– Ett stöduttalande för vår misshandalde kamrat i stockholm

I måndags (den 9:e juli) nåddes vi av meddelande att en facklig företrädare för syndikalisterna i
Västerort hotats och misshandlats i sitt hem pga sitt engagemang i en arbetsplatskonflikt med ett
bemanningsföretag.

Vi i Allt åt Alla Göteborg vill uttrycka vårt fulla stöd till den som blivit misshandlad. Händelsen är en
kriminell men också symptomatisk handling för den bransch som Västerorts LS valt att ta strid mot.
Bemanningsföretagen fyller en icke-funktion på arbetsmarknaden, deras affärsidé bygger på att ge
arbetsgivare möjligheten att anställa folk utan att ge dem den lön och arbetsvillkor dem har rätt till.
En typ av verksamhet som är förkastlig när den bedrivs i storskalig form men som i sitt väsen givetvis
också lockar till sig aktörer som ser en möjlighet att tvätta pengar och bedriva lukrativ verksamhet.
Granskningar från Skatteverket visar att branschen präglas av skattefusk och svarta anställningar samt
att det finns kopplingar narkotikahandel och trafficking.

Under våren har vi också kunnat följa att Elektrikerförbundet polisanmält bemanningsföretaget
Uniflex efter att detta företag infört ett anställningsavtal där dem tar flera månadslöner i lösen
för sina arbetstagare. Detta är ett försök att hindra arbetstagare att byta arbetsgivare, ytterligare
ett steg för begränsa arbetstagaren sits på arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen, branschens
lobbyorganisation försvarar givetvis Uniflex agerande.

Vi i Allt åt Alla Göteborg tycker det är beundransvärt att göra aktivt motstånd mot den här typen av
verksamheter finner vi hos Allt åt Alla på alla sätt beundransvärt och vi uttrycker därför offentligt stöd
för den misshandlade och anser att alla andra rörelser som anser sig verka för arbetstagare rättigheter
på arbetsplatsen bör göra samma sak.

Förbundet Allt åt Alla Göteborg