader och vår gemensamma historia för att skapa ett hälsosamt och konstruktivt debattklimat. Detta för att försöka hitta en gemensam grund att stå på som möjliggör att vi sedan rör oss framåt gemensamt under förutsättning att organisationernas och tendensernas autonomi bibehålls. Målet med detta bör vara att hitta ett gemensamt fokus på  praktisk och konkret politik som utgörs av en mångfald av taktiker, metoder och arbetssätt. Det har hävdats att utan en revolutionär teori finns ingen revolutionär praktik, vilket kanske stämmer. Men utan den revolutionära praktiken är den revolutionära teorin värdelös.

2.

Nå ut till de vi vill aktivera där de befinner sig: på arbetsplatsen, studieplatsen eller i lokalsamhället. Identifiera sakpolitiska frågor som engagerar för att sedan aktivera människor i kamper som rör både de själva men också sätter deras behov i ett kollektivt kontext. Det vill säga att knyta samman grupper som inte vanligtvis kämpar tillsammans men som skulle gynnas gemensamt av att förändra samhället. En strategi här är att möta folks materiella behov samtidigt som vi politiserar det för att på längre sikt etablera ömsesidig hjälp.

3.

Inventera och se över vilka resurser och kompetenser som finns där vi finns och verkar just nu. Kollektivisera de resurser som finns hos organisationer och grupper i den bredare rörelsen för att organisera oss tillsammans i gemensamma kamper. Skapa och etablera infrastruktur av dessa gemensamma resurser samt etablera en kontinuitet i det materiella samarbetet och den gemensamma praktiken, utöka samarbetet genom att skapa det gemensamma. Skapa motmakt genom att förse de kamrater som aktiveras med tillgång till dessa gemensamma resurser för att underlätta de kamper som bedrivs på arbetsplatserna, studieplatserna och lokalsamhället. På så sätt kan vi både förbättra samarbetet med andra organisationer och grupper samtidigt som vi organiserar fler in i kampen.

Missnöjet finns redan och ilskan har redan väckts. Nu är det bara att rikta dessa uppåt och kanalisera dem i rätt riktning. Sammanslagningen av dessa blir en annan framtid.

2022-10-20