Detta är en inbjudan till en internationell antifascistisk konferens som vi kommer att delta i, förhoppningsvis representerade med flera punkter. Översättning AÅA-Lund.

 En antifascistisk kris? Europas högermarsch

Marine Le Pens antisemitiska och högerextrema Front National och de holländska högerpopulisterna under ledning av Geert Wilders är i full fart med att bilda en allians mot Europa. I Storbritannien agiterar UK Independence Party mot migranter och kräver landets utträde ur EU. I Polen ser vi en ny fascistisk rörelse ta form, i ett försök att ta efter ungerska Jobbik, med huliganer och högerextrema som bas. Grekiska Gyllene Gryning har länge varit det tredje största partiet i landets oppinionsundersökningar. Och i februari genomfördes en folkomröstning i Schweiz där man, med en knapp majoritet av rösterna, tog ställning mot ”massmigration” .

Det står klart att nationalism och rasism växer sig allt starkare efter Eurokrisens utbrott. Högerextrem omgruppering Även i Tyskland hörs samma melodi. Landets största nazistparti, NPD, försöker att ta sig ur sin strategiska återvändsgränd genom att driva kampanjer mot flyktinförläggningar. Det nya ”Alternativ för Tyskland” är ett parti som samlar både radikaler, nyliberala motståndare till Euron och högerextrema krafter. Visserligen har inget parti till höger om kristdemokraterna ännu blivit starkt nog att stabilisera sig på delstatsnivå, men vi ser gång på gång försök att kanalisera rädslor för en tysk kis i en rasistisk och nationalistisk riktning. Det finns ingen hejd på de öppet rasistiska uttalande som förekommer i allt från debatter om vägtullar för utlandsregistrerade bilar till kommunpolitikers ständiga ängslan för att dränkas i en ström och bulgariska och romska migranter, även om Bayerns konservativa krafter framstår som speciellt drivande i detta projekt. Antifascismens nya utmaningar I Tyskland och andra länder gör nyfascister och högerpopulistiska partier sig redo. Överallt i Europa använder de krisen för att omgruppera sig.

Med tanke på Eurokrisen, och den sociala ödeläggelse som följt i dess spår, utgår dessa grupperingar från att de har bra förutsättningar för att stärka det nationalistiska och xenofoba diskussionsklimat som råder. Den antifascistiska rörelsen har haft svårt att analysera denna europeiska högervridning. Hur kan vi tolka en extremhöger i förändring? Vilka effekter får den sociala situation som krisen skapat? Var ska vi fokusera vårt arbete? Vilka fungerande motstrategier finns? I Tyskland har dessa frågor i huvudsak diskuterats på en lokal och regional nivå. Nu ser vi fram emot ett upplivande och produktivt utbyte med antifascister från andra europeiska länder! Konferensen i Berlin Konferensen “Antifa in der Kriese?!” (En antifascistisk kris?) ger oss tillfälle för ett sådant utbyte. Tillsammans med er och aktivister från andra europeiska länder diskuterar vi det rådande läget för den antifascistiska rörelsen och krisens effekter. Vi börjar under fredagskvällen med en internationell paneldebatt om rasistisk mobilisering och olika antifascistiska erfarenheter i Europa, med deltagare från Grekland, Ungern, Sverige och Frankrike.

På lördagskvällen ligger fokus på situationen i Tyskland. Under rubriken ”En antifascistisk kris?” samtalar representanter från olika grupper, inklusive NGOs och fackföreningar, om vilka utmaningar som finns för den antifascistiska rörelsen. På lördags- och söndagsförmiddagarna hålls mer detaljerade workshops om en rad frågor. Aktivister från bland annat Balkan, Grekland, Polen, Spanien och Skandinavien rapporterar om läget i deras respektive land. Det kommer att hållas workshop om ”Nationalsocialistisch Untergrund och antifascismen”, ”Alternativ för Deutschland”, ”Antifascism på landsbygden: mellan flykt och överlevnad”, ”Antifascistisk historieskrivning”, ”Protester mot flyktingförläggningar”, ”Ungdomar i antifascismen”, ”Antifascism som arbete eller aktivism”, ”Historiska segrar för antifa-rörelsen” och ”Antifascism och feminism”.

Mer info kommer efter hand på www.antifa-kongress.org