Helgen den 6-7 oktober 2012 hölls Förbundet allt åt allas fjärde kongress på Kulturhuset Klossen, på Ålidhem i Umeå. På plats deltog cirka 40 personer från Stockholm, Malmö, Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.

Den sistnämnda lokalgruppen hör även till en av kongressens nyheter. Det är med glädje vi välkomnar Allt åt Alla Uppsala in i förbundet.

Under helgens diskussioner avhandlades internationella samarbetsprojekt, vår återkommande stadskampsvecka, de omfattande och i hela landet pågående renoveringarna av miljonprogramsområdena, bemanningsföretagen och den växande osäkerheten på arbetsmarknaden och mycket annat. Många av diskussionerna relaterade till praktiker och projekt som redan finns hos enskilda lokalgrupper ute i landet.

Vi blickar nu framåt mot ännu ett år tillsammans, med spännande planer i de olika lokalgrupper, likväl som samarbeten inom förbundet på ett större plan.

Nästa kongress, 2013, sker i Stockholm.