Som en del i Virvelvindens (Förbundet Allt åt alla-Lunds) kontinuerliga arbete med att försöka förstå, belysa och förändra de sätt som vår stad omvandlas till en vacker men död lekplats för finanskapital, anordnar vi de närmaste veckorna en filmserie. Vi kommer att ta upp exempel både på hur städer har förändrats och förändras idag och hur klasskampen har påverkat och påverkats av dess processer. Vårt mål är att ta med intresserade på en resa i tid och rum, och visa på såväl framgångsrika strategier som skrämmande exempel på nederlag, och hur nära det kan vara mellan de båda sakerna. Förhoppningen är att dessa spridda erfarenheter ska hitta resonans i aspekter av våra egna liv, så att vi kan diskutera dem utifrån oss själva och tillsammans pröva nya vägar framåt.

 

28/11, 18.00, Crips and Bloods: Made in America, 2009 

Vi börjar i Los Angeles och ser hur den massiva medborgarrättsrörelsen och den nya svarta arbetarklassens uppror i de amerikanska storstäderna ledde till dramatiska förändringar, men hur det trots en imponerande basorganisering i de fattiga och färgade områdena följdes av en stenhård repression. När kampen som höll samman dessa grupper kvävdes var det inte bara hot utifrån som ostört kunde rita om kartan i städer som LA, nya inre problem för en andra generations kämpar dök upp i de stora framgångarnas svallvågor och skördade tiotusentals offer i interna stridigheter.

 

5/12, 18.00, Creativity and the Capitalist City, 2011 

Nästa film utspelar sig huvudsakligen i Amsterdam, som marknadsförs som en kreativ stad. Tanken om att ett samhälle byggt på arbete har ersatts av ett samhälle byggt på en liten elit av kreativa entreprenörer har slagit rot det senaste årtiondet, på såväl universitet som hos politiker. Men vad döljer ett sådant språk, och vilka blir dess effekter i ett samhälle som alltid måste skapa nya vägar för eliten att leva på flertalets slit utan att det märks eller framstår som anmärkningsvärt?

 

12/12, 18.00, The last Firebrands, 2004 

De italienska autonoma besegrades grundligt under det sena 70-talet, men lämnade mer efter sig än tusentals kamrater i fängelser och nydanande teoribildning. Det sociala centret och basfacket var två institutioner som de autonoma framhävde som motpoler till den byråkratiska och statskramande vänsterns försök att kontrollera all form av arbetarkamp. I Porto Maghera, strax utanför Venedig, har dessa sätt att organisera klasskampen, oberoende från de mäktigas inblandning, satt djupa spår ända in på 2000-talet.

Platsen är India DäckStora Algatan 3. Tiden är 18.00, på måndagar. Den som vill stanna och snacka om filmen och läget i Lund efteråt är såklart välkommen.