Vi anser att en ljusare framtid – ett jämlikt, klasslöst och rättvist samhälle – skapas genom praktisk rörelse i vardagen. Genom experimenterande med nya former av gemenskap och kollektivitet. Praktiska verksamheter, allmänningar, där grannar och arbetskamrater väljer att solidarisera sig med varandra. Sugen på att organisera dig med oss? Här är våra aktiviteter de kommande veckorna:

Onsdag 17 september – Möte, Allmänningsgruppen (19.00, Allt åt Alla-lokalen på Kulturhuset Klossen)
Allmänningsgruppen är en fristående arbetsgrupp inom Allt åt Alla Umeå vars uppgift är att skapa och försvara allmänningar samt sprida allmänningskapande praktiker. En allmänning är ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” i praktiken. Deltagande är frivilligt, ingen profit görs, och resultatet är öppet och tillgängligt för alla. Du kan vara med i allmänningsgruppen utan att vara med i Allt åt Alla Umeå.

Torsdag 18 september – Möte, Allt åt Alla Umeå (19.00, Allt åt Alla-lokalen på Kulturhuset Klossen)
Medlemsmöte för lokalgruppen i Umeå av Förbundet allt åt alla. För att bli formell medlem i vår lokalgrupp ska du ha deltagit i 2 aktiviteter med oss, varav minst en ska vara ett medlemsmöte innan du kan bli inröstad. Vi eftersträvar att vara en aktiv organisation med låg grad av så kallade pappersmedlemmar. Vi hänvisar just nu företrädesvis personer av manligt kön/genus till våra praktiska arbetsgrupper, då vi eftersträvar att utjämna könsfördelningen i vår lokalgrupp. Alla är dock hjärtligt välkomna att delta på medlemsmötena.

Fredag 19 september – Äppelplockarallmänning / fruktförmedling (13.00 – 16.00, samling; Dungen vid Ålidhem C)
Tillsammans samlas vi i Ålidhems gemensamma park ”Dungen” för att dra runt i närliggande villaområden och samla in frukt som inte tas tillvara på. Frukten ställer vi sedan ut under ett antal dagar vid Ålidhem C så att de som inte har fruktträd kan ta del av den oberoende av ekonomi. Följ med!

Lördag 20 september – Fikaallmänning (14.00 – 18.00, foajén på Kulturhuset Klossen)
Varje lördag, med paus under sommaren och julledigheten, håller vår allmänningsgrupp en fikaallmänning i foajén på Kulturhuset Klossen. De som kan tar med sig fika, och det fika som finns på plats är gratis för alla som kommer förbi. Fikaallmänningen är ett bra tillfälle att komma förbi och diskutera olika sakfrågor, eller ställa konkreta frågor till oss som är medlemmar i lite mer avslappnad miljö.

Onsdag 24 september – Studiecirkel: ”Naken stad” (18.00, Allt åt Alla-lokalen på Kulturhuset Klossen)
Under sommaren höll vi, tillsammans med icke-medlemmar i vår grupp, i en studiecirkel i en bok av Jane Jacobs kring frågor om stadsutveckling. Denna studiecirkel utmynnade i att deltagarna ville fortsätta diskutera tillsammans, men denna gång kring boken ”Naken stad” av Sharon Zukin. Boken går att beställa från (de stora) nätbokhandlarna, men vi har också några exemplar själva så långt de räcker. Inga förkunskaper krävs, och som vanligt försöker vi inrikta diskussionen på hur vi kan använda teorierna här i Umeå, och hur vi kan forma praktiker utifrån de erfarenheter vi tar del av.

Lördag 28 september – Fikaallmänning @ Kulturhuset Klossen, 14-18
Torsdag 2 oktober – Medlemsmöte @ Kulturhuset Klossen, 19.00

Läs gärna även denna text av en av våra medlemmar om behovet av organisering i vardagen, och en berättelse liksom praktiska tillvägagångssätt som sammanlänkar glesbygd/bruksorter med ”tillväxtorter” som Umeå: http://tmblr.co/Zp5JIy1Qx-G6K