10974198_10153036508647381_2377536196599720409_o

I vår stad finns det just nu en stor mängd människor som lever under fruktansvärda förhållanden – hemlösa i vintern, utan vatten och mat. Malmö stad har använt Sofielunds Folkets Hus som en “nödlösning” för att hantera bristen på härbärgen. Förra onsdagen hade Förbundet Allt åt Alla premiär för en fika-allmänning på Sofielunds Folkets Hus med syfte att skapa ett utrymme för grannar att träffas, prata och hjälpa varandra. Idén att hålla allmänningen på Sofielunds Folkets Hus välkomnades av verksamhetsansvariga.

På premiärdagen hade emellertid våra medlemmar ett krismöte med den lokalt ansvarige då vi plötsligt meddelats att vår verksamhet ej var välkommen i lokalerna. Det hela reddes ut och visade sig handla om en obefogad oro för att den insamling vi initierat skulle vara för skrymmande i lokalerna. Men under mötet som vi trodde skulle handla om förhållningsregler och lokalytor fick vi också förklarat för oss att vi nog inte skulle gilla att genomföra vår verksamhet, eftersom att människorna som befann sig där var som “råttor”. De sades vara otrevliga, smutsiga och kaxiga. Fler gånger upprepade vår kontakt på Sofielunds Folkets Hus sin åsikt om att Sverige bara borde sparka ut samtliga rumäner, att de var som djur. Att det ingick i deras kultur att inte följa några regler. Chockade över att detta var personen som hade ansvar för de hemlösa kvällstid, valde våra medlemmar att avsluta samtalet så snabbt som möjligt för att situationen inte skulle urarta och istället fokusera på själva allmänningens genomförande.

Fika-allmänningens första kväll blev lyckad. Strax efter kl 18 började lokalen fyllas. Datorerna med internet som vi tillhandahöll nyttjades och maten gick åt. Flera grannar kom ner med kläder och mat. Vi samtalade om hur man söker arbete i Sverige och den grundläggande svenskundervisningen kom igång. Vi pratade med varandra så gott det gick och till slut var det uppskattningsvis 80 personer i lokalen. Stämningen var god och i slutet av kvällen lämnade vi lokalen mycket nöjda.

I måndags, två dagar innan Förbundet Allt åt Allas nästa allmänning, nåddes vi av nedslående information från verksamhetschefen på Sofielunds Folkets Hus. Han lät meddela att vi inte längre kunde använda lokalen eftersom andra föreningar i huset klagat på ”att vi tagit för stor plats”. De föreningar som var i huset vid tillfället var en kör och Feministiskt Initiativ. Våra medlemmar har efter detta kontaktat både FI och kören, vilka båda uttryckt en positiv inställning till vår verksamhet och klargjort att de inte alls framfört några klagomål. På frågan om vi då kunde hålla vår verksamhet i det klassrum vi bokat varje onsdag fick vi ett negativt svar en dag senare. När vi ställde oss frågande till detta fick vi svaret ”att det är fullbokat”. Vid närmare inblick i bokningschemat visade det sig att inte bara det klassrum vi bokat utan flertalet andra lokaler i huset var lediga. In i det sista kämpade vi för att hitta en lösning på en för oss oförklarlig uteslutning. Vid fika-allmänningens andra kväll, för att upprätthålla den utlovade verksamheten, valde vi därför att trots allt sluta upp utanför Folkets Hus. Där stod vi med en växande skara hemlösa, grannar, volontära SFI-lärare, och flertalet juridiskt kunniga som bokats in för rådgivning. Men dörren in förblev låst.

Vi inom Förbundet Allt åt Alla ställer oss frågande till varför vår verksamhet plötsligt ej är välkommen. Vi menar att de förklaringar vi fått från personal på Sofielunds Folketshus är direkt diskriminerande och rasistiska. Vi hade redan viss kännedom om en krisande situation där sovande väckts mitt i natten, hemlösas privata ägodelar hanterats med total respektlöshet och kastats bort med kort varsel, eller hur nya regler instiftats sporadiskt utan avsändare, men vi anade inte vidderna av det kaos som råder på Sofielunds Folkets Hus. En oförsvarbar situation som desperata människor utsätts för. En verksamhet som Malmö stad betalar för, har inblick i och ansvarar för. Det är inte långsökt att se hur detta är ett led i Malmö stads agenda enligt vilken de vill driva bort “oönskande” grupper som inte passar in i deras idé om Malmö. Sofielunds Folkets Hus agerande är totalt oacceptabelt. Vi vet att de med hjälp av pengarna de får för att driva den nattöppna lokalen för Malmös hemlösa EU-medborgare har kunnat rädda andra tjänster i sin verksamhet. För dem verkar uppdraget inte vara mer än en kassako.