Enligt boende på Språkgränd, där vi även har medlemmar, säger nu ansvarig för projektet Inger Tunell vid boendemötena att renoveringarna inte är standardhöjande. I detta sammanhang är Bostaden alltså tydliga med att de insatser man gör i badrummen, i samband med stambytet, inte kommer orsaka några hyreshöjningar. Vi är förstås såväl glada som förvirrade över denna information. Bostaden hävdar att de besked som tidigare lämnats är ett fall av kommunikationsbrist inom fastighetsbolaget. Det är svårt för oss att veta hur det ligger till, men eftersom vi lyft frågan anser vi att det finns skäl att gå ut med den här (för oss) nya informationen.

Bostaden har tidigare vid två tillfällen gått ut offentligt och hävdat att renoveringarna på Språkgränd är standardhöjande. Båda dessa gånger är det bolagets huvudförhandlare Sven-Ove Lindström som uttalat sig. Vi har inte sett något skäl att inte ta dessa uttalanden för sanning, och har agerat i frågan därefter.

Första gången Sven-Ove Lindström uttalade sig om insatsen på Språkgränd var i en reportageserie om upprustningarna på Ålidhem för Sveriges Radio P4. Då sa Lindström så här:

När de gäller de åtgärder som vi gör nu på Ålidhem så är det bara vissa delar som påverkar hyran. Men det blir inga stora justeringar. För att gardera mig så säger jag att det handlar om fem till tio procent,”

I detta fall är uttalandet möjligen svårtolkat, även om stor fokus lades på Språkgränd i nämnda reportageserie. Flera underhållsprojekt pågår i området, bland annat på Matematikgränd, där Bostaden fortfarande är tydliga med att insatserna är standardhöjande. Men, när Bostaden chattade med hyresgäster om den senaste hyreshöjningen på sin egen hemsida sade Lindström så här i chatten på en specifik fråga om just renoveringarna på Språkgränd:

I svar till ännu en fråga i samma chatt upprepades påståendet att insatsen på Språkgränd specifikt var standardhöjande:

Huruvida en renovering är standardhöjande eller inte är för oss som hyresgäster svårt att tolka. Det finns inga tydliga riktlinjer som i detalj bestämmer detta. Underhåll då interiörer eller material byts ut mot en nyversion av precis samma saker ska i allmänhet inte vara det. Det regelsystemet säger är att ”underhåll som höjer lägenhetens bruksvärde” är skäl för att också höja hyran.

Vi hoppas självklart att Bostaden själva ska gå ut med ett förtydligande för vad som verkligen gäller. Som det ser ut nu tycks dock inga standardhöjande insatser, enligt projektets ansvarige, göras på Språkgränd. Däremot genomförs, som sagt, standardhöjande insatser inom projektet Hållbara Ålidhem på t ex Matematikgränd, vilket Bostaden även påtalat för hyresgästerna vid boendemötena. Om ni bor i andra områden, även med privata fastighetsägare, som nu står inför stundande renoveringar med tecken på ambitioner att höja hyrorna; kontakta oss gärna på umea@alltatalla.se.