Vi kommer inte att ge oss angående Borgarparken!

Efter två och ett halvt år av folkligt förankrade protester tvingades kommunfullmäktige skicka detaljplanen för Borgarparken på återremiss. En dag senare hade redan ärendet behandlats och var på väg tillbaka till politikerna. Inga förändringar kunde föreslås. Inga alternativa platser hade utretts. Skämtar ni med oss?
Det är klart att det finns en rad bättre lämpade platser att bygga på än i en park som hela Norra Fäladen använder och en skolgård. Till exempel har LKF enligt uppgift till boende på Norr redan planer på att bygga längs Svenshögsvägen. När vi har pressat politikerna om varför inte Seniorgårdens hus, tänkta att byggas i Borgarparken, skulle kunna uppföras där har politikerna menat att det var omöjligt att bygga där.
Tomten duger alltså till LKF´s hyresrätter men varken Seniorgårdens projektledare, dom borgerliga politikerna eller byråkraterna som behandlade remissen vill ta vid denna platsen med tång när det gäller bostadsrätter. Sanningen är att Seniorgården bara kan garantera sina aktieägare lönsamhet om de får bygga på ”attraktiva platser”, gröna och centrala platser nära ett stadsdelscentrum. För vanliga hyresgäster duger det väl med boende nära en trafikerad väg. För den grupp boende som Seniorgården behöver för att tjäna sina pengar duger bara den bästa slags marken. Mark som kommunen gärna förser dem med, oavsett områdets behov att behålla sin park och skolgård. Oavsett ett kompakt folkligt missnöje. Därför har aldrig alternativen utretts. Därför har inte remissen behandlats seriöst. Som alltid handlar det om pengar, och om klass.

Vi kommer fortsätta kämpa för att stoppa byggplanerna när de nu oförändrade tas upp i Kommunfullmäktige 11-12 juni. Vi kommer fortsätta kämpa för en rättvis förtätningspolitik i hela Lund.

Förbundet Allt åt alla Lund