Sedan 2003 har gruppen Motarbetaren arrangerat en klasskampskonferens som kallas Vår makt i Malmö. Nu på lördag den 10:e december så arrangeras den återigen, nu på Kvarnby Röda Huset, Industrigatan 4 (se karta). Konferensen syftar till att  främja arbetsplatskamp och erfarenhetsutbyte arbetare emellan och som andra punkt på heldagsprogramet kommer vi i Faåa att hålla i en diskussion på temat ”Vilka möjligheter finns det för stadskamp i Malmö och hur utnyttjar vi dem?”. 

Diskussionen kommer att börja med en inventering av vilka processer som är verksamma i staden just nu. Vi kommer att titta på vad som planeras och vilka tankegångar som ligger bakom. Frågorna som vi sen gemensamt får svara på handlar om hur vi kan möta dessa processer. Vart är kapitalet som svagast, i vilka delar av statsplaneringen och den kommunala stadsutvecklingen är svagas för våra attacker. Helt enkelt, vart kan vi vinna. Med lite tur kan vi också svara på hur. Dessa diskussioner kommer vi att föra kl 11.30. Nedan följer heldagsprogrammet:

11.00 | En världsregim av åtstramningar – introduktion till Vår makt 2011 Kapitalismen är inne i en allvarlig kris och hur mycket statliga medel som än används för att rädda banker och hela nationer som närmar sig konkursens brant tycks krisen bara spridas. Vår makt presenterar årets tema genom en kort redogörelse av krisens bakgrund och klasskampens möjligheter i en värld där kapitalet försöker göra arbetaren själv överflödig.

11.30 | Vilka möjligheter finns det för stadskamp i Malmö och hur utnyttjar vi dem? Malmö är en stad organiserad efter klassamhällets principer, men också en stad märkt av motstånd och kamp. Hur kan vi bryta vår boendemiljö fri från kapitalets grepp och skapa en stad för alla? Aktivister från Förbundet Allt åt Alla diskuterar möjligheterna för en bostads- och stadsorganisering i nedskärningarnas och klassklyftornas Malmö.

12.45 | Vi vill ha allting! Det pågår kamper varje dag som gör saker gratis. I en tid då statens kontroll försvinner dyker en mängd fenomen och kamper upp som river loss varor från penningens diktatur. Första Linjen som organiserar projektet Gratismanualen berättar om sin strategi och hur den är relaterad till klasskampens omvandling. 13.45 | Lunch

14.30 | Brinnande förorter och upproriska studenter – om motstånd i krisens England Den globala krisen har inneburit enorma nedskärningar, chockhöjda studentavgifter och växande arbetslöshet i England, vilket tvingat ut upproriska arbetare och studenter på gatorna i både fredliga och våldsamma protester. Redaktionsmedlemmar från den brittiska tidskriften Endnotes berättar i detta föredrag om sambandet mellan studentrörelsen och upploppen i augusti i år som var de största av sitt slag under modern tid. Vad säger dessa händelser om framtiden för det ekonomiska systemet?
16.00 | Kamp mot åtstramningar och krispolitik – spanska 15 maj-rörelsen Den 15 maj i år genomfördes det en mängd torgockupationer i olika spanska städer, som varade flera veckor och utvecklades till demonstrationer och öppna möten som samlade hundratusentals personer. Carlos, aktivist från Madrid, berättar hur rörelsen spridits över landet och utvecklats till en bred koalition som arbetar med alltifrån att stoppa vräkningar och privatiseringar till att organisera sig genom öppna möten i stadsdelarna runtom i Spanien. Vad kan vi lära oss av denna massrörelse?