Förbundet Allt åt allas årliga Strategikonferens 2023.

→ Facebook-event | → Program på svenska  | → Schedule in english

Den 4–5 november 2023 arrangerar Förbundet Allt åt alla sin årliga strategikonferens i Malmö. Syftet med konferensen är att skapa ett utrymme för sociala rörelsen, aktivister och vänstern att diskutera strategiska vägval och politiska lösningar på de kriser vi möter just nu.

Fokus på detta årets konferens är politisk praktik i krisernas tid.

Konferensen är gratis och ingen anmälan krävs förutom när angivet.

Arrangemanget är en del av Nordiska Arbetarfilmfestivalen i Malmö den 4-5 november och finansieras med stöd av Rosa Luxemburg Stiftung och ABF Malmö.

Beskrivning av konferensen

Att bedriva politik i dag är att navigera i ett landskap utan sanningar. Allt som vi trodde var politisk verksamhet har ifrågasatts. Samtidigt har de alternativ som föreslagits inte inneburit några lösningar. I detta sammanhang är vi på jakt efter att skapa en ny typ av vänsterpolitik. En som kan röra sig genom dessa osäkerheter och ha en egen röst. Vår strategi är därför en kontinuerlig öppen diskussion. En plattform för att ompröva det politiska landskapet och metoderna för att närma sig det. På årets strategikonferens vill vi sätta de politiska praktikerna i centrum för samtalet. I en tid av kris vill vi reflektera över vad som behöver göras, vi vill bli huvudpersoner för lösningarna.

För att göra detta kommer vi att bjuda in ett stort antal organisationer och individer för att utbyta erfarenheter och idéer, utvärdera vad som fungerar och inte fungerar och bättre förstå vilken roll vi har i förhållande till dessa andra metoder.

Gäster under konferensen

Barcelona en Comú (CAT)
Barcelona en Comú är en medborgarledd valplattform som har lett det politiska styret i Barcelona mellan 2015–2023. Plattformen växte fram ur Barcelonas sociala rörelser i samband med krisen 2011–2012 och har med utgångspunkt i en lokal strategi med ett ”Rätten till staden”-perspektiv haft som syfte att omvandla Barcelona till en mer demokratisk och jämlik stad.

Climaximo (PT)
Climaximo är ett anti-kapitalistisk kollektiv i Lissabon som arbetar för klimaträttvisa. Climaximos arbete inkluderar såväl civil olydnad som nära samarbete med de grupper som drabbas av omställning. Utgångspunkten i deras arbete är att klimatomställningen ska vara rättvis och ska leda till stärkta rättigheter för arbetare och fördjupad demokrati.

Don’t Pay (UK)
“Don’t Pay” är en kampanj som organiserades i Storbritannien i samband med energipriskrisen förra året. Inom några månader organiserade kampanjen en strejk mot energiräkningar med mer än 3 miljoner människor som deltagare vilket tvingade den brittiska regeringen att agera.

Li Eriksdotter Andersson (SE)
Li Eriksdotter Andersson är doktorand i ekonomisk historia på Stockholms Universitet och medvärd av Radio åt alla-podden Värdet av pengar. I podden diskuterar Li och kollegan Pontus Blüme aktuella händelser och frågor som berör ekonomi och ekonomisk politik och leder oss genom kapitalismens snårigaste djungler.

The European Action Coalition for the Right to Housing and to the City (EU)
European Action Coalition är en projekt för att skapa närmanden mellan rörelser från olika städer i flera europeiska länder som kämpar rättigheten till bostad. Efter att ha drivit kampanjer på egen hand i flera år kände dessa rörelser behovet av att samlas för att stärka denna kamp och vidta gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter i europeiska bostadsfrågor. De organiserar den årliga aktionsdagen för bostadsfrågor i hela Europa.

Interventionisctische Linke (DE)
Interventionistische Linke är en tysk vänsterorganisation aktiv i en mängd olika frågor såsom klimatpolitik, vårdfrågor och rätten till staden. I Berlin har Interventionistische Linke varit verksamma i kampanjen för att socialisera de privata bostadsbolagens lägenheter och stoppa hyreshöjningar vilket vann stor majoritet i en folkomröstning i Berlin 2021.

Keir Milburn (UK)
Keir Milburn är författare och aktivist som har skrivit boken Generation Left och gör podcasten #ACFM på Novara Media. Milburn kommer att hålla i en session av rollspelet Red Plenty Games – Next Five Years där deltagarna själva kommer på idéer på praktisk politik för att möta politiska utmaningar idag.

Ta tillbaka framtiden (SE)
Ta tillbaka framtiden är en radikal gemenskap för ungdomar med syfte att agera mot klimatkrisen. De vill med fredligt motstånd ta saken i egna händer och uppnå en förändring i en brinnande värld.